Evropski univerzitet Brčko distrikt

AKTUELNI PROBLEMI VISOKOG OBRAZOVANJA I NAUKE

Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla organizuju dana 13. aprila 2018. godine šesti po redu međunarodni naučni skup posvećen

AKTUELNIM PROBLEMIMA VISOKOG OBRAZOVANJA I NAUKE

i poziva Vas ovim putem da uzmete učešće u radu naučnog skupa. Iako se visoko obrazovanje i nauka permanentno reformišu, ipak se zapaža da učinjeno nije adekvatno društvu u kojem živimo i djelujemo. Drugim riječima, raskorak između stvarnosti Evropske unije, Evrope uošte i realnosti postjugslovenskih država u sferi obrazovanja je sve veći, ne samo u oblasti prirodnih i tehničkih nauka, već i u sferi društvenih, što izaziva nespokoj. Neusaglašenost sistema vrijednosti, moralnih normi, ambicija i očekivanja mladih, odsustva motiva za studiranje (učenje) mladih, te realnosti tržišta rada ukazuju da je potrebno iznova preispitati sve što je povezano sa visokim obrazovanjem, te ukazati na moguće puteve prevazilaženja nastalih problema. Globlizacija obrazovanja, takođe, dovodi i do pitanja zadiranja u kulturu i kulturni identitet, a sve to prethodno nije dovoljno proučeno, posebno sa aspekta posljedica. Takođe i niz praktičnih problema nije usaglašen sa državama iz susjedstva, odakle dolazi dio studenata da studira u Bosni i Hercegovini, te je ovo prilika da i o njima započne naučni, ne samo pravni dijalog.

Nauka se takođe reformiše, ali stiče se uvjerenje da se to čini na način kako bi se podstakla globalizacija, što često djeluje kao organizovana pljačka malih država, posebno insistiranjem da se naučni radovi objavljuju u određenim zapadnim časopisima. Takođe, vrednovanje naučnog rada je sve arhaičnije, te bi konferencija, takođe, mogla da dâ doprinos razrješenju problema vezanih za nauku. Naime, statistika objavljenih naučnih radova pokazuje da Bosna i Hercegovina zaostaje za sličnim državama po broju stanovnika i površini teritorije, što se odražava na rejtinge univerziteta. Napominjemo, da bez naučnih radova univerzitetskih profesora nema popravljanja rejtinga univerziteta, te da ovo pitanje ima u unutrašnji značaj.

U svakom slučaju, pitanja je mnogo, a mi očekujemo da će svako, u okviru svojih interesovanja, odrediti temu istraživanja i na taj način pokušati da doprinese, ako ne rješavanju, onda boljem sagledavanju aktuelnih problema vezanih za temu naučne konferencije.

Pozivamo Vas da svojim naučnim ili stručnim radom učestvujete na Šestom međunarodnom naučnom skupu.

Share this post

Translate »