TERMINI ZA PEDAGOŠKI FAKULTET

MAGISTARSKE (MASTER) STUDIJE

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli web stranice

MATEMATIKA I FIZIKA

I SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

19.01.2019.

23.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Matematička analiza

...

29.01.2019. pismeni

05.02.2019. usmeni

19.02.2019. pismeni

26.02.2019. usmeni

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.30h

16.30h

16.30h

16.30h

 

Opšta fizika

Doc.dr Alija Muhibić

12.01.2019.

23.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Geometrija

...

29.01.2019. pismeni

05.02.2019. usmeni

19.02.2019. pismeni

26.02.2019. usmeni

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.30h

16.30h

16.30h

16.30h

 

Linearna algebra*

Prof. dr Radosalv Galić

 

 

 

 

Računarska tehnika*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Analitička geometrija*

***

 

 

 

 

Statistička fizika *

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

 

ISTORIJA

PEDAGOGIJA

I i II SEMESTAR

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

19.01.2019.

23.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Savremeni didaktičko-metodički tokovi u razrednoj nastavi

Prof.dr Husejn Musić

19.01.2019.

02.02.2019.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Razvoj i evaluacija kurikuluma

Akademik Prof. dr Zoran Milošević

17.01.2019.

12.02.2019.

Četvrtak

Utorak

09.00h

09.00h

 

Akademsko pisanje

Akademik Prof. dr Zoran Milošević

17.01.2019.

12.02.2019.

Četvrtak

Utorak

09.00h

09.00h

 

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju*

Prof. dr Šaćira Mešalić

 

 

 

 

E-učenje *

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

 

Andragogija *

Prof.dr Husejn Musić

 

 

 

 

Psihologija obrazovanja i vaspitanja*

Prof.dr Husejn Musić

 

 

 

 

ESTAR

ISTORIJA

I i II SEMESTAR

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

19.01.2019.

23.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Psihologija obrazovanja i vaspitanja

Prof.dr Husejn Musić

19.01.2019.

02.02.2019.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Antička mitologija

Prof.dr Ivan Balta

25.01.2019.

08.02.2019.

Petak

Petak

15.00h

15.00h

 

Moderna istorija Evrope

Prof.dr Ivan Balta

25.01.2019.

08.02.2019.

Petak

Petak

15.00h

15.00h

 

Istorija umjetnosti*

Doc.dr Petrija Jovičić

 

 

 

 

Istorijsko proučavanje JI Evrope*

Prof. dr Edin Ramić

 

 

 

 

Istorija religije*

Prof. dr Edin Ramić

 

 

 

 

Istorija političkih teorija*

Prof. dr Zoran M. Milošević

 

 

 

 

 

 

RAZREDNA NASTAVA SA DEFEKTOLOGIJOM

I i II SEMESTAR

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

19.01.2019.

23.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Savremeni didaktičko-metodički tokovi u razrednoj nastavi

Prof.dr Husejn Musić

 

 

 

 

Razvoj i evaluacija kurikuluma

Akademik Prof. dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Akademsko pisanje

 

 

 

 

Logopedski tretman u radu sa učenicima*

Prof.dr Refik Ćatić

 

 

 

 

Inkluzija u obrazovanju *

Prof.dr Šaćira Mešalić

 

 

 

 

Metodički pristup u radu sa djecom sa posebnim potrebama*

Prof.dr Šaćira Mešalić

 

 

 

 

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju*

Prof.dr Šaćira Mešalić

 

 

 

 

 

INFORMATIKA I TEHNIKA

I i II SEMESTAR

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

27.10.2018.

10.11.2018.

24.11.2018.

08.12.2018.

22.12.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Pedagoška informatika

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Internet tehnologije

Doc.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Informacione tehnologije

Doc.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Telekomunikacije *

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Multimedijalni sistemi*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Neuralne mreže*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

 

GEOGRAFIJA

I i II SEMESTAR

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

27.10.2018.

10.11.2018.

24.11.2018.

08.12.2018.

22.12.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Terenska nastava u nastavi geografije

 

 

 

 

 

Savremena nastavna sredstva u nastavi geografije

 

 

 

 

 

Savremeni političko-geografski problemi

 

 

 

 

 

Školska geografija u obrazovnom sistemom*

 

 

 

 

 

Razvojnost geografskih pojmova u nastavi geografije*

 

 

 

 

 

Savremeni problemi nastave geografije*

 

 

 

 

 

GIS – geografski informacioni sistemi*