ISPITNI TERMINI ZA FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

MAGISTARSKE (MASTER) STUDIJE

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

19.01.2019.

23.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Spoljnopolitička analiza

Prof.dr Dragan N. Stančić

19.01.2019.

23.02.2019.

Subota

Subota

13.00h

13.00h

 

Komunikacijske teorije i modeli

Prof.dr Dragan Tančić

26.01.2019.

09.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Osnovi spoljne politike

Prof.dr Brano Miljuš

26.01.2019.

09.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Liderstvo*

Prof.dr Brano Miljuš

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Geopolitika*

Akademik Prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Savremeno djelovanje međunarodnih organizacija*

Prof.dr Dragan Tančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Mediji i društvo*

Akademik Prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru