Akademik prof. dr Mladen Bodiroža


 • Akademik prof. dr Mladen Bodiroža
 • Rođen 01.07.1937. Sanski most, BiH
 • Završen fakultet : Fakultet političkih nauka, Sarajevo, 1968
 • Magistratura :Fakultet političkih nauka, Sarajevo, oblast Finansije i bankarstvo, 1978.
 • Doktorat : Ekonomski fakultet, Brčko, oblast Međunarodna ekonomija ,1990.

Biografija

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Fakultet političkih nauka, Sarajevo, 1968.

Postdiplomski studij: Fakultet političkih nauka, Sarajevo, oblast Finansije i bankarstvo, 1978.

Doktorski studij: Ekonomski fakultet, Brčko, oblast Međunarodna ekonomija ,1990.

IZBORI U ZVANJA:

Akademik, 27.05.2016., Evropske akademije nauka

Redovni član akademije, 08.11.2013. Akademija Srpske Kraljevske Asocijacije akademika, inovatora i naučnika (SKAIN)

Profesor emeritus, 29.09.2009. Internacionalni univerzitet Philip Noel-Baker

Redovni profesor, 23.09.2008. Internacionalni univerzitet Philip Noel-Baker, Međunarodni odnosi; Međunarodni ekonomski odnosi

Redovni profesor, 12.12.2005., Samostalni i nedržavni univerzitet u Novom Sadu – Privredna akademija, Međunarodna ekonomija

Vanredni profesor, 09.09.2003., Fakultet za poslovni inžinjering i menadžment Banja Luka, Osnovi ekonomije

Vanredni profesor, 13.04.2000., Univerzitet u Srpskom Sarajevu, Poslovanje multinacionalnih preduzeća

Docent, 12.01.1998., Univerzitet u Srpskom Sarajevu, Makroekonomska analiza

STRUČNA BIOGRAFIJA:

 Stalni radni odnos

 • Višoj školi za spoljnu trgovinu u Bijeljini, na predmetima:Međunarodni ekonomski odnosi, Međunarodne finansije, Osnove bankarskog sistema,Međunarodne ekonomske integracije.
 • Ekonomskom fakultetu u Brčkom, stalni radni odnos, gdje je nastavu izvodio na sljedećim naučnim disciplinama – predmetima:Makroekonomska analiza, Poslovanje multinacionalnih preduzeća,Međunarodni ekonomski odnosi, kasnije preimenovan u Međunarodnu ekonomiju i Međunarodne finansijske institucije.
 • Univerzitetu za poslovne studije u Banja Luci, na naučnim disciplinama:Međunarodna ekonomija i Međunarodne finansijske institucije.

U isto vrijeme obavljao je dužnost dekana.

 • Internacionalnom univerzitetu „Philip Noel – Baker“ u Sarajevu, na naučnim disciplinama: Međunarodni ekonomski odnosi, Međunarodna ekonomija, Međunarodni odnosi i Osnove ekonomije.
 • Fakultetu za poslovni inženjering i menadžment u Banja Luci, na predmetima: Međunarodni ekonomski odnosi, Osnovi ekonomije, Međunarodne finansije i Ekonomika i organizacija preduzeća.
 1. b) Kao spoljni saradnik na:
 • Prirodno – matematičkom fakultetu u Banja Luci, 12 godina
 • Prirodno – matematičkom fakultetu u Sarajevu,
 • Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Banja Luci,

Zatim na:

 • Ekonomskom fakultetu u Tuzli,
 • Ekonomskom fakultetu u Travniku,
 • Fakultetu političkih nauka u Sarajevu,
 • Univerzitetu u Travniku – Ekonomskom fakultetu Travnik,

Bibliografija

ZNAČAJNIJI OBJAVLJENI RADOVI MEĐUNARODNOG I NACIONALNOG ZNAČAJA

 1. Međunarodna ekonomija, univerzitetski udžbenik, Ekonomski fakultet, Brčko, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo, II izdanje 2002., IV izdanje 2006. i V izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet Travnik 2009. godine.
 2. Međunarodne finansijske i trgovinske institucije, univerzitetski udžbenik, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo, 2003., III izdanje 2008.
 3. Evropske unija, univerzitetski udžbenik, Glas Srpski, Banja Luka, 2005., II izmjenjeno i dopunjeno izdanje 2006., III dopunjeno izdanje, Glas Srpski, Banja Luka, 2008.
 4. Finansije i bankarstvo, Privredna banka Sarajevo, Sarajevo 1980.
 5. Obilježje međunarodne ekonomije i trgovine krajem XX i početkom XXI vijeka, Zbornik radova, Ekonomski fakultet Brčko, 2000.
 6. Modeli tranzicije – da li brza ili spora tranzicija, Zbornik radova, Ekonomski fakultet Brčko, 2004.
 7. Procesi o stabilizaciji i pridruživanju u EU za zemlje Jugoistočne Evrope, posebno za BiH, Budva 2007.
 8. Ekonomsko – monetarne integracije u Evropskoj uniji, Međunarodna naučna konferencija – savremeni izazovi u teoriji i praksi, Ekonomski fakultet Beograd, 2007.
 9. Evropska unija – specifičan politički sistem, Zbornik radova, Ekonomski fakultet Brčko, 2007.
 10. Ekonomski i trgovinski odnosi Evropske unije u uslovima globalne ekonomije, Zbornik radova, Ekonomski fakultet Brčko, 2007.
 11. Novi međunarodni ekonomski poredak i položaj Jugoslavije, Zbornik radova sa savjetovanja, MSC Sarajevo 1985.
 12. Kararkteristike i tržišne funkcije turizma u privredi Jugoslavije, 1. aut. tab., Simpozij o istraživanju tržišta i organizacija procesa plasmana, Opatija 9 – 11. maj 1966.
 13. Osnovne karakteristike razvoja jugoslovenske privrede, 2. aut. tab., Marksistički stzdijski centar, Sarajevo 1987.
 14. Ekonomski položaj privrednih grupacija na bazi zakona vrijednosti, 1. aut. tab., Naučno savjetovanje ekonomista Jugoslavije, Zagreb 1981.
 15. Turizam kao faktor homogenizacije razvoja Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1983. (koautor)
 16. Uslovi prelaska planske na tržišnu privredu, Kontakt Časopis za poslove komunikacije i marketing broj 282, Banja Luka 2005.