TERMINI ZA PEDAGOŠKI FAKULTET

MAGISTARSKE (MASTER) STUDIJE

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli web stranice

MATEMATIKA I FIZIKA

I SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

20.04.2019.

Subota

14.00h

 

Matematička analiza

...

09.04.2019.

Utorak

15.15h

Opšta fizika

Doc.dr Alija Muhibić

20.04.2019.

Subota

11.00h

 

Geometrija

...

09.04.2019.

Utorak

15.15h

Linearna algebra*

Prof. dr Radosalv Galić

 

 

 

 

Računarska tehnika*

Prof.dr Halid Žigić

Analitička geometrija*

***

 

 

 

 

Statistička fizika *

Prof.dr Jugoslav Stahov

ISTORIJA

PEDAGOGIJA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

20.04.2019.

Subota

14.00h

 

Savremeni didaktičko-metodički tokovi u razrednoj nastavi

Prof.dr Husejn Musić

27.04.2019.

Subota

14.00h

Razvoj i evaluacija kurikuluma

Akademik Prof. dr Zoran Milošević

16.04.2019.

Utorak

09.00h

 

Akademsko pisanje

Akademik Prof. dr Zoran Milošević

16.04.2019.

Utorak

09.00h

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju*

Prof. dr Šaćira Mešalić

 

 

 

 

E-učenje *

Prof. dr Halid Žigić

Andragogija *

Prof.dr Husejn Musić

 

 

 

 

Psihologija obrazovanja i vaspitanja*

Prof.dr Husejn Musić

ESTAR

ISTORIJA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

20.04.2019.

Subota

14.00h

 

Psihologija obrazovanja i vaspitanja

Prof.dr Husejn Musić

27.04.2019.

Subota

14.00h

Antička mitologija

Prof.dr Ivan Balta

05.04.2019.

Petak

15.00h

 

Moderna istorija Evrope

Prof.dr Ivan Balta

05.04.2019.

Petak

15.00h

Istorija umjetnosti*

 

 

 

 

 

Istorijsko proučavanje JI Evrope*

Prof. dr Edin Ramić

Istorija religije*

Prof. dr Edin Ramić

 

 

 

 

Istorija političkih teorija*

Prof. dr Zoran M. Milošević

RAZREDNA NASTAVA SA DEFEKTOLOGIJOM

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

20.04.2019.

Subota

14.00h

Savremeni didaktičko-metodički tokovi u razrednoj nastavi

Prof.dr Husejn Musić

27.04.2019.

Subota

14.00h

Razvoj i evaluacija kurikuluma

Akademik Prof. dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Akademsko pisanje

Logopedski tretman u radu sa učenicima*

Prof.dr Refik Ćatić

13.04.2019.

Subota

10.00h

 

Inkluzija u obrazovanju *

Prof.dr Šaćira Mešalić

Metodički pristup u radu sa djecom sa posebnim potrebama*

Prof.dr Šaćira Mešalić

 

 

 

 

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju*

Prof.dr Šaćira Mešalić

INFORMATIKA I TEHNIKA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

20.04.2019.

Subota

14.00h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagoška informatika

Prof.dr Esed Karić

Internet tehnologije

Doc.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Informacione tehnologije

Doc.dr Zvezdan Stojanović

Telekomunikacije *

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Multimedijalni sistemi*

Prof.dr Halid Žigić

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Neuralne mreže*

Prof.dr Halid Žigić

GEOGRAFIJA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2019.

Subota

14.00h

 

 

 

 

 

 

Terenska nastava u nastavi geografije

Savremena nastavna sredstva u nastavi geografije

 

 

 

 

 

Savremeni političko-geografski problemi

Školska geografija u obrazovnom sistemom*

 

 

 

 

 

Razvojnost geografskih pojmova u nastavi geografije*

Savremeni problemi nastave geografije*

 

 

 

 

 

GIS – geografski informacioni sistemi*