Doc. dr Ilija Grgić

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13932″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]
 • Doc. dr Ilija Grgić, docent
 • Rođen 16.04.1966. Donji Svilaj, BiH
 • Završen fakultet : Geodetski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Magistratura : Geodetski fakultet, Sveučilište u Zagrebu,Tema : Specifičnosti geodetske osnove u tunelogradnji
 • Doktorat : Geodetski fakultet, Sveučilište u ZagrebuTema: Teorijska i empirijska analiza specifičnih položajnih i visinskih mreža u graditeljstvu
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Rođen 16. travnja 1966. godine u Donjem Svilaju, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu pohađao od 1972.-1980. godine te srednju od 1980.-1984. Na geodetskom fakultetu magistrirao 2003. te doktorirao 2011. Godine. U Njemačkoj radi od 1992. do 1997. godine u INGENIEURBÜRO «JOSEF NUSKO» na različitim projektima iz područja inţenjerske geodezijekao što su izgradnja novog poslovnog objekta «Vereinten Versicherungen», izgradnja novog sajmišnog kompleksa «Neue Messe» u Münchenu, izgradnje novog fakulteta za nuklearnu fiziku u Garchingu, itd. U Republici Hrvatskoj radi u Zavodu za fotogrametriju, Zagreb, od 1998. do 2003. godine uglavnom na poslovima izgradnje moderne cestovne infrastrukture. Od 2003. do 2010. godine radi u Hrvatskom geodetskom institutu na projektima u svezi s uspostavom i odrţavanjem nacionalnih geodetskih mreţa. U Drţavnoj geodetskoj upravi gdje radi od 2010. godine nastavlja s radom na projektima nacionalnih geodetskih mreţa te od 2012. godine sudjeluje u svim aktivnostima vezanim za uspostavu i odrţavanje drţavne granice kao i u pripremama hrvatskog stajališta u arbitraţnim postupcima kojima se rješavaju granični sporovi.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Bibliografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Naučni radovi

Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC, SCI (Science Citation Index), SCI – Expanded časopisima (3)

1.Grgić, Ilija; Lučić, Maro; Bašić, Tomislav. Optimisation of the new Croatian fundamental levelling network. // Survey review. 45 (2012), 330; 166-173 (članak, znanstveni).

2. Grgić, Ilija; Repanić, Marija; Malović, Ivan. PRELIMINARY RESULTS OF COMBINED GEODETIC METHODS IN MONITORING. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 24 (2017), 1; 301-308.

3. Šljivarić Marko; Rezo, Milan; Grgić, Ilija: Metode modeliranja distorzije uzrokovane različitim iznosom I orijentacijom koordinatnih popravki između dva koordinatna sustava na različitim lokacijama. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 25 (2018), 1; 1-9.

Radovi objavljeni u časopisima koji su zastupljeni u drugim značajnim bibliografskim bazama podataka (8)

1. Grgić, Ilija; Lučić, Maro; Trifković, Milan. Visinski sustavi u nekim europskim zemljama. // Geodetski list : glasilo Hrvatskoga geodetskog društva. 69 (2015), 2; 79-96.

2. Grgić, Ilija; Bašić, Tomislav; Marjanović- Kavanagh, Radovan. Die Anbindung der kroatischen Inseln an das Festland in einem einheitlichen Höhensystem. // Allgemeine Vermessungs-Nachrichten. 121 (2014), 2; 53-63.

3. Grgić, Ilija; Bašić, Tomislav; Šljivarić, Marko. Primjena modela geoida HRG2009 u tunelogradnji. // Geodetski list : glasilo Hrvatskoga geodetskog društva. 68 (2014), 2; 89-104.

4. Repanić, Marija; Grgić, Ilija; Bašić, Tomislav. Prijedlog dopune gravimetrijske mreže 0. reda Republike Hrvatske. // Geodetski list : glasilo Hrvatskoga geodetskog društva. 68 (2014), 91; 17-32.

5. REPANIĆ, Marija, GRGIĆ, Ilija, BAŠIĆ, Tomislav. Prijedlog gravimetrijske kalibracijske baze Republike Hrvatske. // Geodetski list : glasilo Hrvatskoga geodetskog društva. 67 (90) (2013) , 2; 93-106.

6. GRGIĆ, Ilija, BAŠIĆ, Tomislav, MARKOVINOVIĆ, Danko. Utjecaj konfiguracije reljefa na preciznost geodetskih mjerenja. // Geodetski list : glasilo Hrvatskoga geodetskog društva. 66 (89) (2012), 4; 231-244.

7. Liker, Mihajla; Lučić, Maro; Barišić, Bojan; Repanić, Marija; Grgić, Ilija; Bašić, Tomislav. Analysis of Recent Global Geopotential Models Over the Croatian Territory. // International Association of Geodesy Symposia. 135 (2010); 283-288.

8. Grgić, Ilija; Lučić, Maro; Liker, Mihajla; Bašić, Tomislav; Barišić, Bojan; Repanić Marija. Current Status of Gravity Measurements in the Republic of Croatia with the Fundamental Gravity Network Finalization Project. // International Association of Geodesy Symposia. 133 (2008); 169-176.

Časopisi izvan CC-a i SCI-ja te izvan drugih značajnih baza (3)

1. Grgić, Ilija: Repanić, Marija: Šabić Grgić, Nataša. Kritički osvrt na pravilnike i druge akte. // Zbornik radova Građevinskog fakulteta/JOURNAL OF FACULTY OF CIVIL ENGINEERING. E.III (2016), 29; 69-81.

2. Budimir, Ivana; Grgić, Ilija; Šljivarić, Marko. KOMPARATIVNA ANALIZA NEKOLIKO POSTOJEĆIH GNSS SUSTAVA. // Naučna revija, Časopis Evropskog univerziteta Kallos, Tuzla, za medicinske i tehničke nauke. 1 (2016) , 1; 89-105.

3. Grgić, Ilija; Lučić, Maro; Repanić, Marija; Bjelotomić, Olga; Liker, Mihajla; Markovinović, Danko; Bašić, Tomislav. Preliminary works on Creation of the New Croatian Geoid Model HRG2009. // Bollettino di Geodesia e Scienze Affini. LXIX (2010), 2-3; 165-177.

Znanstveni rad recenziran, objavljen u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa (16)

1. Trifković, Milan; Nestorović, Žarko; Grgić, Ilija. Deformaciona analiza i promena položaja tačaka tokom merenja // Savremena dostignuća u građevinarstvu. Subotica, 2015., 799-805.

2. GRGIĆ, Ilija; JURIĆ, Mirjana; KRŠULOVIĆ, Davor. STANJE U KATASTRU UZDUŽ HRVATSKO-SLOVENSKE GRANICE // Peti hrvatski kongres o katastru s međunarodnim sudjelovanjem / MEDAK, Damir ; REZO, Milan ; ZRINJSKI, Mladen (ur.). Zagreb : Hrvatsko geodetsko društvo, 2014., 141-154.

3. Grgić, Ilija; Malović, Ivan; Kapović, Zdravko. Experimental measurements on the business tower ”Zagrepčanka” // INGEO 2011 – Proceedings of the 5th International Conference on Engineering Surveying.

4. Grgić, Ilija; Lučić, Maro; Kršulović, Davor; Babić, Elizabeta; Malović, Ivan. Preliminary project of the height system reconstruction in the Republic of Croatia // EUREF Symposia – Meetings, Presentations & Resolutions, 2011.

5. Bjelotomić, Olga; Grgić, Ilija; Bašić, Tomislav. Prefatory accuracy of leveling figure closure by combined measurements of trigonometric and geometric leveling // Proceedings of the 5th International Conference on Engineering Surveying – INGEO 2011 / Kopačik, Kyrinović, Roić (ur.). Hrvatska, 2011., 185-195.

6. Grgić, Ilija; Lučić, Maro; Kršulović, Davor. The Appliance of the Trigonometric levelling on the long distances // EUREF Symposia – Meetings, Presentations & Resolutions, 2010.

7. Barišić, Bojan; Repanić, Marija; Bašić, Tomislav; Grgić, Ilija; Liker, Mihajla; Lučić, Maro. Differential Sea Level Measurement : Solution for Croatian Islands Height Datum // Proceedings of the IAG Commission 1 – Reference Frames, Subcommission for Europe, EUREF 2008 Symposium (u tisku) / Ihde, J.; Hornik, H. (ur.). Frankfurth am Main: Mitteilungen des Bundesamtes fuer Kartographie und Geodaesie, 2010.

8. Grgić, Ilija; Barišić, Bojan; Bašić, Tomislav; Lučić, Maro; Repanić, Marija; Liker, Mihajla. Fundamental gravity network of the Republic of Croatia in the function of control and improving of national and European geoid model //Proceedings of the IAG Commission 1 – Reference Frames, Sub-commission 1.3a Europe (EUREF), Publication No. 17 “Report on the Symposium of the IAG Sub-commission 1.3a Europe (EUREF) held in London, 6-9 June 2007” / Torres, J.A. ; Ihde, J. ; Hornik, H. (ur.). Frankfurth am Main : Verlag des Bundesamtes fuer Kartographie und Geodaesie, 2009., 300-307.

9. Grgić, Ilija; Lučić, Maro; Repanić, Marija; Bašić, Tomislav; Liker, Mihajla; Barišić, Bojan. Height transmission from mainland to the island Rab in the Republic of Croatia // Proceedings of the IAG Commission 1 : Reference Frames, Subcommission for Europe (EUREF 2008) Symposium / Ihde, J. ; Hornik, H. (ur.). Franfurth am Main : Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, 2009.

10. Repanić, Marija; Barišić, Bojan; Grgić, Ilija; Liker, Mihajla; Lučić, Maro; Bašić, Tomislav. Extension of the Croatian fundamental gravity network to the north Adriatic islands // .

11. Barišić, Bojan; Repanić, Marija; Grgić, Ilija; Bašić, Tomislav; Liker, Mihajla; Lučić, Maro; Markovinović, Danko. Gravity measurements on the territory of the Republic of Croatia – past, current and future gravity networks // Proceedings of the IAG International symposium on terrestrial gravimetry : static and mobile measurements (TG-SMM2007) / Peshekhonov, Vladimir G. (ur.). Saint Petersburg: State Research Center of Russia Elektropribor, 2008., 197-202.

12. Grgić, Ilija; Bačić, Željko; Liker, Mihajla. Status VRS sustava i servisi u okruženju // Zbornik radova Prvog kongresa o katastru u BiH / Lesko, Ivan (ur.). Mostar: Geodetsko društvo Herceg-Bosne, 2007., 69-80.

13. Grgić, Ilija; Barišić, Bojan; Hećimović, Željko. Realization of EUVN densification project in the Republic of Croatia // Proceedings of the Symposium of the IAG Section I (Positioning), Commission X (Global and regional geodetic networks), Subcommission for Europe (EUREF), Publication No. 16 / Torres, J.A. ; Hornik, H. (ur.). Frankfurt am Main: Bundesamt fuer Kartographie und Geodaesie, 2007., 80-88.

14. Grgić, Ilija; Bašić, Tomislav; Repanić, Marija; Lučić, Maro; Barišić, Bojan; Liker, Mihajla. Primjena servisa za satelitsko pozicioniranje u katastru nekretnina // Zbornik radova Prvog kongresa o katastru u BiH / Lesko, Ivan (ur.). Mostar: Geodetsko društvo Herceg-Bosne, 2007., 81-91.

15. Grgić, Ilija, Barišić, Bojan, Liker, Mihajla. Status of the EUVN and EUVN_DA projects in Croatia // Sub-commission for Europe (EUREF), Publication No. 15 / Torres, Joao Agria, Hornik, Helmut (ur.). Frankfurt am Main, 2006., 363-367.

