Loading...
Početna 2018-03-27T11:11:18+00:00
Evropski univerzitet
Kroz osam studijskih programa pružamo studentima na svim studijskim programima teorijsko i praktično znanje da  lako mogu da se uključe u proces rada i budu konkurentni na tržištu rada sa svojim znanjima i sposobnostima. U odnosu sa studentima njegujemo interaktivni pristup . Oni učestvuju u rješavanju konkretnih problema s kojim će se susresti u jednom preduzeću. To radimo kroz upoznavanje sa finansijskim izvještajima o radu preduzeća, kroz bilanse stanje i uspjeha, ili kroz konkretne primjere vezane za bankarsko poslovanje. Imamo veliki broj profesora koji je potekao iz privrede , što nam omogućava da studente ne samo što učimo teoriju, već i praktičnim znanjima kako bi mogli da se uhvate u koštac sa problemima koji ih čekaju na tržištu.
Ekonomski fakultet u svom sastavu raspolaže sa osam studijskih programa, i to Opšti (opći) smjer; Marketing i trgovina; Menadžment javne uprave; Turizam i ekologija; Menadžment i preduzetništvo; Računovodstvo i revizija,Menadžment informacionih sistema i Menadžment turizma i sporta.

Dekan ekonomskog fakulteta

Prof. dr Anka Bulatović

Biografija

PROFESORI

RASPORED NASTAVE

ISPITNI TERMINI

Vijesti