Evropski univerzitet Brčko distrikt

Rorbah-ENA

Akademik prof. dr. dr. habil. dr. hc. Wolfgang Rohrbach izabran za predsjednika Europa Nostra Austria

Univerzitetski profesor dr Volfgang Rorbah, poznati austrijski istoričar sa srpskim korenima nedavno je izabran za novog predsednika organizacije Europa Nostra Austria. ENA je austrijska podružnica Evropskog udruženja za zaštitu spomenika Europa Nostra, organizacije koja se bavi zaštitom evropskog kulturnog nasleđa i zastupa interese više od 400 nevladinih organizacija i privatnih lica iz 45 zemalja prema EU, Savetu Evrope i Uneku.

Na generalnoj skupštini ENA, naučnik, koji je po majci Srbin, dobio je čast da predvodi ovu instituciju. Naučni doprinos i izuzetan karakter Rorbaha, koji je član Srpske kraljevske akademije nauke i umetnosti (SKANU), kao istoričara, slaviste, ekonomiste bili su presudni za njegov izbor na mesto predsednika ENA.

Inače Rorbah je i potpredsednik Društva austrijsko-srpskog prijateljstva, a istakao se posebno po delima “Istorija osiguranja Austrije” i “Tragovi Srba u Beču”. Od 2012. godine uspostavljena je saradnja između Europa Nostra Austria i Donau univerziteta Krems, kao naučne partnerske institucije, gde Rorbah svake godine drži predavanja.

Share this post

Translate »