TEHNIČKI FAKULTET

STUDIJSKI PROGRAM – BIOMEDICINSKO INŽENJERSTVO

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

Prof. dr Radoslav Galić

02.10.2023.

06.10.2023.

13.10.2023.

20.10.2023.

03.11.2023.

10.11.2023.

17.11.2023.

25.11.2023.

01.12.2023.

08.12.2023.

15.12.2023.

22.12.2023.

Ponedeljak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

13:00-15:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

05.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-13:00h

10:00-14:30h

10:00-13:45h

10:00-13:45h

10:00-13:45h

10:00-13:45h

10:00-14:30h

10:00-14:30h

10:00-14:30h

 

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

06.11.2023.

20.11.2023.

25.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00-18:00h

11:00-14:00h

12:00-18:00h

12:00-18:00h

 

Njemački jezik I

Mirza Karamehić, lektor

06.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Mobilne i bežične komunikacije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof. dr Halid Žigić 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Anatomija*

Doc. dr Kristijan Dinjar

30.10.2023.

07.11.2023.

23.11.2023.

27.11.2023.

Ponedeljak

Utorak

Četvrtak

Ponedeljak

12:00-17:00h

13:30-19:00h

13:15-16:00h

14:30-19:00h

 

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnička mehanika*

Doc.dr Budimir Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom 

 Prof. dr Nikola Ilanković

07.10.2022.

14.10.2022.

28.10.2023.

04.11.2022.

11.11.2022.

16.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

 Modelovanje i simulacija sistema

 Prof. dr Željko Hederić

13.10.2023.

03.11.2023.

Petak

Petak

09:00-11.30h

12:30-15:00h

 

Engleski jezik II 

Prof. dr Valentina Budinčić

17.10.2023.

06.11.2023.

21.11.2023.

26.12.2023.

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

09:00-15:00h

14:00-17:00h

09:00-15:00h

09:00-15:00h

 

 Njemački jezik II

Mirza Karamehić, lektor

02.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

 

 

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

 Osnovi biomedicinskog inženjerstva

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 Mikroračunarski sistemi

 Prof. dr Dejan Miljanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 Električna mjerenja

Prof. dr Halid Žigić 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 Rehabilitacioni uređaji i sistemi*

 Prof. dr Željko Hederić

 

 

 

 

 Teorija informacija i kodovanje*

 Prof. dr Irena Galić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 Biološki sistemi i upravaljanje*

 

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

 Medicinska etika

Prof. dr Sanda Pribić 

03.10.2023.

10.10.2023.

18.10.2023.

26.10.2023.

17.11.2023.

24.11.2023.

01.12.2023.

22.12.2023.

Utorak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

09:00-10:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

13:00-18:00h

09:00-14:00h

09:00-14:00h

09:00-14:00h

09:00-14:00h

Biomedicinski inženjering u sportskoj fiziologiji

Prof. dr Branimir Mikić

 

 

 Računarska obrada slike

 Prof. dr Mile Petrović

20.10.2023.

23.11.2023.

Petak

Četvrtak

14:00-15:30h

14:00-15:30h

 

 *

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

 Primjena radio i mikrotalasa u medicine

 Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Prof. dr Munevera Osmić 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 Elektroterapija

 Prof. dr Vera Ilanković

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Neuroinženjering*

Prof. dr Nikola Ilanković

 

Metode mjerenja i mjernoavizicioni sistemi u biomedicine*

 Prof. dr Mile Petrović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 Senzori i aktuatori u medicini*

 Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Osnove neuralnih proteza

 

 

Biomedicinsko inženjerstvo u kognitivnim neuronaukama

 Prof. dr Nikola Ilanković

 

 

Robotika

 Prof. dr Velimir Dedić

13.10.2023.

27.10.2023.

03.11.2023.

17.11.2023.

08.12.2023.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

16:00-18:00h

 

VIII SEMESTAR

 Primjenjena digitalna elektronika

Prof. dr Dejan Miljanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Bežične senzorske mreže*

Doc dr Venco Ćorluka

13.10.2023.

08.12.2023.

Petak
Petak

12:30-15:00h

09:00-11:30h

 

Neurorehabilitacija*

Prof. dr Nikola Ilanković

 

Tehnički standard ii propisi za medicinske uređaje i sisteme

 Prof. dr Halid Žigić