Mr Goran Pisić, viši asistent


  • Mr Goran Pisić, viši asistent
  • Rođen 02.10.1969. Zvornik, BiH
  • Završen fakultet : Fakultet za bezbjednost i zaštitu Banja Luka
  • Magistratura : Pravni fakultet Evropski univerzitet BrčkoTema : Međunarodna policijska saradnja

Biografija

Goran (Radovan) Pisić, rođen 02.10.1969. godine u Zvorniku, državljanin Bosne i Hercegovine, nastanjen u Brčkom, oženjen, otac dvoje djece.

Obrazovanje:

Završio osnovnu, a onda i srednju školu u Loznici, a zatim i Višu školu unutrašnjih poslova u Beogradu 1993. godine, nakon čega je 2006. godine diplomirao na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu u Banja Luci gdje je stekao zvanje diplomiranog pravnika bezbjednosti, a potom 2015. godine, diplomirao i na Evropskom univerzitetu u Brčkom i stekao akademsko – stručno zvanje diplomiranog pravnika, smjer opšte pravo, a nakon toga takođe na Pravnom fakultetu Evropskog univerziteta u Brčkom, 2016. godine i magistrirao i stekao akademsko zvanje magistar prava.

Radno iskustvo:

Policijski službenik je od 1994. godine, sa bogatim specijalističkim iskustvom od preko 20 godina u suzbijanju organizovanog kriminala i droga u domaćim i međunarodnim okvirima, kao i iskustvom u oblasti organizacije rada, upravljanja i rukovođenja. U svojoj karijeri pored neposrednog izvršenja operativnih poslova obavljao je i visoke policijske funkcije, a trenutno se nalazi na poziciji šefa Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, u činu glavnog generalnog inspektora, na jednoj od nekoliko vodećih policijskih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Obuke i usavršavanje:

U toku obavljanja policijske profesije, prošao više specijalističkih obuka i edukacija.

Ostale kompetencije:

Član je nekoliko policijskih udruženja i asocijacija među kojim su Udruženje šefova policija i Udruženja sudija/sudaca u BiH i FBiH u čiji je rad aktivno uključen. Takođe, autor je više radova sa praktičnim osvrtom na određene bezbjednosne izazove i probleme, koje je u više navrata izlagao na seminarima i radionicama u Bosni i Hercegovini i objavljivao u odgovarajućim časopisima, među kojim je “Pravo i pravda” – časopis za pravnu teoriju i praksu, Sarajevo, godina XV, broj 1., 2016. Aktivno govori, čita i piše na engleskom jeziku i odlično poznaje rad na računaru u skopu čega se aktivno služi sledećim programima: Word, Excel, Power Point, Access, kao i aktivno korišćenje interneta. Takođe, posjeduje vozačku dozvolu B kategorije.

Bibliografija