IX Međunarodna naučno-stručna konferencija “Unapređenje kvalitete života djece i mladih”

Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih Tuzla i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli Vas poziva da aktivno učestvujete u radu IX Međunarodne naučnostručne konferencije  Unapređenje kvalitete života djece i mladih”, koja će se održati od 

22.-24.06. 2018.  godine u Harkanju (Mađarska). 

upute 2018

PRIJAVNI OBRAZAC_Harkanj 2018

poziv Harkanj 2018

Translate »