Evropski univerzitet Brčko distrikt

Sanitarni inženjering

Sanitarni inžinjering:Ekologija i ekološka svijest o ptrebi samoodržanja okoliša i čuvanja prirodnih resursa neophodni su da bi naša populacija opstala. Studij sanitarnog inžinjerstva poučava studente o načinima očuvanja hrane, voda i ostalih resursa, kao i pravnoj regulative istog područja.Inženjerske aktivnosti na zaštiti, prevenciji i sanaciji problema u oblasti javnog...

Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet u svom sastavu raspolaže sa osam studijskih programa, i to Opšti (opći) smjer; Marketing i trgovina; Menadžment javne uprave; Turizam i ekologija; Menadžment i preduzetništvo; Računovodstvo i revizija,Menadžment informacionih sistema i Menadžment turizma i sporta.

Tehnički fakultet

Fakultet tehničkih nauka u Brčkom je privatni fakultet osnovan 2010. godine. Prema broju studenata na sva tri nivoa, on je danas izrastao u rekspetabilan fakultet koji ima tradiciju dugu 7 godina. On je najveći fakultet u sastavu Evropskog univerziteta Brčko distrikt.Ima 13 studijskih programa. Nastavni program je usklađen sa...

Fakultet politickih nauka

Na  Fakultetu  političkih  nauka  postoje  tri  studijska  programa: Politologija; Međunarodni odnosi i diplomatija, i Žurnalistika i komunikologija.

Pravni fakultet

Pravni fakultet u svom sastavu sadrži četiri studijska programa:  Opšte (opće) pravo, Bezbjednost, Forenzika i Poslovno pravo.  

Fakultet zdravstvenih nauka

Fakultet zdravstvenih nauka prezentira se sa osam smjerova koji su svaki za sebe posebna cjelina, a opet čine ponudu studiranja na zdravstvenim smjerovima koja u potpunosti zadovoljava interese studenata i potrebe tržišta rada. Svi kabineti i učionice potrebni za kvalitetno i suvremeno odžavanje nastave izuzetno su komforni i opremljeni tehničkim...

U Brčkom otvoren Evropski univerzitet – TIP

U Brčkom je danas otvoren Evropski univerzitet, druga privatna visokoškolska ustanova u ovom gradu, koja ima pet fakulteta sa više smjerova. Rektor Brano Miljuš rekao je da će Brčko dobiti puno otvaranjem Evropskog univerziteta, “jer će kroz ove studije obrazovanje biti znatno unaprijeđeno”. Ovaj integrisani univerzitet u sastavu ima Pravni,...

U Brčkom otvoren Evropski univerzitet Pročitaj više na: http://tuzla.danas.info/2012/01/12/u-brckom-otvoren-evropski-univerzitet/

U Brčkom je danas otvoren Evropski univerzitet, druga privatna visokoškolska ustanova u ovom gradu, koja ima pet fakulteta sa više smjerova. Rektor Brano Miljuš rekao je da će Brčko dobiti puno otvaranjem Evropskog univerziteta, “jer će kroz ove studije obrazovanje biti znatno unaprijeđeno”. Ovaj integrisani univerzitet u sastavu ima Pravni,...

U Brčkom otvoren Evropski univerzitet

BRČKO - U Brčkom je danas otvoren Evropski univerzitet, druga privatna visokoškolska ustanova u ovom gradu, koja ima pet fakulteta sa više smjerova. Rektor Brano Miljuš rekao je da će Brčko dobiti puno otvaranjem Evropskog univerziteta, "jer će kroz ove studije obrazovanje biti znatno unaprijeđeno". Ovaj integrisani univerzitet u sastavu...

Translate »