Matematika III – rezultati ispita održanog 16.1.2020.

Rezultati ispita održan 16.1.2020.
Matematika III 4/17/2019
Redni br Student Br. Indexa Pism/Sem Usmeni Ocijena
1 019/19-GRO 5 30 5
2 009/19-MIF 9 80 8
3 016/19-GRO 0 25 5
4 031/19-MIF 7 25 5
5 018/19-MIF 7 82 8
6 054/18-AR 0 10 5
7 007/18-GGE 0 10 5
8 005/18-GGE 6 20 5
9 009/18-GAT- 7 10 5
10 022/18-AR 0 10 5
11 004/18-GRO 5 10 5
12 008/18-GGE 0 10 5
13 121/14-MIF 0 0 5
Translate »