FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – STOMATOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

IX i X SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Dragan N. Stančić

20.04.2019.

Subota

14.00h

 

Restauracijska stomatologija

Doc.dr Dobrila Regoje

 

 

 

 

Parodontologija

Doc. dr Miljan Bajić

 

 

 

 

Dječija i preventivna stomatologija

Doc.dr Omer Pinjić

26.04.2019.

Petak

12.00h

 

Mobilna protetika

Doc.dr Omer Pinjić

26.04.2019.

Petak

12.00h

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

Prof.dr Branislav Daković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Urgentna stanja u stomatologiji

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ortodonska hirurška terapija malokluzija

Doc.dr Omer Pinjić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Fiksna protetika

Doc.dr Omer Pinjić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

12.04.2019.

Petak

14.00h

 

Okluzije *

Doc.dr Omer Pinjić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Prometni traumatizam *

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti