FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – STOMATOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Prof. dr Mithat Tabaković

04.09.2018.

18.09.2018.

Utorak

Utorak

15:00h

15:00h

 

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Doc.dr Zlatko Ercegović

07.09.2018.

25.09.2018.

Petak

Utorak

10.30h

15.00h

 

Dentalna radiologija i fotografija

Prof.dr Branimir Marjanović

13.09.2018.

28.09.2018.

Četvrtak

Petak

10:00h

10:00h

 

Osnovi imunologije

Doc.dr Munevera Osmić

15.09.2018.

29.09.2018.

Subota

Subota

14:00h

14:00h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

15.09.2018.

29.09.2018.

13.10.2018.

Subota

Subota

Subota

11:00h

11:00h

12.00h

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc.dr Dobrila Regoje

04.09.2018.

25.09.2018.

Utorak

Utorak

14:00h

14:00h

 

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

15.09.2018.

29.09.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Forenzička stomatologija

Prof.dr Branislav Daković

 

 

 

 

Gnatologija

Doc.dr Omer Pinjić

12.09.2018.

28.09.2018.

Srijeda

Petak

13:00h

13:00h

 

Ginekologija i porodništvo

Doc.dr Zoran Petrović

03.09.2018.

17.09.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00h

13:00h

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

07.09.2018.

21.09.2018.

13.10.2018.

Petak

Petak

Subota

15:00h

15:00h

10.00h

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

05.09.2018.

19.09.2018.

Srijeda

Srijeda

16:00h

16:00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

13.09.2018.

27.09.2018.

18.10.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12.00h

12.00h

11.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija

Doc.dr Dobrila Regoje

04.09.2018.

25.09.2018.

Utorak

Utorak

14:00h

14:00h

 

Implantologija

Doc.dr Dobrila Regoje

04.09.2018.

25.09.2018.

Utorak

Utorak

14:00h

14:00h

 

Ortodoncija

Doc.dr Omer Pinjić

12.09.2018.

28.09.2018.

Srijeda

Petak

13:00h

13:00h

 

Maksilofacijalna hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

05.09.2018.

19.09.2018.

Srijeda

Srijeda

16:00h

16:00h

 

Oralna implantologija

Doc.dr Dobrila Regoje

04.09.2018.

25.09.2018.

Utorak

Utorak

14:00h

14:00h

 

VIII SEMESTAR

Estetika u stomatologiji

Doc.dr Mufid Burgić

03.09.2018.

24.09.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

 

Pacijenti rizika u stomatologiji

Doc.dr Mufid Burgić

03.09.2018.

24.09.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

 

Hemostaza u stomatološkoj praksi

Doc.dr Mufid Burgić

03.09.2018.

24.09.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

 

Endodoncija

Doc.dr Dobrila Regoje

04.09.2018.

25.09.2018.

Utorak

Utorak

14:00h

14:00h

 

Stomatološki materijali

Doc.dr Miljan Bajić

15.09.2018.

29.09.2018.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Izborni predmeti

Gerontostomatologija *

Doc.dr Omer Pinjić

12.09.2018.

28.09.2018.

Srijeda

Petak

13:00h

13:00h

 

Prevencija i kontrola infekcija *

Doc. dr Amer Čustović

15.09.2018.

29.09.2018.

13.10.2018.

Subota

Subota

Subota

11:00h

11:00h

12.00h

 

Osnovi biomedicine *

Doc.dr Senka Samardžić

04.09.2018.

18.09.2018.

18.10.2018.

Utorak

Utorak

Četvrtak

14:00h

14:00h

15.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

IX i X SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Dragan N. Stančić

08.09.2018.

22.09.2018.

27.10.2018.

Subota

Subota

Subota

11:00h

11:00h

14.00h

 

Restauracijska stomatologija

Doc.dr Dobrila Regoje

04.09.2018.

25.09.2018.

Utorak

Utorak

14:00h

14:00h

 

Parodontologija

Doc. dr Miljan Bajić

15.09.2018.

29.09.2018.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Dječija i preventivna stomatologija

Doc.dr Omer Pinjić

12.09.2018.

28.09.2018.

Srijeda

Petak

13:00h

13:00h

 

Mobilna protetika

Doc.dr Omer Pinjić

12.09.2018.

28.09.2018.

Srijeda

Petak

13:00h

13:00h

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

Prof.dr Branislav Daković

 

 

 

 

Urgentna stanja u stomatologiji

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

07.09.2018.

21.09.2018.

13.10.2018.

Petak

Petak

Subota

15:00h

15:00h

10.00h

 

Ortodonska hirurška terapija malokluzija

Doc.dr Omer Pinjić

12.09.2018.

28.09.2018.

Srijeda

Petak

13:00h

13:00h

 

Fiksna protetika

Doc.dr Omer Pinjić

12.09.2018.

28.09.2018.

Srijeda

Petak

13:00h

13:00h

 

Izborni predmeti

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

07.09.2018.

21.09.2018.

Petak

Petak

15:00h

15:00h

 

Okluzije *

Doc.dr Omer Pinjić

12.09.2018.

28.09.2018.

Srijeda

Petak

13:00h

13:00h

 

Prometni traumatizam *

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti