FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – STOMATOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

 

IX i X SEMESTAR

 

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Dragan N. Stančić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

Restauracijska stomatologija

Doc. dr Dobrila Regoje

28.06.2019.

23.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Petak

Utorak

Utorak

Utorak

15.00h

15.00h

15.00h

15.00h

 

Parodontologija

Prof. dr Miljan Bajić

27.06.2019.

19.07.2019.

11.09.2019.

Četvrtak

Petak

Srijeda

12.00h

12.00h

11.00h

 

Dječija i preventivna stomatologija

Doc. dr Omer Pinjić

25.06.2019.

17.07.2019.

04.09.2019.

25.09.2019.

Utorak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

17.00h

11.00h

14.00h

10.00h

 

Mobilna protetika

Doc. dr Omer Pinjić

26.06.2019.

17.07.2019.

04.09.2019.

25.09.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10.00h

11.00h

14.00h

10.00h

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

Prof. dr Branislav Daković

10.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

Ponedeljak

Subota

Subota

11.00h

11.00h

11.00h

 

Urgentna stanja u stomatologiji

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.06.2019.

18.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

14.00h

14.00h

 

Ortodonska hirurška terapija malokluzija

Doc. dr Omer Pinjić

25.06.2019.

17.07.2019.

04.09.2019.

25.09.2019.

Utorak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

17.00h

11.00h

15.00h

10.00h

 

Fiksna protetika

Doc. dr Omer Pinjić

26.06.2019.

17.07.2019.

04.09.2019.

25.09.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10.00h

11.00h

14.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

20.06.2019.

18.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

14.00h

14.00h

 

Okluzije *

Doc. dr Omer Pinjić

26.06.2019.

17.07.2019.

04.09.2019.

25.09.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10.00h

11.00h

14.00h

10.00h

 

Prometni traumatizam *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

20.06.2019.

18.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

14.00h

14.00h