Docenti

Doc. dr Slobodan Nićin

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13972″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””] Doc. dr Slobodan Nićin. docent Rođen 24.08.1980. Sremska Mitrovica, Srbija Završen fakultet : Poljoprivredni fakultet,Novi Sad Magistratura : Poljoprivredni fakultet, Novi SadTema : „Primena metoda glavnih komponenata u kvantitativnoj analizi“ Doktorat : Ekonomski fakultet, SuboticaTema: „Razvoj metodologije za implementaciju korespondentne analize u istrazivanju performansi poljoprivredno prehrambenih proizvoda“ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row …

Doc. dr Slobodan Nićin Read More »

Doc. dr Munevera Osmić

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13964″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””] Doc. dr Munevera Osmić Rođena 22.12.1958. Tuzla, BiH Završen fakultet : Medicinski fakultet Tuzla; Magistratura : Medicinski fakultet u TuzliTema : „BK NEGATIVIZACIJA TUBERKULOZNIH BOLESNIKA U KORELACIJI SA NEKIM SOCIO-MEDICINSKIM OBILJEŽJIMA”. Doktorat : Medicinski fakultet u TuzliTema: „VRIJEDNOST ODREĐIVANJA PRISUTNOSTI ANTITIJELA NA A60 ANTIGEN U DIJAGNOSTICI TUBERKULOZE“ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row …

Doc. dr Munevera Osmić Read More »

Doc. dr Mufid Burgić

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13960″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””] Doc. dr Mufid Burgić, docent Rođen 22.01.1978. Tuzla, BiH Završen fakultet :  Medicinski fakultet Univerzitet Tuzla, 2003.godina Magistratura : Medicinski fakultet Univerzitet TuzlaTema : ,“ Kliničko-morfološke karakteristike melanoma kože” Doktorat : Medicinski fakultet u TuzliTema: ,“ Prognostički značaj morfoloških karakteristika, širine ekcizije i ekspresije biomarkera u melanomu” [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]Medicinski …

Doc. dr Mufid Burgić Read More »

Doc. dr Momčilo Kokić

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13958″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””] Doc. dr Momčilo Kokić, docent Rođen 09.10.1955. Graiseljići, Kalinovnik BiH Završen fakultet : ETF Univerzitet u Beogradu i  VTVA II Žarkovo – Beograd . Magistratura : Elektrotehnički Fakultet, Univerzitet u SarajevuTema :”Jezik za opis digitalnih struktura i njegova primjena u procesu njihovog projektovanja i realizacije“ Doktorat : Univerzitet u Istočnom Sarajevu, …

Doc. dr Momčilo Kokić Read More »

Doc. dr Mirza Moranjkić

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13943″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””] Doc. dr Mirza Moranjkić, docent Rođen 30.07.1979. Tuzla, BiH Završen fakultet : Medicinski fakultet Tuzla Magistratura : Medicinski fakultet Univerziteta u TuzliTema : „Magnetna rezonanca i kompjuterizirana tomografija u kirurškom tretmanu nekompliciranih hernija lumbalnog diska“ Doktorat : Medicinski fakultet u TuzliTema: „ Uticaj vrste mikrodisketomije na klinički ishod i radiološke promjene …

Doc. dr Mirza Moranjkić Read More »

Doc. dr Miro Maksimović

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13825″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text] Doc. dr Miro Maksimović, docent Rođen 14.04.1958. Potpeć, BiH Magistratura : Šumarski fakultet;Tema : Efekti biološke rekultivacije bagremom (Robinia pseudoacacia L.) i crnim borom (Pinus nigra Arn.) na odlagalištima površinskog kopa „Bogutovo Selo“ Ugljevik; Doktorat : Šumarski fakultetTema: Biološko-ekološki i ekonomski efekti đubrenja i orezivanja grana u vještački podignutim sastojinama crnog bora …

Doc. dr Miro Maksimović Read More »

Doc. dr Miljan Bajić

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13938″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””] Doc. dr Miljan Bajić, docent Rođen 27.05.1982. Banja Luka, BiH Završen fakultet : Stomatološki fakultet, Univerziteta u Beogradu Doktorat : Stomatološki fakultet, Univerziteta u BeograduTema: „Primena savremenih hirurških procedura u terapiji gingivanih recesija “ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””] 25.10.2014.- Izabran u zvanje Docenta za naučnu oblast Biomedicina …

Doc. dr Miljan Bajić Read More »

Doc. dr Marko Šljivarić

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13935″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””] Doc. dr Marko Šljivarić, docent Rođen 21.09.1970. Zagreb, Hr Završen fakultet : Zagreb: Geodetski fakultet, 1995. Magistratura : Zagreb: Geodetski fakultet, 2001.Tema : Integracija RTK-GPS-a i dubinomjera u mjerni sustav za nadzor riječnih plovnih putova / magistarski rad Doktorat : Zagreb: Geodetski fakultet, 2010.Tema: Optimizacija metodologije trodimenzionalnih međudatumskih transformacija u Hrvatskoj / doktorska …

Doc. dr Marko Šljivarić Read More »

Doc. dr Ilija Grgić

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13932″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text] Doc. dr Ilija Grgić, docent Rođen 16.04.1966. Donji Svilaj, BiH Završen fakultet : Geodetski fakultet, Sveučilište u Zagrebu Magistratura : Geodetski fakultet, Sveučilište u Zagrebu,Tema : Specifičnosti geodetske osnove u tunelogradnji Doktorat : Geodetski fakultet, Sveučilište u ZagrebuTema: Teorijska i empirijska analiza specifičnih položajnih i visinskih mreža u graditeljstvu [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] Rođen 16. …

Doc. dr Ilija Grgić Read More »

Doc. dr Suad Keranović

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13903″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””] Doc. dr Suad Keranovic Rođen 12.01.1964. Cazin, BiH Završen fakultet : Medicinski fakultet Magistratura : Medicinski fakultet u TuzliTema : Hemodinamski parametri nakon revaskularizacije miokarda bez upotrebe kardiopulmonalnog bajpasa“. Doktorat : Medicinski fakultet u TuzliTema: Uticaj kardiopulmonalnog bajpasa na funkciju bubrega nakon revaskularizacije miokarda [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]Na …

Doc. dr Suad Keranović Read More »

Translate »