16. Hećimović, Željko, Barišić, Bojan, Grgić, Ilija. European Vertical Reference Network (EUVN) Considering CHAMP and GRACE-Gravity Models // Proceedings of the Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) / Torres, J.A. ; Hornik, H. (Eds.). Frankfurt am Main: Bundesamt fuer Kartographie und Geodasie , 2004. / Torres, Joao Agria, Hornik, Helmut (ur.). Frankfurt am Main, 2005., 187-193.

Znanstveni rad recenziran, objavljen u zborniku radova s domaćeg znanstvenog skupa (14)

1. Grgić, Ilija; Novaković, Gorana; Trifković, Milan. Povezivanje otoka Korčule u jedinstveni visinski sustav Republike Hrvatske // Geodetska politika za budućnost / Ivana Racetin (ur.). Zagreb: HKOIG, 2015., 62-71.

2. Grgić, Ilija; Šantek, Damir; Trifković, Milan. Modernizacija visinskog sustava Republike Hrvatske // Geodetska politika za budućnost / Ivana Racetin (ur.). Zagreb: HKOIG, 2015., 14-21.

3. Grgić, Ilija, Rezo, Milan, Šabić Grgić, Nataša. Specifičnosti geodetske osnove i mjernih metoda u graditeljstvu // Neiskorišteni potencijali geodezije, Napuštena i nova područja djelovanja. 2013., 105-112.

4. Šabić Grgić, Nataša, Grgić, Ilija, Šljivarić, Marko. Primjena geodezije u industriji // Neiskorišteni potencijali geodezije, Napuštena i nova područja djelovanja. 2013., 15-21.

5. Grgić, Ilija, Bašić, Tomislav. Rekonstrukcija visina nivelmanskog vlaka na poluotoku Pelješcu // Hrvatska geodezija u Europskoj uniji. 79-87.

6. Grgić, Ilija; Kršulović, Davor; Malović, Ivan. Položajno i visinsko određivanje orijentacijskih točaka – stanje u praksi // GIS, fotogrametrija i daljinska istraživanja u službi geodezije i geoinformatike / Markovinović, Danko (ur.). Zagreb: Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, 2010., 187-195.

7. Grgić, Ilija; Kršulović, Davor; Malović, Ivan; Šabić Grgić, Nataša. Utjecaj servisa za satelitsko pozicioniranje na održavanje polja stalnih geodetskih točaka // GIS, fotogrametrija i daljinska istraživaja u službi geodezije i geoinformatike / Markovinović, Danko (ur.). Zagreb: Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, 2010. 165-173.

8. Grgić, Ilija; Lučić, Maro; Repanić, Marija; Kršulović, Davor. Primjena CROPOS servisa u određivanju elipsoidnih visina // Zbornik radova 4. hrvatskog kongresa o katastru / Medak, D.; Pribičević, B.; Delak, J. (ur.). Zagreb : Hrvatsko geodetsko društvo, 2010., 237-252.

9. Grgić, Ilija; Kapović, Zdravko; ŠabićGrgić, Nataša. Varijacije mikromreže u svrhu uspostave geodetske osnove za potrebe tunelogradnje // Geodezija i geoinformatika u projektiranju, izgradnji i upravljanju državnom komunalnom infrastrukturom / Markovinović, Danko (ur.). Zagreb, 2009., 57-64.

10. Grgić, Ilija; Barišić, Bojan; Bašić, Tomislav. Primjena GNSS tehnologije u inženjerskim geodetskim radovima // Zbornik radova Simpozija o inženjerskoj geodeziji s međunarodnim sudjelovanjem (SIG 2007) / Novaković, Gorana (ur.). Zagreb: Hrvatsko geodetsko društvo, 2007., 243-250.

