Doc. dr Vojislava Grbić

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”14015″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

 • Doc. dr Vojislava Grbić, docent
 • Rođena 10.02.1975. Novi Sad, Srbija
 • Završen fakultet : Fakultet za menadžment u Novom Sadu
 • Magistratura : Fakultet za poslovno industrijski menadžment u Beogradu, Univerziteta „Union“Tema : „Internet marketing u funkciji elektronskog poslovanja“
 • Doktorat : Ekonomski fakultet, Evropski univerzitet BrčkoTema: ”Informatizovano okruženje u funkciji razvoja malih i srednjih preduzeća”

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Vojislava Grbić rođ. Nićin, rođena je 10.02.1975. godine u Novom Sadu od oca Đorđa i majke Nevenke. Nakon završene Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ i sticanja  diplome „Vuk Karadžić“, upisuje Gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“, prirodno-matematički smer u Novom Sadu, gde polaže maturu sa odličnim uspehom 1994. godine.

Višu poslovnu školu „Megatrend“, u Beogradu, završava 2000. godine zvanjem Ekonomista u oblasti finansijskog, bankarskog i berzanskog menadžmenta (prosečna ocena 7,26), a Fakultet za menadžment u Novom Sadu završava 2006. godine sa prosečnom ocenom 8,12 i zvanjem Diplomirani menadžer.

 1. godine stiče zvanje Diplomirani menadžer u sportu-Master iz oblasti menadžmenta na Fakultetu za menadžment u sportu (prosečna ocena 10), pri „Alfa Univerzitetu“, Beograd sa temom „Menadžment sportskog događaja na primeru Novosadskog maratona“. 2012. godine brani magistarski rad na temu „Internet marketing u funkciji elektronskog poslovanja“, na Fakultetu za poslovno industrijski menadžment u Beogradu, Univerziteta „Union“, te stiče zvanje Magistar nauka industrijskog menadžmenta. 2013. godine brani doktorsku disertaciju na temu: ”Informatizovano okruženje u funkciji razvoja malih i srednjih preduzeća”, na Ekonomskom fakultetu Evropskog univerziteta Brčko distrikt u Brčkom. 2013. godine bira se u zvanje Docenta za užu naučnu oblast Marketing i trgovina na EUBD, Brčko.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Bibliografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Naučni radovi

Saopštenja na međunarodnim skupovima:

 

 • „Organizacioni razvoj“, Međunarodna multidisciplinarna naučna konferencija Eurobrand, Zrenjanin, 2012.
 • „Upravljanje znanjem sa aspekta timskog rada, komunikologije i sociologije“, Međunarodna multidisciplinarna naučna konferencija Eurobrand, Zrenjanin, 2013.
 • „Različiti aspekti posmatranja finansijske kontrole“, Međunarodna multidisciplinarna naučna konferencija Eurobrand, Zrenjanin, 2013.
 • „Instrumenti finansijske analize korporacije“, Nićin S., Nićin N., Grbić V., Računovodstvo i menadžment-RIM, 14. međunarodna znanstvena i stručna konferencija, zagreb 2013., Svezak II, strana 143
 • „Noviji trendovi i programi motivacije zaposlenih“, Međunarona naučna konferencija „Menadžment 2014“, i 26. aprila 2014. (Slobodan Nićin, Nevenka Nićin, Vojislava Grbić)
 • „Krivotvoreno finansijsko izveštavanje“, Doc.dr Slobodan Nićin, Međunarodni naučni skup„Pravo i izazovi  dvadesetprvog vijeka“, sa temom „Korupcija (u svim segmentima društva)“, 2014. UDK 343.352:336.761/.763, tom I, strana 271
 • KORUPCIJA U ZAPOŠLJAVANJU Međunarodni naučni skup„Pravo i izazovi  dvadesetprvog vijeka“, sa temom „Korupcija (u svim segmentima društva)“, 2014, dr Vojislava Grbić, UDK 331.5:343.352 Rada Stankić Student, tom II, strana 163
 • Proces informacionog sistema planiranja u saniranju posledica prirodnih katastrofa (Doc.dr Vojislava Grbić, Doc. dr Slobodan Nićin), Treći međunarodni naučni skup, 27. i03.2015.-Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko
 • Sozial – wirtschaftliche transformationen in den europaischen landern, Nurnberg, Deutschland, 2014. ISBN 978-3-00-048437-7, UDC 339.9-044, 922
 • KONCESIJE KAO OBLIK FINANSIRANJA PRIVREDNOG RASTA I RAZVOJA , Nićin, V. Grbić i msc Slavica Filipovic, UDK 339.732:338.124.4  : pregledni rad .Medjunarodni naucni skup ;  Rizici , izazovi i bezbjednosne prijetnje sa tezistem na Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu  , Banja Luka , 10- 11 .12. 2o15. godine .

 

Naučni skupovi, konferencije

Projekti

Ostalo

Poslove administrativnog radnika obavlja u više navrata, u trajanju od 7 godina. Angažovana je po ugovoru na Visokoj tehničkoj školi, Novi Beograd, na sledećim predmetima: Marketing, Ekonomika biznisa, Biznis plan, Računarski alati, Organizacija proizvodnje. Zaposlena na Visokoj školi strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije u Sremskim Karlovcima.

Poseduje aktivno znanje engleskog, a služi se nemačkim i francuskim jezikom. Dobro poznaje rad na računaru, i to: Word, Excel, PowerPoint, Internet…[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

Translate »