Međunarodna konferencija u Travniku

U organizaciji Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku organizovana je XIV međunarodna konferencija na temu „Korporativna sigurnost u BiH i zemljama zapadnog Balkana sa ekonomskog, pravnog i komunikološkog aspekta“, koja se održavala na Vlašiću 16. i 17.12.2016. godine. Na konferenciji su učestvovali doc.dr. Kemal Brkić i Sandi Dizdarević, mag.,, prezentujući temu „Metodi, trendovi i alati u korporativnoj sigurnosti, poslovna špijunaža-mit ili stvarnost“.

Prezentacija je naišla na veliko interesovanje brojnih međunarodnih eksperata iz ove oblasti, što je prihvaćeno i uvršteno u zaključna razmatranja.

Translate »