Doc. dr Vera Milošević

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13899″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””]
 • Doc. dr Vera Milošević, docent
 • Rođena 31.08.1955. Skoplje, Makedonija
 • Završen fakultet : Prirodno-matematički fakultet, 1981.god.
 • Magistratura : Poljoprivredni fakultet, ZemunTema : „Uticaj ekoloških faktora na korovsku vegetaciju kukuruza u nekim delovima Severozapadne Srbije“, 1989. god.
 • Doktorat : Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.Tema: “Ekološka i fitogeografska analiza korovske flore okopavina u Mačvi“ ,2008.god.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

Radno iskustvo počela je da stiče od 1982. godine radeći u fabrici šećera u Šapcu kao šef mikrobiološke laboratorije, gde ostaje do 1986. godine. Godine 1986. upisala je poslediplomske studije na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu na odseku Herbologija. Iste godine prelazi da radi u Višu poljoprivrednu školu „Aleksandar Lala Stanković“ u Šapcu, gde se nalazi na mestu asistenta iz predmeta Botanika i Zoologija. U zvanje predavača bira se 1991. godine na istim predmetima, a potom 2001. godine bira se u zvanje višeg predavača. U zvanje profesora strukovnih studija izabrana je 2008. godine, nakon odbrane doktorske disertacije. Izabrana je za direktora Visoke poljoprivredne škole strukovnih studija Šabac, na kojoj funkciji se i danas nalazi. Objavila je više naučnih i stručnih radova.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Bibliografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

Monografije

 • Milošević V., Flora i vegetacija okopavina Mačve, Zaduţbina Andrejević, Beograd, 2012.

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

• Milošević V., R. Stepić, M. Veselić , Korovska flora i vegetacija voćnjaka Pocerine i juţne Mačve, Savremena poljoprivreda, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2011. str. 422-433.

• M. G. Nagl , Milošević V., Biofizika:Termodinamika bioloških procesa, Savremena poljoprivreda, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2011. str. 529-537.

• R. Nikolić, L. Savin, T. Furman, M. Tomić, R. Gligorić, M. Simkić, V. Milošević, D. Tomić, Obrazovanje kadrova za poljoprivredu i prehrambenu proizvodnju na srednjim i visokoškolskim ustanovama, Savremena poljoprivreda, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2011. str. 553.

• Nikolić R. Savin L, Furman T. Tomić M, Gligorić Radojka, Simikić M., Vera Milošević, Tomić D.; Obrazovanje kadrova za poljoprivredu i prehrambenu proizvodnju na srednjim i visokoškolskim ustanovama, Časopis Naučnog društva za pogonske mašine, traktore i odrţavanje, Novi Sad, Srbija, 2010.

Naučni radovi

 • Rašković Vera, Milošević V., Kovačević Bisenija, R. Stepić, M. Veselić, High agricultural school of vocational studies Šabac, Republic of Serbia, Imoportance of the choice varieties of tomatoes on the dznamics of the yield and the amounts of realized income. III internacional symosium and XIX scientific conference of agronomists of Republic of Srpska, Trebinje, 25-28.03. 2014.
 • R. Stepić, Milošević V., Rašković Vera, N. Stošić, V. Stepić, High agricultural school of vocational studies Šabac, Republic of Serbia, Weed vegetation in row crops of western Srem. III internacional symosium and XIX scientific conference of agronomists of Republic of Srpska, Trebinje, 25-28.03. 2014.
 • Vera Milošević, R. Stepić, Sneţana Petrović, Vera Rašković, V. Stepić: Comparative review of flora and vegetation Mačva row crop, Uporedni prikaz flore i vegetacije okopavina Mačve, I MeĎunarodni simpozijum i XVII Naučno-stručno savetovanje agronoma Republike Srpske, Trebinje, 2012.
 • Vera Milošević, Radenko Stepić, Vera Rašković, Mirko Veselić: Korovska flora i vegetacija kukuruza na području donjeg Srema, XIV Simpozijum o zaštiti bilja i IX Kongres o korovima, Zlatibor, 26-30. novembar 2012.
 • Vera Milošević, Radenko Stepić, Vesna Rakić: Korovska flora i vegetacija koštičavog voća na području Pocerine,XIV Simpozijum o zaštiti bilja i IX Kongres o korovima, Zlatibor, 26-30. novembar 2012.
 • Vera Milošević, R. Stepić, Vera Rašković, M. Veselić, M. Dugonjić: KOROVSKA VEGETACIJA PŠENICE NA PODRUČJU DONJEG SREMA, XVIII Savetovanje o biotehnologiji, sa meĎunarodnim učešćem, Čačak, 15-16. mart 2013.
 • Vera Milošević, R. Stepić, Vera Rašković, M. Veselić, M. Dugonjić: Ţivotni oblici korovskih biljaka u usevu pšenice na području Donjeg Srema sliva Kolubare, II meĎunarodni simpozijum i XVIII naučno-stručno savetovanje agronoma Republike Srpske, Trebinje, mart, 2013.

Naučni skupovi, konferencije

 • Aktivni učesnik više internacionalnih i domaćih stručno-naučnih hirurških skupova

Projekti

 • AGRIVOC projekat se sastoji od osam radnih paketa, uključujući četiri u području razvoja i po jednom u svim drugim područjima: diseminacija, eksploatacija, plan kvaliteta i upravljanje
 • Project EDUECO is to build up educational capacities in universities in Serbia, Bosnia Herzegovina and Montenegro to support sustainable economic development of food production based on ecological principles.

Ostalo

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_separator 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row]
Translate »