Vanredni

Prof. dr Sanda Pribić

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”14033″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””] Prof. dr Sanda Pribić, vanredni profesor Rođen 01.0.1955. Osuijek, Hr Završen fakultet : Medicinski fakultet u Osijeku Doktorat : Medicinski fakultet u OsijekuTema: Uloga liječnika specijalista obiteljske medicine u prevenciji karcinoma dojke i karcinoma debelog crijeva [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]Srednju školu i Medicinski fakultet završila u Osijeku. …

Prof. dr Sanda Pribić Read More »

Prof. dr Zoran Lalić

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13931″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””] Prof. dr Zoran Lalić, vanredni profesor Rođen 21.03.1957. Beograd, BiH Završen fakultet : Mašinski fakultet-grupa za motore i motorna vozila, Beograd Magistratura : Fakultet tehničkih nauka-departman za bezbednost saobraćaja, Novi SadTema : „Prilog istraživanju optimalne organizacije rada centara za tehnički pregled automobila na teritoriji Srbije“ Doktorat : Univerzitet BK-Fakultet za menadžment, …

Prof. dr Zoran Lalić Read More »

Prof. dr Azijada Beganlić

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”14021″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text] Prof. dr Azijada Beganlić, vanredni profesor Rođena 13.01.1960. Tuzla, BiH Završen fakultet : Medicinski fakultet Univerzitet Tuzla Magistratura : Medicinski fakultet u TuzliTema : “Arterijska hipertenzija kao faktor rizika u razvoju kardiovaskularnih oboljenja” Doktorat : Medicinski fakultet u TuzliTema: „Uticaj mobinga na zdravlje i radnu sposobnost medicinskih tehničara“ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]1984- dr medicine, Dom zdravlja …

Prof. dr Azijada Beganlić Read More »

Prof. dr Veselin Bunčić

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13928″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””] Prof. dr Veselin Bunčić, vanredni profesor Rođen 01.03.1966. Subotica, BiH Završen fakultet : FAKULTET FIZIČKE KULTURE NOVI SAD Magistratura : FAKULTET FIZIČKE KULTURE NOVI SADTema : Razlike u motoričkim sposobnostima i morfološkim karakteristikama učenika s obzirom na pohaĎanje predškolskih ustanova.mentor dr ĐorĎe Nićin,redovni prof. Doktorat : Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,BeogradTema: Komparativna …

Prof. dr Veselin Bunčić Read More »

Prof. dr Srećko Novaković

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13924″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””] Prof. dr Srećko Novaković, vanredni profesor Rođen 21.10.1959. Vranjak, BiH Završen fakultet : EKONOMSKI FAKULTET SUBOTICA Magistratura : EKONOMSKI FAKULTET, SUBOTICATema : „MENADŽMENT PRIRODNIM RESURSIMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA MINERALNE VODE.“ Doktorat : FAKULTET ZA MENADŽMENT, BEOGRADTema: „UPRAVLJANJE ORGANIZACIONOM TRANSFORMACIJOM PREDUZEĆA U PROCESU TRANZICIJE“ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]RoĎen …

Prof. dr Srećko Novaković Read More »

Prof. dr Mladen Dobrić

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13915″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””] Prof. dr Mladen Dobrić, vanredni profesor Rođen 14.02.1957. Vukovine, BiH Završen fakultet : Saobraćajni fakultet, Beogradski Univerzitet Magistratura : Fakultet tehničkih nauka UNSTema :„Uticaj poremećaja intervala na koeficijent iskorišćenja kapaciteta u javnom linijskom prevozu putnika“ Doktorat : Poljoprivredni fakultet UNSTema: „Primena GPS sistema u unutrašnjem poljoprivrednom transportu“ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text …

Prof. dr Mladen Dobrić Read More »

Prof. dr Kadrija Hasanović

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13910″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””] Prof. dr Kadrija Hasanović, vanredni profesor Rođen 10.03.1944. Rađenovići, BiH Završen fakultet : Filozofski fakultet Magistratura : Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.Tema :„Istraživanje fotokemiske razgradnje benzena u zraku područija Lukavac“, magistrirao 26. jula 2007 Doktorat : Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.Tema: dentificiranje i disperzija benzena i produkata benzena i policikličih ugljikovodika …

Prof. dr Kadrija Hasanović Read More »

Prof. dr Velimir Dedić

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13847″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””] Prof. dr Velimir Dedić, vanredni profesor Rođen 12.09.1968. Sisak, Završen fakultet : ETF Zagreb Magistratura :Tema :  Doktorat : Univerzitet BK u BeograduTema: Objektno orijentisani pristup projektovanju sistema učenja na daljinu i njegova implementacija u različitim oblicima web okruženja [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]Rođen 1968. U Sisku, tada Jugoslavija. Završio matematički smer …

Prof. dr Velimir Dedić Read More »

Prof. dr Miodrag Tojagić

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13821″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””] Prof. dr Miodrag Tojagić , vanredni profesor Rođen 07.01.1952. Skoplje, Makedonija Završen fakultet : Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu Magistratura : Univerzitet „Braća Karić“ Fakultet za menadžmentTema : „Upravljanje činiocima bezbednosti u drumskom saobraćaju i njihova kontrola“ Doktorat : Alfa univerzitet Beograd „Društveno –ekonomski efekti reforme vazdušnog saobraćaja u procesu trnzicije „ …

Prof. dr Miodrag Tojagić Read More »

Prof. dr Jasminka H.Halilović

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13813″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text] Prof. dr Jasminka H.Halilović, vanredni profesor Rođena 18.09.1952. Vrbanja, BiH Završen fakultet : Prirodno-matematički fakultet Univerzitet Sarajevo profesor biologije Magistratura : Medicinski fakultet Univerzitet TuzlaTema : Osobenosti rasta i razvoja muške djece i omladine sa područja općine Tuzla, 1998. godine Doktorat : Prirodno-matematički fakultet Univerzitet SarajevoTema: Utjecaj nekih egzogenih faktora na rast i …

Prof. dr Jasminka H.Halilović Read More »

Translate »