Doc. dr Dobrila Regoje


  • Doc. dr Dobrila Regoje, docent
  • Rođena 08.12.1963. Brčko, BiH
  • Završen fakultet : Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • Magistratura : Evropski univerzitet Brčko distriktTema : Mikrobiologija hroničnih periapikalnih lejzija
  • Doktorat : Evropski univerzitet Brčko distriktTema: Uticaj fokusa na zubima u etiopatogenezi alopecije areate

Biografija

– Između 1995. do 1997. godine uspješno je apsolvirala specijalističke studije „Paradontalogija i Implantologija“ na Univerzitetu Frankfurt. Od 2007. do 2010. godine završila je specijalističke studije „Oralna hirurgija“ Stomatološki fakultet Foča i VMA Beograd. – Od 1988. do 1992. godine bila je zaposlena u Zdravstveno-estetskom centru „Dr Regoje“ Sarajevo kao doktor stomatologije i doktor estetske medicine. Od 1993. do 1999. godine radila u Njemačkoj (Trebur) u privatnoj klinici H-U Kugies kao doktor stomatologije. Od 1999. do 2002. godine radila je u privatnoj ordinaciji „Dr. Regoje“ Beograd, kao doktor stomatologije. Od 2000. do danas zaposlena je u Zdravstveno-estetskom centru „Dr. Regoje“u Brčkom kao doktor stomatolgije i doktor estetske medicine. – Član je Srpskog ljekarskog društva Srbija; član Udruženja ljekara estetske medicine i kozmetologije Srbija; član Ljekarske stomatološke komore Republike Srpske; član Udruženja privatnih stomatologa Republike Srpske; član Udruženja privatnih doktora Brčko distrikta – Komisija za specijalističke studije.

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Naučni radovi

  • III međunarodni naučni skup „Katastrofe i poljedice katastrofa“; Uticaj stresa na oralno zdravlje; Evropski univerzitet Brčko distrikt. –
  • II međunarodni skup zdravlja “Asocijacija američko- bosanskohercegovačkog zdravlja“; Stanje oralnog zdravlja u djece od 9 do 12 godina; Brčko.

Naučni skupovi, konferencije

Projekti

  • Stručni saradnik za Mikropis holding; 24-alife program; Slovenija, Žalec.

Ostalo