Anka Bulatović 2018-02-22T16:08:36+00:00

Prof. dr Anka Bulatovoić

  • Rođena 12.05.1962. Donji Žabar, BiH

  • Završen fakultet : Ekonomski fakultet Brčko

  • Magistratura : Fakultet za uslužni biznis Novi Sad Tema : „BAZEL II: Neophodna osnova upravljanja bankarskim biznisom“

  • Doktorat : Evropski Univerzitet Brčko Tema: „Revizijski izvještaj sa aspekta primjene međunarodnih računovodstvenih standarda“

Biografija

Kandidatkinja prof. dr Anka Bulatović rođena je 12.05.1962. godine u mjestu Donji Žabar, opština Orašje, SFRJ. Ekonomski fakulte u Brčkom Univerziteta u Tuzli završila je 22.06.1987. godine. Magistarski rad pod nazivom BAZEL II: Neophodna osnova upravljanja bankarskim biznisom odbranila je na Fakultetu za uslužni biznis u Novom Sadu, gdje je stekla zvanje magistra ekonomskih nauka. Na Ekonomskom fakultetu Evropskog niverziteta Brčko distrikt odbranila je doktorsku disertacije dana 11.10.2013. godine pod nazivom Revizijski izvještaj sa aspekta primjene međunarodnih računovodstvenih standarda, i tako stekla zvanje doktora ekonomskih nauka.
Kandidatkinja je od 1988. do 1992. godine radila u OOUR “Nova Trgovina” u Orašju kao šef računovodstva, a u periodu od 1992. do 1994. godine u Službi društvenog knjigovodstva Filijala Brčko, kao viši inspektor. U periodu od 1994. do 1997. godine u Službi društvenog knjigovodstva, Filijala Brčko, kao šef inspekcije i kontrole. U periodu od 1997. do 2001. godine u Razvojnoj banci AD Banja Luka, Filijala Brčko, kao šef odjeljenja sredstava i plasmana. U periodu od 2001. do 2013. godine obavljala je poslove direktora Nove Banke AD, Filijala Brčko, a od 2013. do 2014. godine radila je kao šef agencije Nove Banke AD Banja Luka, Filijala Brčko i u periodu 2014. do 2015. godine obavljala je poslove direktora Bobar Banke AD Bijeljina, Filijala Brčko.
Stalno je zaposlena kao viši stručni saradnik za računovodstvo i reviziju u MIG d.o.o. u Brčkom. Obavlja dužnost predsjednika Skupštine Saveza računovođa i revizora Brčko distrikta, a član je Skupštine Saveza računovođa i revizora Republike Srpske. Pored toga, član je Vijeća za računovodstvo i reviziju Brcko distrikt i član Udruženja ekonomista i menadžera Balkana. U periodu od 2012. do 2016. godine bila je član Komisije za računovodstvo i reviziju BIH. Posjeduje Certifikat ovlaštenog računovođe od 1998. godine, zatim Certifikat procjenivača ekonomske struke od 2011. godine, Certifikat revizora od 2016. godine, kao i licencu vještaka ekonomske struke. Trenutno obavlja poslove v.d. dekana Ekonomskog fakulteta na EUBD.
Prof. dr. Anka Bulatović je izabrana u naučnonastavno zvanje vanrednog profesora za uže naučne oblasti Ekonomija i Računovodstvo i revizija na Evropskom univerzitetu u Brčkom. Uspješno izvodi nastavu na Ekonomskom fakultetu Evropskog univerziteta Brčko distrikta od, a od 2015. godine je izvodila nastavu i na Ekonomskom fakultetu „Kallos“ Tuzla pri čemu je iskazala izvrsne nastavničke sposobnosti.
Na magistarskim studijama bila je mentor kandidatkinji Melihi Buljubašić, koja je uspješno odbranila magistarsku tezu pod nazivom Interna kontrola i interna revizija privrednih društava, na Ekonomskom fakultetu Evropskog univerziteta Brčko distrikta.