11. Grgić, Ilija; Barišić, Bojan; Šabić Grgić, Nataša. Primjena inženjerske geodezije u visokogradnji // Zbornik radova Simpozija o inženjerskoj geodeziji s međunarodnim sudjelovanjem (SIG 2007) / Novaković, Gorana (ur.). Zagreb: Hrvatsko geodetsko društvo, 2007., 13-20.

12. BARIŠIĆ, Bojan, VILIBIĆ, Ivica, GRGIĆ, Ilija. METODOLOGIJA ODREĐIVANJA CRTE SREDNJIH VIŠIH VISOKIH VODA // Treći kongres o katastru s međunarodnim sudjelovanjem, Zbornik radova. 2005., 351-358.

13. GRGIĆ, Ilija, LEMAJIĆ, Slavko, BARIŠIĆ, Bojan. Visinska kontrola geodetskih i kartografskih proizvoda u procesu topografske i katastarske izmjere // Treći kongres o katastru s međunarodnim sudjelovanjem, Zbornik radova. 2005., 337-344.

14. Lemajić, Slavko, Miloš, Višnja, Grgić, Ilija. Kontrola Kvalitete DOF-a u procesu katastarske izmjere // Treći kongres o katastru s međunarodnim sudjelovanjem, Zbornik radova. 2005., 327-336.

Stručni rad objavljen u domaćem časopisu (2)

1. Budimir, Ivana, Grgić, Ilija, Šustić, Antonio: Evidencija naselja i katastarskih općina u Registru prostornih jedinica . // Geodetski list. 69 (92) (2015), 3; 207-220 2. Grgić, Ilija; Kapović, Zdravko; Šabić Grgić, Nataša: Primjena GPS-a na uspostavi geodetske osnove za potrebe tunelogradnje. // Geodetski list. 61 (84) (2007), 2; 113-127

Stručni rad objavljen u zborniku radova, s domaćeg stručnog skupa (7)

1. Grgić, Ilija; Lučić, Maro; Malović, Ivan; Kršulović, Davor; Bašić, Tomislav. Statika ili VRS? // 2. CROPOS konferencija – Zbornik radova / Bašić, Tomislav; Marjanović, Marijan; Markovinović, Danko (ur.). Zagreb, 2011., 137-145.

2. Grgić, Ilija; Bjelotomić, Olga; Repanić, Marija; Lučić, Maro; Bašić, Tomislav. CROPOS u funkciji velikih geodetskih projekata // 1. CROPOS konferencija – Zbornik radova / Marjanović, Marijan (ur.). Zagreb: Hrvatsko geodetsko društvo i Državna geodetska uprava, 2009., 75-86.

3. Lučić, Maro; Grgić, Ilija; Repanić, Marija; Bjelotomić, Olga. Izvješće o radu permanentnih EPN GNSS stanica u Republici Hrvatskoj // 1. CROPOS konferencija – Zbornik radova / Marjanović, Marijan (ur.). Zagreb: Hrvatsko geodetsko društvo i Državna geodetska uprava, 2009., 105-116.

4. Barišić, Bojan; Repanić, Marija; Grgić, Ilija; Liker, Mihajla; Lučić, Maro; Bašić, Tomislav. Gravimetrijska mreža II. reda Republike Hrvatske // Zbornik radova I. simpozija ovlaštenih inženjera geodezije : Hrvatska geodezija – izazovi struke u 21. stoljeću / Markovinović, Danko (ur.). Zagreb: HKAIG – Razred inženjera geodezije, 2008., 190-199.

5. Grgić, Ilija; Repanić, Marija; Lučić, Maro; Barišić, Bojan; Liker, Mihajla; Bašić, Tomislav. Prijenos visina s kopna na otoke sjevernog Jadrana // Zbornik radova I. simpozija ovlaštenih inženjera geodezije : Hrvatska geodezija – izazovi struke u 21. stoljeću / Markovinović, Danko (ur.). Zagreb: HKAIG – Razred inženjera geodezije, 2008., 200-214.

