FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

MAGISTARSKE (MASTER) STUDIJE

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli web stranice

Radiologija

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

20.04.2019.

Subota

14.00h

Sustav znanosti, školovanje znastvenika i etika u znanosti

Doc.dr Sanda Pribić

18.04.2019.

Četvrtak

12.00h

Psihološki pristup radiološkom bolesniku

Prof. dr Haris Huseinagić

08.04.2019.

Ponedeljak

15.00h

Radiološka farmakologija

Prof. dr Haris Huseinagić

08.04.2019.

Ponedeljak

15.00h

Upravljanje privatnom radiološkom ustanovom*

 

 

 

 

Životni, radni okoliš i održivi ekosistem*

Nuspojave radioterapije *

 

 

 

 

Fizioterapija i radna terapija

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

20.04.2019.

Subota

14.00h

Sustav znanosti, školovanje znastvenika i etika u znanosti

Doc.dr Sanda Pribić

18.04.2019.

Četvrtak

12.00h

Fizioterapija hendikepiranih sportaša

Prof.dr Vera Ilanković

20.04.2019.

Subota

09.00h

Fizioterapija malih grupa

Prof.dr Vera Ilanković

20.04.2019.

Subota

09.00h

Upravljanje privatnom fizijatrijskom ustanovom*

Prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Životni, radni okoliš i održivi ekosistem*

Doc.dr Senka Samardžić

Fizička invalidnost i porodica *

Doc.dr Sanda Pribić

 

 

 

MENADŽMENT U SPORTU

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

20.04.2019.

Subota

14.00h

Menadžment ljudskih resursa

Prof.dr Boško Nadoveza

19.04.2019.

Petak

11.30h

Biološko-medicinski aspekti sporta

Akademik Prof.dr Rudika Gmajnić

12.04.2019.

Petak

15.00h

Kineziološke transformacije

Prof.dr Branimir Mikić

17.04.2019.

Srijeda

13.00h

Amaterski i profesionalni sport*

Akademik Prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

Organizacija i upravljanje u sportu*

Prof.dr Branimir Mikić

Planiranje i programiranje u sportu*

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM - SPORTSKI TRENER

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

 

 

20.04.2019.

Subota

14.00h

 

 

 

 

 

 

Kondicijska priprema u sportu

Prof.dr Branimir Mikić

17.04.2019.

Srijeda

13.00h

Biološko-medicinski aspekti sporta

Prof.dr Rudika Gmajnić

12.04.2019.

Petak

15.00h

Kineziološke transformacije

Prof.dr Branimir Mikić

17.04.2019.

Srijeda

13.00h

Organizacija i upravljanje u sportu *

Prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

Metodika sportske grane*

Doc.dr Veselin Bunčić

Planiranje i programiranje u sportu*

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

Liderstvo u sportu*

Prof.dr Izudin Tanović

SANITARNI INŽENJERING

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

20.04.2019.

Subota

14.00h

Sustav znanosti, školovanje znastvenika i etika u znanosti

Doc.dr Sanda Pribić

Upravljanje otpadom

 

 

 

 

Ekologija

Upravljanje privatnom sanitarnom ustanovom *

Prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Životni radni okoliš i održivi ekosistem *

Doc.dr Senka Samardžić

Međudržavna zaštita voda*