ISPITNI TERMINI ZA TEHNIČKI FAKULTET

MAGISTARSKE (MASTER) STUDIJE

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli web stranice

STUDIJSKI PROGRAM - GEODEZIJA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

Geodetski premjer

Prof.dr Gligorije Perović

22.06.2019.

13.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

Web GIS

Prof.dr Mile Petrović

10.06.2019.

06.07.2019.

Ponedeljak

Subota

10.30h

10.00h

Procjena vrijednosti građevinskih objekata

Doc.dr Budimir Tojagić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

Elektronika u geodeziji *

Prof.dr Mile Petrović

10.06.2019.

06.07.2019.

Ponedeljak

Subota

10.30h

10.00h

Digitalna kartografija *

Prof.dr Mile Petrović

10.06.2019.

06.07.2019.

Ponedeljak

Subota

10.30h

10.00h

Organizacija geodetskih radova *

Prof.dr Gligorije Perović

22.06.2019.

13.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

Globalna geodezija *

Prof.dr Gligorije Perović

22.06.2019.

13.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

STUDIJSKI PROGRAM - ARHITEKTURA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

Razvoj tipologija arhitektonskih objekata

Prof. dr Ivan Hegediš

14.06.2019.

28.06.2019.

06.09.2019.

20.09.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

Principi formiranja i tipologije gradskog prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

11.06.2019.

02.07.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

Reprezentacija šireg prostornog okruženja

Prof. dr Ivan Hegediš

14.06.2019.

28.06.2019.

06.09.2019.

20.09.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

Konkursni rad u arhitekturi i urbanizmu*

Prof. dr Ivan Hegediš

14.06.2019.

28.06.2019.

06.09.2019.

20.09.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

Funkcija arhitektonske i urbane forme*

Prof.dr Nusret Mujagić

11.06.2019.

02.07.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

Savremene tehnologije u projektovanju i građenju*

 

 

 

 

Istorija i teorija arhitekture *

STUDIJSKI PROGRAM - SAOBRAĆAJA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

Menadžment ljudskih resursa

Prof.dr Boško Nadoveza

11.06.2019.

26.06.2019.

10.09.2019.

25.09.2019.

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

Globalne komunikacije

Prof.dr Halid Žigić

13.06.2019.

04.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h

15.00h

15.00h

Dinamika vozila

Prof. dr Zoran Lalić

15.04.2019.

Ponedeljak

15.30h

Tehnologija špedicije*

Doc.dr Stevo Stević

08.06.2019.

27.07.2019. 

Subota

Subota

09.00h

09.00h

Međunarodni saobraćaj*

Doc.dr Mladen Dobrić

22.06.2019.

05.07.2019.

13.09.2019.

27.09.2019.

Subota

Petak

Petak

Petak

09.00h

16.00h

15.00h

15.00h

Skladištenje podataka *

Prof.dr Halid Žigić

13.06.2019.

04.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h

15.00h

15.00h

Krivična djela u saobraćaju *

STUDIJSKI PROGRAM - GRAĐEVINARSTVO

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

 Metodologija naučnog istraživanja

 Prof.dr Dragan N. Stančić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

 

 

Menadžment tehnologija građenja

Doc.dr Budimir Tojagić

 Betonske konstrukcije inženjerskog objekta

 \\

 

 

 

Konstrukcije

Doc.dr Budimir Tojagić

 Trajnost i procjena stanja betonskih konstrukcija*

 Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Metalni mostovi*

Prof.dr Pašaga Muratović

 Seizmička analiza konstrukcija*

 Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

Projektovanje visokih zgrada*

Prof.dr Pašaga Muratović

STUDIJSKI PROGRAM - KONSTRUKCIJE

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

 

 

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

 

 

 

 

 

Menadžment tehnologija građenja

Doc.dr Budimir Tojagić

Betonske konstrukcije inženjerskog objekta

\\

 

 

 

Betonski mostovi

Doc.dr Budimir Tojagić

Trajnost i procjena stanja betonskih konstrukcija *

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Metalni mostovi *

Prof.dr Pašaga Muratović

Seizmička analiza konstrukcija *

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

Projektovanje visokih zgrada *

Prof.dr Pašaga Muratović

STUDIJSKI PROGRAM - INŽENJERSKA INFORMATIKA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

 

 

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

 

 

 

 

 

Projektovanje računarskih mreža

Prof.dr Velimir Dedić

Internet tehnologije

Doc.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

Osnovi analize i sistema*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Programski jezici *

Prof.dr Gordana Đorđević

Telekomunikacije*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Vjerovatnoća i statistika*

STUDIJSKI PROGRAM - POLJOPRIVREDA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

 

 

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

 

 

 

 

 

Bioinženjering

Doc.dr Vera Milošević

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

Agroekologija i biljna proizvodnja

Doc.dr Vera Milošević

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

Održiva poljoprivreda

Doc.dr Jasmina Mijajlović

08.06.2019.

13.07.2019.

28.09.2019.

Subota

Subota

Subota

12.00h

12.00h

12.00h

Tehnologija prerade poljoprivrednih proizvoda *

Doc.dr Vera Milošević

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

Korovi i njihovo suzbijanje *

Doc.dr Vera Milošević

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

Tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda*

Doc.dr Vera Milošević

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

 

 

Menadžment tehnologija građenja

Prof.dr Pašaga Muratović

Hidrotehničke konstrukcije

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

 

 

Hidroulika

Doc.dr Budimir Tojagić

Hidromašinska oprema*

 

 

 

 

Kvalitet voda*

Plovni putevi i pristaništa*

 

 

 

 

Buka, vibracije i potresi u okruženju*

STUDIJSKI PROGRAM - PUTEVI, AERODROMI I ŽELJEZNICE

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

 

 

Menadžment tehnologija građenja

Prof.dr Pašaga Muratović

Projektovanje gradskih saobraćajnica

 

 

 

 

Upravljanje putnim mrežama

Betonski mostovi*

 

 

 

 

Metalni mostovi*

Upravljanje mostovima*

 

 

 

 

Saobraćajni tuneli*