Međunarodni kongres obiteljske medicine

U Zagrebu se od 15. – 18. 03. 2018 godine održao veliki Međunarodni kongres obiteljske medicine sa preko 850 učesnika. Aktivno su učestvovali naši profesori Sanda Pribić i Rudika Gmajnić. Kao dio velikog Kongresa održan je Kongres medicinskih sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Čast i posebnu priliku da se predstave imali su predstavnici Evropskog univerziteta Brčko distrikt. Naši studenti sa svih ciklusa studiranja na smjeru sestrinstva govorili su o svojim iskustvima u studiranju, uslovima studiranja, nastavnom kadru i organizaciji praktične nastave. Zaključak učesnika Kongresa je bio da naš EU ničim ne zaostaje, već da u mnogim stvarima služi kao primjer dobrog studiranja. Posebno su bili zapaženi stručni radovi studenata EU BD. Studentica doktorskog sestrinskog studija Ljubica Mišković prikazala je vlastito istraživanje o stresu na poslu u struci medicinskih sestara. Nakon predavanja ostvareni su mnogobrojni međunarodni kontakti koji garantiraju natavak naučno istraživačkog rada u međunarodnim okvirima.

Translate »