Doc. dr Zijad Jagodić

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13896″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]
  • Doc. dr Zijad Jagodić, docent
  • Rođen 21.10.1964. Đurđevik, BiH
  • Završen fakultet : Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet / diplomirani inženjer tehnologije prometaTema: Sigurnost prometa
  • Postdiplomski studij : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti / mr.specijalista transporta, logistike i menadžmentaTema: Osiguranje robe kao element optimizacije logističke usluge
  • Doktorski studij : Evropski univerzitet Brčko Distrikt, Tehnički fakultet / Dr.sc. tehničkih nauka – oblast SaobraćajTema: Prometna politika BiH u funkciji modernizacije prometnog sistema
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Stalni angažmani:

· Sudski vještak saobraćajne struke / Tumač slovenskog jezika Živinice 2016.

· Poslanik u Parlamentarnoj skupštini 2010.-2015.

Član Komisije za promet i komunikacije PD Parlamentarne skupštine BiH

Član Komisije za ekonomske reforme i razvoj PD Parlamentarne skupštine BiH

Član parlamentarne grupe za Aziju

Član parlamentarne grupe za regiju JIE

· Direktor konsultanske kuće EKO AG d.o.o. Živinice 2005.-2010.

· Direktor u osiguravajućem društvu B&D d.d. Tuzla 2002. – 2005.

· Tehnički direktor u C.P. Tuzlaputevi d.d. Tuzla 2000.-2002.

· Stručni saradnik Direkciji za prostorno uređnje Živinice 1996.-2000.

Dodatni angažmani

· Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla

· Evropski univerzitet -Tehnički fakultet Brčko

· Sudski tumač slovenačkog jezika

· Sudski vještak saobraćajne struke

· Ekspert UN za BiH u oblasti saobraćaja 2008.-2012.

· Član NO Agencije za privatizaciju FBiH 2007.-2010.

· Dobitnik Zlatne plakete Općine Živinice kao i drugih nagrada i pohvala 2011.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Bibliografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Monografije: –

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi:

– OSNOVE SAOBRAĆAJA, Univerzitetski udžbenik, Evropski univerzitet Kallos Tuzla, 2017.

Naučni radovi: –

1. [2017] Jagodić, Z.: Formuliranje modela modernizacije prometnog sistema Bosne i Hercegovine na temelju prometne politike EU (2017-2035), Udruženje inženjera saobraćaja i komunikacija BiH, Sarajevo, Bijeljina, maj, 2017. ISBN 978-10021-12-01-08, UDK 522:127.367

2. [2017] Jagodić, Z., Žigić, H.: Navigacija u saobraćaju i logistici kao značajan i neiskorišten prostor zapošljavanja. EU Brčko, ISBN 978-10021-12-01-08, UDK 522:127.367 (090.1)

3. [2016] Jagodić, Z.: Ekonomski i sigurnosni aspekti migracija u Bosni i Hercegovini i u svijetu, EU Brčko Distrikt, ISBN 978-99981-12-03-10, UDK 522:127.326 (219.3)

4. [2015] Jagodić, Z.: Osiguranje kao model zaštite od klimatskih promjena u BiH, Evropski univerzitet Brčko Distrikt, ISBN 978-99955-99-01-0, UDK 368: 551.583 (497.6)

5. [2015] Jagodić, Z.: Snadbijevanje i transport u otežanim klimatskim uslovima, EU Brčko Distrikt, ISBN 978-99981-12-03-10, UDK 522:127.326 (219.3)

6. [2014] Jagodić, Z., Zuko, R.: Modeliranje faktora rizika prema karakteru objekata u prometu, Međunarodni kongres: Biomedicina i Geonauke-Uticaj životne sredine na zdravlje ljudi, Beograd, ISBN 978-86-80140-00-1, COBISS.SR-ID 211193868, UDK, str.82-90.

7. [2013] Jagodić, Z.: Prometna politika Bosne i Hercegovine s osvrtom na logistički značaj riječnog prometa rijekom Savom, Međunarodni kongres „Brčko distrikt-mjesto za povezivanje nauke i politike u oblasti voda, Evropski univerzitet Brčko Distrik, ISBN 978-86-913953-9-1, COBIS.SR.ID 211197452, UDK, str.139-149.

8. [2013] Jagodić Z., Zuko R.,Hudi V.: River traffic the main factor of sustainable development of Sisak-Moslavina county, Interdisciplinarna znanstveno-stručna

konferencija s međunarodnim sudjelovanjem Održivi razvoj ruralnih krajeva, Gospić, ISBN 9789535620235, UDK, str. 360-371.

9. [2012] Jagodić, Z.: Izazovi u oblasti zaštite okoliša i put koji slijedi, Regional CooperationCouncil,Sarajevo,https://www.parlament.ba/sadrzaj/vijesti/2011/default.aspx?id=33884&pageIndex=1&template_ id= 5&pril=b&langTag=en-US

Projekti:

· 2008.-2011. Prvi nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine u skladu s Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija (Z.Jagodić, ekspert-Saobraćaj), Banja Luka,Oktobar 2009, str. 32-140. (http://www.msb.gov.ba/onama/struktura/zastita_ spasavanje/ publika cije /defa ult.aspx?id=7288&langTag=bs-BA)

· 2010.-2013. Drugi nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine u skladu s Okvirnom konvencijom Ujedinjenih Nacija (Z.Jagodić,ekspert-Saobraćaj), Sarajevo, Juni 2013, str.29-132. (http://www.un.ba/upload/documents/BiH_SNCBiH_BHS-L.pdf), (http:// www.unfccc. ba/ba/eksperti)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]
Translate »