PRAVNI FAKULTET

MAGISTARSKE (MASTER) STUDIJE

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli web stranice

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

26.10.2019.

09.11.2019.

23.11.2019.

07.12.2019.

21.12.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

15.11.2019.

05.12.2019.

Petak

Četvrtak

14.00-15.00h

14.00-15.00h

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

20.11.2019.

04.12.2019.

Srijeda

Srijeda

14.30-16.00h

14.30-16.00h

 

Upravno pravo

Doc. dr Albina Abidović

21.11.2019.

Četvrtak

14.00-15.00h

Poslovno pravo*

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Izvršni postupak*

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Poresko pravo*

Doc.dr Blanka Oršolić

 

 

 

 

Saobraćajno pravo*

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Međunarodno krivično pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

FORENZIKA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

26.10.2019.

09.11.2019.

23.11.2019.

07.12.2019.

21.12.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Pravni osnovi forenzike

Prof.dr Marković Miloš

31.10.2019.

28.11.2019.

05.12.2019.

12.12.2019.

26.12.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

Kriminalističko-forenzička obrada lica mjesta

Prof.dr Marković Miloš

31.10.2019.

28.11.2019.

05.12.2019.

12.12.2019.

26.12.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16.00-17.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

 

Forenzička fizičko-hemijska analiza

Prof. dr Ranka Kubiček

12.11.2019.

19.11.2019.

26.11.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Konsultacije

10.00h

DNK analiza*

Prof. dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

 

Dokumentna tehnika*

Doc.dr Biljana Dimitrić

 

 

 

Kriminalistička metodika*

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Forenzička psihologija sa psihijatrijom*

Prof. dr Nikola Ilanković