TEHNIČKI FAKULTET

STUDIJSKI PROGRAM – BIOMEDICINSKO INŽENJERSTVO

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

Njemački jezik I

Mirza Karamehić, lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić 

09.03.2023.

16.03.2023.

23.03.2023.

30.03.2023.

06.04.2023.

13.04.2023.

20.04.2023.

27.04.2023.

04.05.2023.

11.05.2023.

18.05.2023.

25.05.2023.

01.06.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

14:30 – 16:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

14:30 – 16:00 h

14:30 – 16:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

14:30 – 16:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

 

Mobilne i bežične komunikacije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

18.03.2023.

01.04.2023.

15.04.2023.

Subota

Subota

Subota

13:00 – 17:00 h

10:00 – 13:00 h

13:00 – 16:00 h

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof. dr Halid Žigić 

10.03.2023.

17.03.2023.

24.03.2023.

31.03.2023.

28.04.2023.

05.05.2023.

12.05.2023.

19.05.2023.

26.05.2023.

02.06.2023.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Anatomija*

Doc. dr Kristijan Dinjar

 Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić

23.03.2023.

13.04.2023.

11.05.2023.

25.05.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak
Četvrtak

10:00 – 15:00 h

10:00 – 15:00 h

10:00 – 14:15 h

10:00 – 14:15 h

 

Tehnička mehanika*

Doc.dr Budimir Tojagić

11.03.2023.

08.04.2023.

28.04.2023.

Subota

Subota

Petak

09:00 – 11:00 h

09:00 – 11:00 h

09:00 – 11:00 h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom 

 Prof. dr Nikola Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 Modelovanje i simulacija sistema

 Prof. dr Željko Hederić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Engleski jezik II 

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 Njemački jezik II

Mirza Karamehić, lektor

 Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

 Osnovi biomedicinskog inženjerstva

 

 

 

 

 

 Mikroračunarski sistemi

 

 

 

 

 

 Električna mjerenja

Prof. dr Halid Žigić 

09.03.2023.

16.03.2023.

23.03.2023.

30.03.2023.

06.04.2023.

13.04.2023.

20.04.2023.

27.04.2023.

04.05.2023.

11.05.2023.

18.05.2023.

25.05.2023.

01.06.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:30 – 16:00 h

14:30 – 16:00 h

10:00 – 12:00 h

14:30 – 16:00 h

14:30 – 16:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

14:30 – 16:00 h

14:30 – 16:00 h

10:00 – 12:00 h

14:30 – 16:00 h

14:30 – 16:00 h

14:30 – 16:00 h

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 Rehabilitacioni uređaji i sistemi*

 Prof. dr Željko Hederić

 

 

 

 

 Teorija informacija i kodovanje*

 Prof. dr Irena Galić

31.03.2023.

13.04.2023.

05.05.2023.

Petak

Četvrtak

Petak

13:15 – 14:00 h

13:15 – 14:00 h

13:15 – 14:00 h

 

 Biološki sistemi i upravaljanje*

 

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

 Medicinska etika

Prof. dr Sanda Pribić 

Predavanja su održana u zimskom semestru

Biomedicinski inženjering u sportskoj fiziologiji

Prof. dr Branimir Mikić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 Računarska obrada slike

 Prof. dr Mile Petrović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 *

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

 Primjena radio i mikrotalasa u medicine

 Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

 Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Prof. dr Munevera Osmić 

18.03.2023.

01.04.2023.

08.04.2023.

15.04.2023.

29.04.2023.

13.05.2023.

20.05.2023.

27.05.2023.

03.06.2023.

10.06.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

 

 Elektroterapija

 Prof. dr Vera Ilanković

22.04.2023.

29.04.2023.

06.05.2023.

13.05.2023.

20.05.2023.

27.05.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15:00 – 17:00 h

15:00 – 17:00 h

15:00 – 17:00 h

15:00 – 17:00 h

15:00 – 17:00 h

15:00 – 17:00 h

 

IZBORNI PREDMETI

Neuroinženjering*

Prof. dr Nikola Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

Metode mjerenja i mjernoavizicioni sistemi u biomedicine*

 Prof. dr Mile Petrović

 

 

 

 Senzori i aktuatori u medicini*

 Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Osnove neuralnih proteza

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

Biomedicinsko inženjerstvo u kognitivnim neuronaukama

 Prof. dr Nikola Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

Robotika

 Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

VIII SEMESTAR

 Primjenjena digitalna elektronika

Prof. dr Dejan Miljanović

08.04.2023.

29.04.2023.

24.05.2023.

Subota

Subota 

Srijeda

11:00 – 15:00 h

11:00 – 14:00 h

11:00 - 14:00 h

 

Stručna praksa

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Bežične senzorske mreže*

Doc dr Venco Ćorluka

 

Neurorehabilitacija*

Prof. dr Nikola Ilanković

 

Tehnički standard ii propisi za medicinske uređaje i sisteme

 Prof. dr Halid Žigić