Doc. dr Asim Bojić


  • Doc. dr Asim Bojić, docent
  • Rođen 07.05.1960. Zelenika, BiH
  • Završen fakultet : Učiteljski fakultet Bijeljina, Diplomski rad : Obrada oduzimanja u prvoj desetici
  • Magistratura : UNTZ, Fakultet za tjelesni odgoj i sportTema : Uticaj motoričkih sposobnosti i morfoloških karakterstika dječaka i djevojčica uzrasta 5-6 godina na motoričku efikasnost
  • Doktorat : Evropski univerzitet Brčko distriktTema: Razlike u dimenzionalnosti skeleta, motoričkih sposobnosti i posturalnog statusa stopala učenika i učenica urbanog i ruralnog područja.

Biografija

Asim (Ibrahim) Bojić, rođen 07.05.1960. godine u Zeleniki općina Živinice. Osnovnu školu je završio u Gračanica selu, a srednju u Živinicama. Po završetku srednje škole upisuje Pedagošku akademiju u Tuzli odsjek razredna nastava, gdje sa uspjehom diplomira juna 1980. godine.

Nastavlja školovanje na Učiteljskom fakultetu u Bijeljini i stiče zvanje  profesora razredne nastave. Poslije završenog studija upisuje postdiplomski studij na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport u Tuzli i stiče zvanje magistra sportskih nauka.

Doktorsku disertaciju na temu „Razlike u dimenzionalnosti skeleta, motoričkih sposobnosti i posturalnog statusa stopala učenika i učenica urbanog i ruralnog područja“ odbranio je na Evropskom univerzitetu Brčko distrikt.

Radio je kao nastavnik razredne nastave u OŠ „Šesta istočnobosanska brigada“ Šekovići, OŠ „Ramski odred“ Konjic, OŠ „Bratstvo-jedinstvo“ Gračanica selo.

Trenutno radi u JU „Druga osnovna škola“ Živinice, kao zamjenik direktora škole, gdje je dva mandata sa uspjehom obnašao dužnost direktora škole.

Biran je i obnašao fumkciju Predsjednika Aktiva direktora TK, kao i Predsjednika Asocijacije direktora-ravnatelja BiH.

Objavljivao je dosta književnih i naučno-nastavnih radova za koje je dobivao pohvale i nagrade.

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Naučni radovi

  • „Uticaj motoričkih sposobnosti na situaciono-motoričku efikasnost plivača uzrasta 13-15 godina“ međunarodno znanstveni časopis iz kineziologije

Naučni skupovi, konferencije

  • „Razlike u preferencijama prema sportskim aktivnostima kod učenika osnovnih škola“ VII Kongres i VIIImađunarodna naučna konferencija Crnogorske sportske akademije, Herceg Novi, 2010. godine„Analiza posturalnog statusa stopala žena različite životne dobi“ V međunarodni seminar Uloga sporta u očuvanju zdravlja Vlašić-Travnik,2012. godine„Kvantitativne razlike u nekim motoričkim sposobnostima između trinaestogodišnjih učenika sportista i nesportista“ VI Međunarodni simpozij Sport i zdravlje, Tuzla, 2013. godine„Uticaj motoričkih sposobnosti na situaciono-motoričku efikasnost plivača uzrasta 13-15 godina“ Međunarodni simpozij, Subotica 2014. godine„Analiza deformiteta kičmenog stuba-kifoza učenika i učenica treće trijade devetogodišnje osnovne škole“ V Međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje Vlašić- Travnik 2015. godine

Projekti

  • Nosilac projekta Ministarstva za zdravlje BiH: „Niske anastomoze nakon operacija karcinoma rektuma“,Sarajevo,1991

Ostalo

Književni radovi za djecu: Vihor, Mačak i pijetao, Izgubljeni novčanik. Itd.