FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

MAGISTARSKE (MASTER) STUDIJE

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli web stranice

Radiologija

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

Sustav znanosti, školovanje znastvenika i etika u znanosti

Doc.dr Sanda Pribić

13.06.2019.

11.07.2019.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

Psihološki pristup radiološkom bolesniku

Prof. dr Haris Huseinagić

10.06.2019.

27.07.2019.

Ponedeljak

Subota

15.30h

10.00h

Radiološka farmakologija

Prof. dr Haris Huseinagić

10.06.2019.

27.07.2019.

Ponedeljak

Subota

15.30h

10.00h

Upravljanje privatnom radiološkom ustanovom*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.06.2019.

18.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

14.00h

14.00h

Životni, radni okoliš i održivi ekosistem*

Doc.dr Senka Samardžić

20.06.2019.

18.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

14.00h

14.00h

Nuspojave radioterapije *

Prof. dr Haris Huseinagić

10.06.2019.

27.07.2019.

Ponedeljak

Subota

15.30h

10.00h

Fizioterapija i radna terapija

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

Sustav znanosti, školovanje znastvenika i etika u znanosti

Doc.dr Sanda Pribić

13.06.2019.

11.07.2019.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

Fizioterapija hendikepiranih sportaša

Prof.dr Vera Ilanković

29.06.2019.

20.07.2019.

07.09.2019.

14.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

14.00h

12.00h

12.00h

12.00h

Fizioterapija malih grupa

Prof.dr Vera Ilanković

29.06.2019.

20.07.2019.

07.09.2019.

14.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

14.00h

12.00h

12.00h

12.00h

Upravljanje privatnom fizijatrijskom ustanovom*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.06.2019.

18.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

14.00h

14.00h

Životni, radni okoliš i održivi ekosistem*

Doc.dr Senka Samardžić

20.06.2019.

18.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

14.00h

14.00h

Fizička invalidnost i porodica *

Doc.dr Sanda Pribić

13.06.2019.

11.07.2019.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

MENADŽMENT U SPORTU

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

Menadžment ljudskih resursa

Prof.dr Boško Nadoveza

11.06.2019.

26.06.2019.

10.09.2019.

25.09.2019.

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

Biološko-medicinski aspekti sporta

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.06.2019.

18.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

14.00h

14.00h

Kineziološke transformacije

Prof.dr Branimir Mikić

12.06.2019.

05.07.2019.

12.09.2019.

24.09.2019.

Srijeda

Petak

Četvrtak

Utorak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

Amaterski i profesionalni sport*

Akademik Prof.dr Nedeljko Stanković

21.06.2019.

05.07.2019.

Petak

Petak

15.00h

15.00h

Organizacija i upravljanje u sportu*

Prof.dr Branimir Mikić

12.06.2019.

05.07.2019.

12.09.2019.

24.09.2019.

Srijeda

Petak

Četvrtak

Utorak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

Planiranje i programiranje u sportu*

Prof.dr Izudin Tanović

12.06.2019.

05.07.2019.

Srijeda

Petak

14.00h

14.00h

STUDIJSKI PROGRAM - SPORTSKI TRENER

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

 

 

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

 

 

 

 

 

Kondicijska priprema u sportu

Prof.dr Branimir Mikić

12.06.2019.

05.07.2019.

12.09.2019.

24.09.2019.

Srijeda

Petak

Četvrtak

Utorak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

Biološko-medicinski aspekti sporta

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.06.2019.

18.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

14.00h

14.00h

Kineziološke transformacije

Prof.dr Branimir Mikić

12.06.2019.

05.07.2019.

12.09.2019.

24.09.2019.

Srijeda

Petak

Četvrtak

Utorak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

Organizacija i upravljanje u sportu *

Prof.dr Branimir Mikić

12.06.2019.

05.07.2019.

12.09.2019.

24.09.2019.

Srijeda

Petak

Četvrtak

Utorak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

Metodika sportske grane*

Doc.dr Veselin Bunčić

29.06.2019.

25.07.2019.

04.09.2019.

26.09.2019.

Subota

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

11.00h

12.00h

12.00h

12.00h

Planiranje i programiranje u sportu*

Prof.dr Izudin Tanović

12.06.2019.

05.07.2019.

12.09.2019.

24.09.2019.

Srijeda

Petak

Četvrtak

Utorak

14.00h

14.00h

12.00h

12.00h

Liderstvo u sportu*

Prof.dr Izudin Tanović

12.06.2019.

05.07.2019.

12.09.2019.

24.09.2019.

Srijeda

Petak

Četvrtak

Utorak

14.00h

14.00h

12.00h

12.00h

SESTRINSTVO

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

Sustav znanosti, školovanje znastvenika i etika u znanosti

Doc.dr Sanda Pribić

13.06.2019.

11.07.2019.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

Medicinska sestra/tehničar kao član zdravstvenog tima

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

20.06.2019.

18.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

14.00h

14.00h

Organizacija sestrinske struke

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

20.06.2019.

18.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

14.00h

14.00h

Upravljanje kliničkim odjelom *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

30.06.2019.

18.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

14.00h

14.00h

Životni radni okoliš i održivi ekosistem *

Doc.dr Senka Samardžić

20.06.2019.

18.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

14.00h

14.00h

Kako saopštiti lošu vijest*