Smjerovi 2018-02-26T11:48:15+00:00

Sanitarni inženjering

Ekologija i ekološka svijest o potrebi samoodržanja okoliša i čuvanja prirodnih resursa neophodni su da bi naša populacija opstala. Studij sanitarnog inžinjerstva poučava studente o načinima očuvanja hrane, voda i ostalih resursa, kao i pravnoj regulative istog područja.Inženjerske aktivnosti na zaštiti, prevenciji i sanaciji problema u oblasti javnog zdravstva proucavaju se I kao praktican rad na terenskoj nastavi.

Plan i program

Farmacija

Farmaceutska djelatnost je u svjetskim razmjerima najbrže rastuća industrija. Tehnološke procese u patentiranju i proizvodnji lijekova snažno podržavaju i potiču sve nacionalne ekonomije. Na taj način se čuva nacinalni interes i vrši prodor na inozemna tržišta. U toku studija student osim temeljnih farmaceutskih znanja puno vremena posvećuju praktičnim vježbama, komunikativnim vještinama, marketingu i menadžmentu.

Plan i program

Sestrinstvo

Misija  studijskog  programa  Sestrinstvo  je  da  student  kroz  izučavanje  i  naučna saznanja  stekne  opšta  znanja  iz  stručnih  poslova  u specijalističkim  oblastima  intenzivne zdravstvene njege, urgentnog zbrinjavanja, njege u infektologiji, internističkih bolesti, njege hirurških bolesnika, skrbništva –  ginekološke njege kao i njege bolesnika u slučaju raznih bolesti.

 Ciljevi ovog studijskog programa

Vezani su prije svega za uspostavljanje kvalitetnog i osposobljenog kadra za ovu oblast koja je  veoma važna za Brčko distrikt zbog velikog priliva stanovništva i njegove povezanosti sa drugim prostorima.

 Ključne vještine

           Ključne vještine ovog studijskog programa su da studenti steknu vještine koje će svojom realizacijom zadovoljiti potrebe ustanove u kojoj budu radili, a to su: razni poslovi medicinske sestre (diplomiranog tehničara), sve vrste zdravstvene njege kao i razne stručne poslove (stomatološke, radiološke, hirurškog asistenta, zbrinjavanje pacijenata u bolnicama, domovima zdravlja, ambulantama, …).

Plan i program

Stomatologija

Zdravstvena zaštita zubi, sa naglaskom na prevenciju prioritet je zdravstvenih sustava. Studij stomatologije kao obavezan petogodišnji program priprema studente da odmah nakon završetka studija mogu biti uključeni u praktičan ambulantni rad na području opće dentalne medicine. Moderno opremljena stomatološka ambulanta i zubotehnički laboratorij omogućavaju kvalitetnu praktičnu nastavu. Suradnja sa vrhunskim stomatološkim poliklinikama garancija je da će studenti dobiti osnovu da stiču najbolja znanja i vještine u pretkliničkim i kliničkim granama dentalne medicine.

Plan i program

Radiologija

Dijagnostičke metode početak su svakog procesa uspješnog detektiranja bolesti i poremećaja. Radiološke tehnike velikim koracima razvijaju se u tehnološkom i stručnom pravcu. Iz tog razloga želimo pripremiti inžinjere radiologije da mogu savladati konvencionalne,ali i sofisticirane tehnike u radiologiji.

Plan i program

Fizioterapija i radna terapija

Suvremeni načini života i rada, sve duži životni vijek i kronične bolesti lokomotornog sustava zahtijevaju  da se oblast fizioterapije i pratečih naučnih disciplina studiraju na interdisciplinarni i multidisciplinarni način. Na taj način se osigurava unapređenje zdravstvene zaštite, proširuje  mogućnost akademskog školovanja, odgovara velikom interesovanju medicinskih tehničara za proširenjem obrazovanja i potrebama za dodatnim kadrom u fizioterapijskoj praksi.

Plan i program

Menadžment u sportu

Ekonomska pitanja igraju sve veću ulogu u upravljaju sportskim društvima. Iz toga razloga upravljanje procesima u sportu zahtjeva ne samo kvalifikacije u oblasti sporta, već i profesionalna znanja iz oblasti menadžmenta. Ova znanja se obezbjeđuju studijskim programima koji su dizajnirani prema posebnim zahtjevima specifičnih oblasti ili uloge i mjesta u okviru osnovne djelatnosti.

Plan i program

Sportski trener

Misija

Sportske aktivnosti ponovo postaju sve značajnije u svim uzrastima. Misija ovog studija je osposobiti stručnjake koji će pravilno, na naučnim osnovama podučavati i voditi kroz sportske grane pojedince i grupe u svim oblicima bavljenjem sportom.

Ciljevi

Sport je prevažna životna aktivnost da bi se njime bavili amateri , zato je cilj stvoriti profesionalce koji će znati na pravi način osmisliti, programirati, realizovati i kontrolirati sportske aktivnosti.

Plan i program