6. Šabić, Nataša; Grgić, Ilija; Barišić, Bojan. Geodetska mjerenja na praćenju geometrijskog oblika građevine // Zbornik radova I. simpozija ovlaštenih inženjera geodezije : Hrvatska geodezija – izazovi struke u 21. stoljeću / Markovinović, Danko (ur.). Zagreb : HKAIG – Razred inženjera geodezije, 2008. 10-21.

7. Tisanić, Goran, Pandža Mladen, Grgić, Ilija. Usporedba koordinata i visina trigonometrijskih točaka starog i novog datuma // Državne geodetske osnove i zemljišni informacijski sustavi. 1999., 241-248.

Pozvana predavanja na međunarodnom skupu (1)

1. Grgić, Ilija; Miletić Drder, Mira. Digitalizacija građe Zbirke zemljopisnih karata i atlasa NSK u funkciji određivanja granične crte Republike Hrvatske // 4. Festival digitalizacijskih projekata

Ostala javna predavanja (3)

Program doživotnog stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera geodezije, Radionica br.4-2016: „Integriranje otočnih nivelmanskih mreža u jedinstveni visinski sustav Republike Hrvatske s osvrtom na utjecaj otklona vertikale na točnost uspostave mikromreža”- 2 sata , Split, 18.studenoga 2016.

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE MULTIPLIKATORA MUP-a RH IZ PODRUČJA OSNOVNIH ELEMENATA TOPOGRAFIJE I ORIJENTACIJE, Zagreb, Policijska akademija, 13. i 14.3.2017.

Predavanje“Osnovni elementi topografije i orijentacije“, 2×1 sat

Predavanje „ Obilježavanje i održavanje graničnih oznaka, protezanje državne granice, suradnja s katastrima (katastarska granica)“, 2×1 sat

Urednik znanstvenog zbornika (2)

1. Zbornik radova, Hrvatski geodetski institut, 2001.-2005., str 127, 18 radova, ISBN 953-95318-0-2;

2. Zbornik radova, Hrvatski geodetski institut, 2006.-2009., 451 str, 43 rada, ISBN 978-953-95318-1-0.

Voditelj domaćeg projekta

Reopservacija apsolutnih gravimetrijskih točaka u Republici Hrvatskoj

Održavanje Osnovne gravimetrijske mreže

Prijenos Osnovne gravimetrijske mreže na otoke

Održavanje permanentnih GPS stanica Osijek i Dubrovnik

Projekt obnove visinskog referentnog sustava Republike Hrvatske

Nivelmanska mreža na otocima

Projekt uspostave Gravimetrijske mreže II. reda

Model geoida HRG2009

Rekonstrukcija visina repera u nivelmanskom vlaku br. 1006 na poluotoku Pelješcu

Projekt progušćenja Europske vertikalne mreže (EUVN_DA)

Aktivno sudjelovanje u realizaciji znanstvenih projekata (2)

Geopotencijal i geodinamika Jadrana (Geo++Adria)“ (šifra projekta 0007-0072284-2287), voditelj: prof. dr. sc. Tomislav Bašić, izvor financiranja: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

„Geodetsko upravljanje i praćenje velikih građevinskih objekata“ (šifra projekta 007-0072283-1584), voditelj: prof. dr. sc. Zdravko Kapović, izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Sudjelovanje na međunarodnim skupovima

§ Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF), Bratislava, Slovačka, 2.-5. lipnja 2004.

§ Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF), Beč, Austrija, 1.-4. lipnja 2005.

§ Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF), Riga, Latvija, 14.-17. lipnja 2006.

§ Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF), Velika Britanija, 6.-9. lipnja 2007.

§ Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF), Firenca, Italija, 27.-30. svibnja 2009.

§ Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF), Gävle, Švedska, 2.-5. lipnja 2010

§ 5th International Conference on Engineering Surveying – INGEO 2011, Brijuni, 22.-24. rujna 2011., Hrvatska

§ 4. Festival digitalizacijskih projekata, NSK, Zagreb, travanj 2014

§ Peti hrvatski kongres o katastru s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, svibanj 2014

Sudjelovanje na domaćim skupovima

§ HGD simpozij Državne geodetske osnove i zemljišni informacijski sustavi, Opatija, svibanj 1999.

