Evropski univerzitet Brčko distrikt

Evropski univerzitet

Likovna kultura i Psihologija

Pedagoški fakultet upisuje studente na dva nova studijska programa a to su razredna nastava sa likovnom kulturom i psihologija.

unnamed

Katedra za mašinstvo i Elektrotehniku

Na Tehničkom fakultetu studenti mogu upisati Mehatroniku, Elektroenergetiku, Industrijsko inženjerstvo, Biomedicinsko inženjerstvo, Automatiku i robotiku ...

smartphones

Oblast informatike

Studenti kod nas mogu sticati znanja iz mnogih oblasti informatike poput Dizajna i multimedije, Mobilnih komunikacija, Računarskih mreža ...

NOVOSTI

Bajram Šerif Mubarek Olsun

Svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti, kolektiv Evropskog univerziteta Brčko, čestita nastupajući praznik Kurbanski Bajram. BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN.

OGLASNA TABLA
OSNIVANJE I RAD

Evropski univerzitet Brčko distrikt

Bavi se visokim obrazovanjem na sva tri ciklusa studija i naučno-istraživačkim radom sa ciljevima koji uključuju unapređenje znanja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini, kulturni, društveni i ekonomski razvoj, promociju demokratskog društva i postizanje najviših standarda nastave i naučnoistraživačkog rada.

10 godina uspješnog rada
Evropskog univerziteta

Evropski univerzitet Brčko distrikt je prvi i najstariji univerzitet u Brčko distriktu BiH.

U svom sastavu ima 6 fakulteta i programe stručnog osposobljavanja, usavršavanja i unapređenja naučnog rada

VEZE SA OKRUŽENJEM I MEĐUNARODNA SARADNJA
IZDAVAČKA DJELATNOST
0
+
Udžbenika
0
+
Časopisa
0
+
Naučnih radova

Evropski univerzitet Brčko distrikt je već u trećoj godini svog postojanja počeo da organizuje naučni skup međunarodnog karaktera koji je s godinama okupljao sve veći broj zainteresovanih naučnika i stručnjaka iz cijeloga svijeta.

Evropski univerzitet Brčko distrikta pokrenuo je naučni časopis pod naslovom Evropska revija, kako bi se istraživači iz oblasti društvenih nauka uključili u naučni život i razmjenu naučnih znanja, ali i da bi se studentima omogućilo da se upoznaju sa najnovijim dostignućima iz svijeta nauke.

Translate »