Doc. dr Marko Šljivarić

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13935″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””]
 • Doc. dr Marko Šljivarić, docent
 • Rođen 21.09.1970. Zagreb, Hr
 • Završen fakultet : Zagreb: Geodetski fakultet, 1995.
 • Magistratura : Zagreb: Geodetski fakultet, 2001.Tema : Integracija RTK-GPS-a i dubinomjera u mjerni sustav za nadzor riječnih plovnih putova / magistarski rad
 • Doktorat : Zagreb: Geodetski fakultet, 2010.Tema: Optimizacija metodologije trodimenzionalnih međudatumskih transformacija u Hrvatskoj / doktorska disertacija
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]Rođen sam u sjeverozapadnom dijelu Zagreba, kvart Črnomerec, gdje i danas živim sa suprugom i dvoje djece i tu sam završio osnovnu i srednju školu OC „Nikola Tesla“ – matematičko/informatički smjer za programera/operatera 1989. godine. U području geodezije nisam nekakav ekspert u domeni fotogrametrije i katastra.Bolje poznajem nižu i višu te primjenjenu (inženjersku) geodeziju. Većinu svog radnog vremena sam posvetio razvoju algoritama i programiranju u raznim jezicima npr. Fortran/C/VB/Java/F#/C#/VB.NET/VBA/Lisp/XML/GML itd.Od 1997. do 2013. godine tijekom rada na Geodetskom fakultetu samostalno održavam vježbe na sljedećim predmetima: Niža geodezija 1; Niža geodezija 2; Praktična geodezija 2; Praktična geodezija 3; Izmjera zemljišta; Geodetski instrumenti; Praktični rad s geodetskim instrumentima. Trenutno radim kao izvršni i razvojni rukovoditelj u poduzeću Geodezija d.o.o. Šibenik – poslovnica Zagreb. Svoj diplomski rad, magisterij i doktorat sam izradio na Zavodu za geomatiku Geodetskog fakulteta – polje geodezija, grana fizikalna, satelitska i pomorska geodezija. Autor i/ili koautor sam jednog poglavlja u knjizi, 2 znanstevena rada objavljena u časopisima skupine A, 3 znanstvena rada objavljena u časopisima skupine B, jednog znanstvenog rada objavljenog u zborniku radova s međunarodnog skupa (D), 10 znanstvenih radova u zborniku radova s domaćeg skupa, 2 stručna rada objavljena u časopisu (C) u koautorstvu s studentom te 14 stručnih elaborata/studija u okviru znanstvenih projekata GeoAdria i Geo++.  Član sam Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, te sam dobitnik godišnje nagrade 2013. godine „Povelja zahvalnosti“ Hrvatskog geodetskog društva. . Autor i/ili koautor sam 3 službena programa čiju upotrebu propisuje DGU RH: DatAbmo, IHRG2000 i T7D.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Bibliografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Šugar, Danijel; Rezo, Milan; Pavasović, Marko; Šljivarić, Marko; Bjelotomić, Olga. Osnovna geomagnetska mreža Republike Hrvatske i geomagnetske izmjere 2004-2012 // Osnovna geomagnetska mreža Republike Hrvatske 2004 – 2012, s kartama geomagnetskog polja za epohu 2009.5 / Brkić, Mario (ur.). Zagreb : Državna geodetska uprava, 2013. Str. 10-20.

Naučni radovi

• Rezo, Milan; Markovinović, Danko; Šljivarić, Marko: Influence of the Earth’s Topographic Masses on Vertical Deflection. // Tehnički vjesnik. 21 (2014) , 4; 697-705 (članak, znanstveni).

• Rezo, Milan; Špoljarić, Dragan; Šljivarić, Marko: Promjene razine mora i varijacije Mjesečevih deklinacija u nutacijskom razdoblju na četiri mareografa u Hrvatskoj. // Geodetski list : glasilo Hrvatskoga geodetskog društva. 64(87) (2010) , 4; 263-278 (članak, znanstveni).

• Rezo, Milan; Pavasović, Marko; Šljivarić, Marko: Analiza mareografskih podataka o Jadranskome moru od 1953. do 2006. godine. // Geodetski list : glasilo Hrvatskoga geodetskog društva. 68 (2014) , 4; 269-290 (pregledni znanstveni članak).

• Grgić, Ilija; Bašić, Tomislav; Šljivarić, Marko: Primjena modela geoida HRG2009 u tunelogradnji. // Geodetski list : glasilo Hrvatskoga geodetskog društva. 68 (2014) , 2; 89-104(članak, znanstveni).

• Milan, Rezo; Šljivarić, Marko; Pavasović, Marko: Vertical Crustal Movement in Area of Istra and Kvarner at the Territory of Republic of Croatia. // Electronic Journal of Geotechnical Engineering. Vol. 15 (2010), Bund. Q (2010) , Ppr10.132ar.pdf; 1835-1847 (članak, znanstveni).

• Šljivarić, Marko; Markovinović, Danko; Rezo, Milan; Kranjec, Mario: Primjena kodirane izmjere RTK GPS/GLONASS metodom u katastru nekretnina // Zbornik radova Prvog kongresa o katastru u BiH / Lesko, Ivan (ur.). Mostar : Geodetsko društvo Herceg-Bosne, 2007. 93-102 (predavanje, meĎunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

Naučni skupovi, konferencije

 • Prvi kongres o katastru u BiH / Neum 2007.
 • 40. obljetnica samostalnog djelovanja Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu/ 2002.
 • Simpozij državne geodetske osnove i zemljišni informacijski sustavi/ Opatija 1999.
 • Simpozij o inženjerskoj geodeziji/ Beli Manastir 2007.

Projekti

 • Obnova geomagnetske informacije za potrebe MORH i OSRH – IV. faza, 2010.
 • Osnovna geomagnetska mreža Republike Hrvatske – za potrebe službene kartografije – V. faza, 2010.
 • Jedinstveni transformacijski model HTRS96/HDKS, 2006.
 • Kontrola geodetskih mjerenja i kreiranje baze podataka za potrebe HAC-a,2004.
 • Izrada i održavanje programskih paketa IHRG2000 i DAT_ABMO, 2005.
 • Osnovna mreža geomagnetske deklinacije Republike Hrvatske, 2002.
 • Prijedlog službenih geodetskih datuma Republike Hrvatske, 2000.

Ostalo

• Nagrada Hrvatskoga geodetskoga društva – ”Povelja zahvalnosti HGD” (2013).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_separator 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row]

Translate »