IZ ŠTAMPE JE IZAŠAO PRVI UNIVERZITETSKI UDŽBENIK U BIH POD NASLOVOM „OSNOVE SAOBRAĆAJA“ AUTORA DR. SC. ZIJADA JAGODIĆA


Udžbenik pod naslovom Osnove sobraćaja autora dr. sc. Zijada Jagodića, docenta na Evrospkom univerzitetu „Kallos“ Tuzla predstavlja značajan doprinos razumijevanju fenomena zvani saobraćaj, koji je od posebnog značaja za privredu i društvo u kojem živimo. Saobraćaj, koji se kao takav odvija na međunarodnom nivou, od posebnog je značaja za privredni rast i stvaranje novih radnih mjesta, a time također i posljedično bolji kvalitet života. U udžbeniku je sistematično i tome prilagođeno, smisleno koncipirano, te pregledno, prezentirana kompleksnost saobraćajne djelatnosti s naglaskom na prakse u Bosni i Hercegovini i Evropi. Teoretske podloge su iznesene po međunarodno priznatim autorima i međunarodnim propisima koji regulišu pomenutu djelatnost. Iz zapisanog je moguće zaključiti, da autor ima pored akademskih i višegodišnja praktična iskustva u oblasti saobraćaja, što ovom studijskom udžbeniku daje dodatni kvalitet. Udžbenik Osnove sobraćaja namijenjen je, prije svega, studentima saobraćajnih fakulteta, kao i drugim korisnicima koji aktivno sudjeluju u cestovnom saobraćaju, željezničkom saobraćaju, zračnom saobraćaju, pomorskom saobraćaju, poštanskom saobraćaju, telekomunikacijskom saobraćaju, žičarskom saobraćaju, cjevovodnom saobraćaju, logistici i robnim terminalima.

Obim udžbenika je 325 tiskanih stranica, formata B-5, a rezultati istraživanja predočeni su u šest međusobno povezanih dijelova. Prilikom istraživanja, formuliranja, elaboriranja i dizajniranja rezultata istraživanja u udžbeniku doc. dr. sc. Zijad Jagodić, konsultirao je 93 bibliografske jedinice (tj. knjiga, pravnih izvora, internetskih i ostalih izvora). Bez obzira što se je autor ograničio na osnovne karakteristike saobraćaja, može se tvrditi da knjiga neće služiti isključivo kao univerzitetski udžbenik, već i kao šire primjenjljiv alat za sve one, koji žele provjeriti, osvježiti ili nadgraditi postojeće znanje u pojedinoj oblasti. Udžbenik sadržajnom strukturom nudi značajan doprinos u razvoju saobraćajne djelatnosti kako u nauci i obrazovanju tako i u praksi. Poseban značaj ovom udžbeniku dat je i recenzijama dokazanih saobraćajnih eksperata iz regije, kao što su: prof. dr. sc. Ratko Zelenika, prof. dr. sc. Bojan Rosi, prof. dr. sc. Ivan Dadić i prof. dr. sc. Asib Alihodžić.