TEHNIČKI FAKULTET

STUDIJSKI PROGRAM – BIOMEDICINSKO INŽENJERSTVO

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Matematika I

vježbe

Mr Mirsad Trumić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Njemački jezik I

Mirza Karamehić, lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić 

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

10.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:15-15:00h

 

Mobilne i bežične komunikacije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

16.03.2024.

06.04.2024.

27.04.2024.

25.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-13:00h

10:00-12:00h

10:00-13:00h

10:00-12:00h

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof. dr Halid Žigić 

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

25.04.2024.

10.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15:00-16:30h

15:00-16:30h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Anatomija*

Doc. dr Kristijan Dinjar

Predavanja su odslušana

 

 

 

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić

07.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

Četvrtak

10:00-13:00h

 

Tehnička mehanika*

Doc. dr Srđan Marinković

26.04.2024.

27.04.2024.

10.05.2024.

11.05.2024.

24.05.2024.

25.05.2024.

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

15:00-19:00h

09:00-13:00h

15:00-19:00h

10:00-14:00h

15:00-18:00h

10:00-13:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom 

 Prof. dr Nikola Ilanković

Predavanja su odslušana

 

 

 

 Modelovanje i simulacija sistema

 Prof. dr Željko Hederić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Engleski jezik II 

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

 Njemački jezik II

Mirza Karamehić, lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

IV SEMESTAR

 Osnovi biomedicinskog inženjerstva

Prof. dr Edis Mekić 

09.03.2024.

26.04.2024.

24.05.2024.

Subota

Petak

Petak

12:00-14:00h

10:00-12:00h

16:00h

 

 Mikroračunarski sistemi

 Prof. dr Dejan Miljanović

 

 

 

 

 Električna mjerenja

Prof. dr Halid Žigić 

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

10.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-12:00h

 

IZBORNI PREDMETI

 Rehabilitacioni uređaji i sistemi*

 Prof. dr Željko Hederić

Predavanja su odslušana 

 

 

 

 Teorija informacija i kodovanje*

 Prof. dr Irena Galić

22.03.2024.

05.04.2024.

17.05.2024.

Petak

12:00-13:30h

11:00-12:30h

12:00-13:30h

 

 Biološki sistemi i upravaljanje*

 

 Predavanja su odslušana

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

 Medicinska etika

Prof. dr Sanda Pribić 

Predavanja su odslušana

 

 

Biomedicinski inženjering u sportskoj fiziologiji

Prof. dr Branimir Mikić

Predavanja su odslušana

 

 

 

 Računarska obrada slike

 Prof. dr Mile Petrović

Predavanja su odslušana

 

 

 

VI SEMESTAR

 Primjena radio i mikrotalasa u medicine

 Prof. dr Halid Žigić

09.03.2024.

23.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

04.05.2024.

18.05.2024.

 Subota

10:00-11:30h

 

 Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Prof. dr Munevera Osmić 

16.03.2024.

30.03.2024.

13.04.2024.

27.04.2024.

18.05.2024.

Subota

11:00-13:00h

 

 Elektroterapija

 Prof. dr Vera Ilanković

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Neuroinženjering*

Prof. dr Nikola Ilanković

Predavanja su odslušana

 

Metode mjerenja i mjernoavizicioni sistemi u biomedicine*

 Prof. dr Mile Petrović

16.03.2024.

13.04.2024.

26.04.2024.

16.05.2024.

Subota

Subota

Petak

Četvrtak

10:00-10:45h

10:00-10:45h

08:30-09:15h

08:30-09:15h

 

 Senzori i aktuatori u medicini*

 Prof. dr Halid Žigić

09.03.2024.

23.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

04.05.2024.

18.05.2024.

 Subota

11:30-13:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Osnove neuralnih proteza

Predavanja su odslušana

 

Biomedicinsko inženjerstvo u kognitivnim neuronaukama

 Prof. dr Nikola Ilanković

Predavanja su odslušana

 

Robotika

 Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja su odslušana

 

 

 

VIII SEMESTAR

 Primjenjena digitalna elektronika

Prof. dr Dejan Miljanović

30.03.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

Subota

09:00-12:00h

11:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Stručna praksa

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

IZBORNI PREDMETI

Bežične senzorske mreže*

Prof. dr Željko Hederić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Neurorehabilitacija*

Prof. dr Nikola Ilanković

 

Tehnički standard ii propisi za medicinske uređaje i sisteme

 Prof. dr Halid Žigić