FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – STOMATOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Prof. dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Doc.dr Zlatko Ercegović

20.11.2018.

Utorak

12.00h

 

Dentalna radiologija i fotografija

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

 

 

Osnovi imunologije

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

 

 

 

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc.dr Dobrila Regoje

 

 

 

 

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Forenzička stomatologija

Prof.dr Branislav Daković

 

 

 

 

Gnatologija

Doc.dr Omer Pinjić

 

 

 

 

Ginekologija i porodništvo

Doc.dr Zoran Petrović

 

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija

Doc.dr Dobrila Regoje

 

 

 

 

Implantologija

Doc.dr Dobrila Regoje

 

 

 

 

Ortodoncija

Doc.dr Omer Pinjić

 

 

 

 

Maksilofacijalna hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Oralna implantologija

Doc.dr Dobrila Regoje

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Estetika u stomatologiji

Doc.dr Mufid Burgić

 

 

 

 

Pacijenti rizika u stomatologiji

Doc.dr Mufid Burgić

 

 

 

 

Hemostaza u stomatološkoj praksi

Doc.dr Mufid Burgić

 

 

 

 

Endodoncija

Doc.dr Dobrila Regoje

 

 

 

 

Stomatološki materijali

Doc.dr Miljan Bajić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Gerontostomatologija *

Doc.dr Omer Pinjić

 

 

 

 

Prevencija i kontrola infekcija *

Doc. dr Amer Čustović

 

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Doc.dr Senka Samardžić

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

IX i X SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

Restauracijska stomatologija

Doc.dr Dobrila Regoje

 

 

 

 

Parodontologija

Doc. dr Miljan Bajić

 

 

 

 

Dječija i preventivna stomatologija

Doc.dr Omer Pinjić

 

 

 

 

Mobilna protetika

Doc.dr Omer Pinjić

 

 

 

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

Prof.dr Branislav Daković

 

 

 

 

Urgentna stanja u stomatologiji

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Ortodonska hirurška terapija malokluzija

Doc.dr Omer Pinjić

 

 

 

 

Fiksna protetika

Doc.dr Omer Pinjić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Okluzije *

Doc.dr Omer Pinjić

 

 

 

 

Prometni traumatizam *

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti