TEHNIČKI FAKULTET

STUDIJSKI PROGRAM – BIOMEDICINSKO INŽENJERSTVO

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

 

 

 Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

 Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

 Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

 Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

 Medicinska etika

Prof. dr Sanda Pribić 

10.12.2022.

Subota

08:00 – 11:00 h

Biomedicinski inženjering u sportskoj fiziologiji

Prof. dr Branimir Mikić

14.12.2022.

26.12.2022.

Srijeda

Ponedeljak

10:00 – 11:30 h

10:00 – 11:30 h

 

 Računarska obrada slike

 Prof. dr Mile Petrović

16.12.2022.

17.12.2022.

Petak

Subota

10:30 – 14:00 h

10:00 – 13:30 h

 

 *

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

 Primjena radio i mikrotalasa u medicine

 

Predavanja će se održati u ljetnom semestru 

 

 

 

 Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

 

Predavanja će se održati u ljetnom semestru 

 

 

 

 Elektroterapija

 Prof. dr Vera Ilanković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Neuroinženjering*

Prof. dr Nikola Ilanković

10.12.2022.

Subota

10.00-12.00h

 

Metode mjerenja i mjernoavizicioni sistemi u biomedicine*

 Prof. dr Mile Petrović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru 

 

 

 

 Senzori i aktuatori u medicini*

 Prof. dr Halid Žigić

 Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

 

 Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI