EVROPSKI UNIVERZITET UČESTVOVAO NA PRVOM SAJMU ZDRAVLJA I ZDRAVOG NAČINA ŽIVOTA U BIJELJINI


Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je 26. i 27. oktobra 2017.godine održan Prvi sajam zdravlja i zdravog načina života u Bijeljini na kojem je uzeo učešće i Evropski univerzitet. Sajam je održan u Etno selu Stanišici, u svečanom salonu Moskva.

Pored izložbenog dijela, na Sajmu je organizovan i simpozijum pod nazivom Savremeni izazovi u medicini, na kojem su kao predavači učestvovali mnogi referentni stručnjaci –  profesori, doktori, predstavnici zdravstvenih ustanova i drugi. Na simpozijumu je profesorica Univerziteta doc. dr. Dobrila Regoje izložila svoj rad pod nazivom Oralno zdravlje i kardiovaskularne bolesti. Pored toga, profesorica Regoje je uspješno prezentovala studijske programe Fakulteta zdravstvenih nauka i Medicinskog fakulteta Evropskog univerziteta svim zainteresovanim posjetiocima sajma i predstavila novi udžbenik Univerziteta Anatomija čovjeka, autora prof. dr. Slobodana Marinkovića.

Na simpozijumu je, pored ostalih, svoj rad izložila i studentica doktoskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka Evropskog univerziteta, mr. Marina Ahmetbegović na temu Dekubitalne lezije kao posljedica hipoperfuzije tkiva. Održana su i druga jako zanimljiva predavanja.

Evropski univerzitet na sajmu su predstavili i studenti Fakulteta zdravstvenih nauka, koji su organizovali zanimljivu akciju Mijenjam cigaretu za jabuku i promovisali zdrav način života.