Farmakologija sa toksikologijom – rezultati ispita

Farmakologija sa toksikologijom – rezultati ispita

 1. 051/19-ST – 7
 2. 021/19-RA – 6
 3. 026/20-S – 5
 4. 038/20-ST – 7
 5. 044/18-FT – 6
 6. 004/19-ST – 8
 7. 016/19-FA – 7
 8. 043/18-FT – 5
 9. 018/20-S – 6
 10. 032/19-RA – 6
 11. 023/19-RA – 6
 12. 039/19-FT – 7
 13. 030/19-FT – 7
 14. 028/20-S – 7
 15. 027/20-S – 7
 16. 045/15-S – 7
 17. 031/20-S – 7
 18. 053/19-FA – 7
 19. 028/19-FA – 6
 20. 042/20-RA – 6
 21. 011/20-S – 5
 22. 033/20-S – 6
 23. 021/20-S – 6
 24. 029/20-S – 5
 25. 020/19-S – 6

Share this post

Translate »
Menu