§ Treći kongres o katastru s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, ožujak 2005.

§ Simpozij o inženjerskoj geodeziji – SIG 2007, Beli Manastir, svibanj 2007.

§ I. Simpozij ovlaštenih inženjera geodezije – Izazovi struke u 21. stoljeću, Opatija, listopada 2008., Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu. Razred inženjera geodezije.

§ 1. CROPOS konferencija, Zagreb, lipanj 2009., Hrvatsko geodetsko društvo u suradnji s Državnom geodetskom upravom

§ II. Simpozij ovlaštenih inženjera geodezije – Geodezija i geoinformatika u projektiranju, izgradnji i upravljanju državnom i komunalnom infrastrukturom, Opatija, listopad 2009., Hrvatska komora ovlaštenih inženjera u geodeziji.

§ 4. Hrvatski kongres o katastru, Zagreb, 2010., Hrvatsko geodetsko društvo

§ III. Simpozij ovlaštenih inženjera geodezije – GIS, fotogrametrija i daljinska istraživanja u službi geodezije i geoinformatike, Opatija, 22. – 23. listopada 2010. godine. Hrvatska komora ovlaštenih inženjera u geodeziji.

§ 2. CROPOS konferencija, travanj 2011., Zagreb,. Državna geodetska uprava, Geodetski fakultet, Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije i Hrvatsko geodetsko društvo.

§ IV. Simpozij ovlaštenih inženjera geodezije – Hrvatska geodezija u Europskoj uniji, Opatija, listopad 2011. godine. Hrvatska komora ovlaštenih inženjera u geodeziji.

§ VI. Simpozij ovlaštenih inženjera geodezije – Neiskorišteni potencijali geodezije, Napuštena i nova područja djelovanja, Opatija, listopad 2013. godine. Hrvatska komora ovlaštenih inženjera u geodeziji.

§ 4. CROPOS konferencija, svibanj 2015., Zagreb,. Državna geodetska uprava, Geodetski fakultet.

§ VIII. Simpozij ovlaštenih inženjera geodezije – Geodetska politika za budućnost, Opatija, listopad 2015. godine. Hrvatska komora ovlaštenih inženjera u geodeziji.

RADOVI OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA

ARBITRAŽA DRŽAVNE GRANICE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE

2013. Izrada dokumenta „Memorial of Croatia“

2013. Izrada dokumenta „Counter-memorial of Croatia“

2014. Izrada dokumenta „Reply of Croatia“

2014. Usmena rasprava u Den Haagu

Projekti

 • • Projekt mreže tunela Sveti Rok
  • Projekt mreže tunela Plasina
  • Revizija nivelmanskih poligona
  • Održavanje Osnovne gravimetrijske mreţe
  • Prijenos Osnovne gravimetrijske mreţe na otoke
  • Održavanje permanentnih GPS stanica Osijek i Dubrovnik
  • Projekt obnove visinskog referentnog sustava Republike Hrvatske
  • Nivelmanska mreţa na otocima
  • Projekt uspostave Gravimetrijske mreţe II. reda
  • Model geoida HRG2009
  • Rekonstrukcija visina repera u nivelmanskom vlaku 1006 na poluotoku Pelješcu
  • Projekt Europske vertikalne mreţe (EUVN_DA)
  • Studija o stanju i prijedlog za dopunu gravimetrijske mreţe 0. reda i gravimetrijske kalibracijske
  baze Republike Hrvatske

Ostalo

Grgić, Ilija; Miletić Drder, Mira.
Digitalizacija građe Zbirke zemljopisnih karata i atlasa NSK u funkciji određivanja granične
crte Republike Hrvatske // 4. Festival digitalizacijskih projekata (pozvano predavanje).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

Translate »