Profesori

Profesori 2018-02-21T13:12:15+00:00

 Prof. dr Mladen Bodiroža

 • Rođen 01.07.1937. Sanski most, BiH
 • Završen fakultet : Fakultet političkih nauka, Sarajevo, 1968
 • Magistratura :Fakultet političkih nauka, Sarajevo, oblast Finansije i bankarstvo, 1978.
 • Doktorat : Ekonomski fakultet, Brčko, oblast Međunarodna ekonomija ,1990.
Cijela biografija

Prof. dr Boško Nadoveza

 • Rođen 09.10.1947. Stanišić, Srbija
 • Završen fakultet : Ekonomski fakultet
 • Magistratura : Institut ekonomskih nauka; Tema : Savremeno planiranje ishrane u okviru integralnog planiranja u JNA
 • Doktorat : Fakultet organizacionih nauka Tema: Razvoj sistema za planiranje kadrova.
Cijela biografija

Prof. dr Srećko Novaković

 • Rođen 21.10.1959. Vranjak, BiH
 • Završen fakultet : Ekonomski fakultet Subotica
 • Magistratura : Ekonomski fakultet, Subotica Tema : „Menadžment prirodnim resursima sa posebnim osvrtom na mineralne vode.“
 • Doktorat : Fakultet za menadžment, Beograd Tema: „Upravljanje organizacionom transformaciom preduzeća u procesu tranzicije“
Cijela biografija

Prof. dr Milinko Ranilović

 • Rođen 07.06.1963. Kozarska Dubica, BiH
 • Završen fakultet :Ekonomski fakultet u Novom Sadu
 • Magistratura : Educons Faculty Novi Sad, Tema : Javne finansije u RS i BIH, kroz prizmu
  funkcionisanja PDV-a
 • Doktorat : Megatrend Univerzitet Beograd,Tema: Uspešnost poslovanja preduzeća kao posledica efikasnosti menadžmenta
Cijela biografija

Prof. dr Hariz Agić

 • Rođen 30.03.1959. Koraj, BiH
 • Završen fakultet : Univerzitet u Sarajevu
 • Magistratura : Fakultet za menadžment u Kopru, Slovenia Postdiplomski studija na Fakultetu za menadžment u obrazovanju u Kopru (Slovenia) sa licencom Manchester Metropolitan University, 2003-2005.
 • Doktorat : Univerzitet u Novom Sadu – ACIMSI, Doktorski studij iz menadžmenta u obrazovanju, 2006-2009 Tema: „Djelatnost direktora i upravljanje promjenama u obrazovanju“
Cijela biografija

Doc. dr Vojislava Grbić

 • Rođena 10.02.1975. Novi Sad, Srbija
 • Završen fakultet : Fakultet za menadžment u Novom Sadu
 • Magistratura : Fakultet za poslovno industrijski menadžment u Beogradu, Univerziteta „Union“ Tema : „Internet marketing u funkciji elektronskog poslovanja“
 • Doktorat : Ekonomski fakultet, Evropski univerzitet BrčkoTema: ”Informatizovano okruženje u funkciji razvoja malih i srednjih preduzeća”
Cijela biografija

Doc. dr Izet Banda

 • Rođen 10.06.1955. Bijelo Polje,Crna Gora
 • Završen fakultet :VEKŠ Brčko,Univerzitet Tuzla, 1977 godina, Fakultet za uslužni biznis Novi Sad , Evropski univerzitet Beograd , 2005 godina.
 • Magistratura :Fakultet za uslužni biznis Novi Sad, univerzitet Educons (Tema: Uloga eksterne revizije u sprečavanju obmana , prevara i manipulacija- inspirisana zahtjevima povjerilaca ) , 2008 godina.
 • Doktorat :Fakultet poslovne ekonomije , univerzitet Educons Novi Sad
  (Tema: Državna revizija ključna poluga na relaciji javna odgovornost- javni interes ) , 2012 godina.
Cijela biografija

Dr Slavoljub Štrbo

 • Rođen 10.01.1959. Sombor, Srbija
 • Završen fakultet : Ekonomski fakultet Subotica – Univerzitet u Novom SaduTema : Ekonomski razvoj Vojvodine između dva svetska rata i posle drugog svetskog rata.
 • Magistratura : Ekonomski fakultet, Evropski univerzitet BrčkoTema : Strategija razvoja poslovnih banaka i bankarskih poslova u zemljama u tranziciji
 • Doktorat :Ekonomski fakultet, Evropski univerzitet BrčkoTema: Strategija dugoročnog finansiranja privrednih subjekata.
Cijela biografija

Doc. dr Šemsudin Dervić

 • Rođen 25.05.1973. Bos. Krupa, BiH
Cijela biografija