Evropski Univerzitet „Kallos“ Tuzla i Evropski univerzitet Brčko distrikt Bosne i Hercegovine učestvovali na sajmu knjiga u Sarajevu

Evropski Univerzitet „Kallos“ Tuzla i Evropski univerzitet Brčko distrikt Bosne i Hercegovine učestvovali na sajmu knjiga u Sarajevu

U periodu od 06.10.2021. godine do 11.10.2021. godine na sarajevskom sajmu knjiga i učila svoje učešće uzeli su Evropski Univerzitet „Kallos“ Tuzla i Evropski univerzitet Brčko distrikt Bosne i Hercegovine

Sarajevski sajam knjiga je idealna prilika da izdavači prikažu opus i autori promovišu nova djela i knjige. Oba univerziteta na sarajevskom sajmu pripremili su bogat program promocije knjiga u centralnom prezentacionom prostoru dvorane „Bosanska kuća“. Na taj način sajam nam je omogućio da malobrojne posjetioce upoznamo sa našom bogatom izdavačkom djelatnošću oba univerziteta.

Na sajmu je bilo prisutno 70 izdavača, ali zbog epidemioloških mjera mali broj posjetilaca je posjetio sajam. Naš štand posjetili su ugledni akademici: Abdulah Sidran i prof. dr. Suad Mahmutćehajić koji su se pohvalno izjasnili o našoj izdavačkoj djelatnosti.

Evropski Univerzitet „Kallos“ Tuzla i Evropski univerzitet Brčko distrikt Bosne i Hercegovine predstavili su prof. dr. Izet Banda i rektor EU „Kallos“ Tuzla prof. dr Kemal Brkić.

Share this post

Translate »
Menu