DR. ILIJA STOJANOVIĆ IZABRAN ZA ČLANA UREĐIVAČKOG ODBORA ČASOPISA SCIENCE PUBLISHING GROUP U NJU JORKU

DR. ILIJA STOJANOVIĆ IZABRAN ZA ČLANA UREĐIVAČKOG ODBORA ČASOPISA SCIENCE PUBLISHING GROUP U NJU JORKU

Početkom septembra ove godine je spoljni saradnik Evropskog univerziteta dr. Ilija Stojanović izabran za člana uređivačkog odbora Naučnog časopisa za poslovanje i menadžment (engl. Science Journal of Business and Management). Izdavač ovog časopisa je Science Publishing Group sa sjedištem u Nju Jorku, SAD (engl. New York, USA), nezavisni međunarodni izdavač u okviru kojeg se izdaje preko 110 časopisa otvorenog pristupa i recenziranih časopisa pokrivajući veliki broj akademskih disciplina. Sa uredničkim timom koji se sastoji od nekoliko vodećih istraživača na svijetu, Science Publishing Group komunicira naučna otkrića sa preko 175 zemalja. Science Journal of Business and Management objavljuje originalne istraživačke radove u svim oblastima vezanim za korporativno upravljanje, upravljanje ljudskim resursima, strateško upravljanje, preduzetništvo, marketing, e-poslovanje, usluge, upravljanje informacionim tehnologijama, upravljanje proizvodnjom i operacijama, finansijski menadžment, menadžersku ekonomiju i slično.

Share this post

Translate »
Menu