TERMINI ZA PEDAGOŠKI FAKULTET

MAGISTARSKE (MASTER) STUDIJE

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli web stranice

MATEMATIKA I FIZIKA

I SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

Matematička analiza

...

02.07.2019. pismeni

09.07.2019. usmeni

16.07.2019. pismeni

23.07.2019. usmeni

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

16.00h

16.00h

Opšta fizika

Doc.dr Alija Muhibić

15.06.2019.

13.07.2019.

14.09.2019.

28.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

Geometrija

...

02.07.2019. pismeni

09.07.2019. usmeni

16.07.2019. pismeni

23.07.2019. usmeni

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

16.00h

16.00h

Linearna algebra*

Prof. dr Radosalv Galić

24.06.2019.

08.07.2019.

09.09.2019.

23.09.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

Računarska tehnika*

Prof.dr Halid Žigić

13.06.2019.

04.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h

15.00h

15.00h

Analitička geometrija*

***

02.07.2019. pismeni

09.07.2019. usmeni

16.07.2019. pismeni

23.07.2019. usmeni

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

16.00h

16.00h

Statistička fizika *

Prof.dr Jugoslav Stahov

07.06.2019.

01.07.2019.

Petak

Ponedeljak

15.00h

15.00h

ISTORIJA

PEDAGOGIJA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

Savremeni didaktičko-metodički tokovi u razrednoj nastavi

Prof.dr Husejn Musić

29.06.2019.

27.07.2019.

14.09.2019.

28.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

Razvoj i evaluacija kurikuluma

Akademik Prof. dr Zoran Milošević

25.06.2019.

09.07.2019.

03.09.2019.

17.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09.00h

09.00h

09.00h

09.00h

Akademsko pisanje

Akademik Prof. dr Zoran Milošević

25.06.2019.

09.07.2019.

03.09.2019.

17.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09.00h

09.00h

09.00h

09.00h

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju*

Prof. dr Šaćira Mešalić

E-učenje *

Prof. dr Halid Žigić

13.06.2019.

04.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h

15.00h

15.00h

Andragogija *

Prof.dr Husejn Musić

29.06.2019.

27.07.2019.

14.09.2019.

28.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

Psihologija obrazovanja i vaspitanja*

Prof.dr Husejn Musić

29.06.2019.

27.07.2019.

14.09.2019.

28.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

ESTAR

ISTORIJA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

Psihologija obrazovanja i vaspitanja

Prof.dr Husejn Musić

29.06.2019.

27.07.2019.

14.09.2019.

28.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

Antička mitologija

Prof.dr Ivan Balta

17.06.2019.

01.07.2019.

02.09.2019.

16.09.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

Moderna istorija Evrope

Prof.dr Ivan Balta

17.06.2019.

01.07.2019.

02.09.2019.

16.09.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

Istorija umjetnosti*

Istorijsko proučavanje JI Evrope*

Prof. dr Edin Ramić

22.06.2019.

06.07.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Istorija religije*

Prof. dr Edin Ramić

22.06.2019.

06.07.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Istorija političkih teorija*

Prof. dr Zoran M. Milošević

25.06.2019.

09.07.2019.

03.09.2019.

17.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09.00h

09.00h

09.00h

09.00h

RAZREDNA NASTAVA SA DEFEKTOLOGIJOM

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

Savremeni didaktičko-metodički tokovi u razrednoj nastavi

Prof.dr Husejn Musić

29.06.2019.

27.07.2019.

14.09.2019.

28.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

Razvoj i evaluacija kurikuluma

Akademik Prof. dr Zoran Milošević

25.06.2019.

09.07.2019.

03.09.2019.

17.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09.00h

09.00h

09.00h

09.00h

Akademsko pisanje

Akademik Prof. dr Zoran Milošević

25.06.2019.

09.07.2019.

03.09.2019.

17.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09.00h

09.00h

09.00h

09.00h

Logopedski tretman u radu sa učenicima*

Prof.dr Refik Ćatić

21.06.2019.

12.07.2019.

13.09.2019.

27.09.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

11.00h

11.00h

11.00h

11.00h

Inkluzija u obrazovanju *

Prof.dr Šaćira Mešalić

14.06.2019.

12.07.2019.

06.09.2019.

Petak

Petak

Petak

10.00h

10.00h

10.00h

Metodički pristup u radu sa djecom sa posebnim potrebama*

Prof.dr Šaćira Mešalić

14.06.2019.

12.07.2019.

06.09.2019.

Petak

Petak

Petak

10.00h

10.00h

10.00h

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju*

Prof.dr Šaćira Mešalić

14.06.2019.

12.07.2019.

06.09.2019.

Petak

Petak

Petak

10.00h

10.00h

10.00h

INFORMATIKA I TEHNIKA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

Pedagoška informatika

Prof.dr Esed Karić

22.06.2019.

13.07.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Internet tehnologije

Doc.dr Zvezdan Stojanović

22.06.2019.

13.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00h

12.00h

14.00h

14.00h

Informacione tehnologije

Doc.dr Zvezdan Stojanović

22.06.2019.

13.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00h

12.00h

14.00h

14.00h

Telekomunikacije *

Prof.dr Halid Žigić

13.06.2019.

04.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h

15.00h

15.00h

Multimedijalni sistemi*

Prof.dr Halid Žigić

13.06.2019.

04.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h

15.00h

15.00h

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

13.06.2019.

04.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h

15.00h

15.00h

Neuralne mreže*

Prof.dr Halid Žigić

13.06.2019.

04.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h

15.00h

15.00h

GEOGRAFIJA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

Terenska nastava u nastavi geografije

Savremena nastavna sredstva u nastavi geografije

Savremeni političko-geografski problemi

Školska geografija u obrazovnom sistemom*

Razvojnost geografskih pojmova u nastavi geografije*

Savremeni problemi nastave geografije*

GIS – geografski informacioni sistemi*