Evropski univerzitet Brčko distrikt

Obavještenje za javnost 01.06.2019. godine

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom Antibiotici, kandidata Darka Stanojevića, studenta integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta broj 72-74.

Share this post

Translate »
Menu