Doc. dr Valentina Budinčić

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”21293″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

 • Doc. dr Valentina Budinčić
 • Основне студије завршила је на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву
 • Mагистарске студије на Филолошком факултету Универзитета у Бањалуци
 • Докторску тезу под називом „Међуоднос енглеске и српске терминологије у спорту” одбранила је 2014. године на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Основне студије завршила је на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, а магистарске студије на Филолошком факултету Универзитета у Бањалуци. Докторску тезу под називом „Међуоднос енглеске и српске терминологије у спорту” одбранила је 2014. године на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву. У току студија била је стипендиста Владе Републике Српске.

Бави се компаративном лингвистиком, стандардизацијом, спортском терминологијом, методиком наставе енглеског језика и енглеским језиком струке. До сада је учествовала на више међународних научних конференција у земљи и иностранству и објавила бројне радове у домаћим и иностраним часописима. Учествовала је на више семинара за наставнике енглеског језика. Члан је Удружења лингвиста Европе (SLЕ). Од 2011. године овлашћени је испитивач за међународно признате Cambridge English испите.

Од 2015. године, у звању доцента за ужу научну област Англистика, запослена је на Факултету за стране језика Алфа БК универзитета у Београду, где је ангажована на предметима из области језика и методике наставе енглеског језика на основним и мастер студијама. Од 2016. године обавља функцију продекана за наставу на истом факултету. У периоду од 2007. до 2013. године радила је као професор енглеског језика у школи страних језика Кембриџ центар у Бањалуци, а након тога од 2013. до 2015. године на Филолошком факултету Универзитета Синергија у Бијељини, најпре у звању вишег асистента, а потом у звању доцента за Англистику.

Дуги низ година активно се бавила атлетиком и била вишеструка првакиња и репрезентативка Републике Српске и Југославије у спринтерским дисциплинама. Године 2000. изабрана је за најбољу спортисткињу града Требиња.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Bibliografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊИМА, ОРГАНИЗАЦИОНИМ И УРЕЂИВАЧКИМ ОДБОРИМА И СТРУЧНИМ КОМИСИЈАМА

Члан Cambridge Assessment English организације при универзитету у Кембриџу, као овлашћени испитивач за међународно признате Cambridge English испите.

Члан удружења лингвиста Европе (Societas Linguistica Europaea).

Члан организационог одбора годишње међународне конференције Факултета за стране језике од 2016. године.

Члан научног одбора годишње конферeнције Факултета за стране језике Алфа БК универзитета од 2016. године.

Члан уређивачког одбора конференције Иновације у настави страних језика одржане 21.јануара 2016. године на Факултету за стране језике Алфа БК универзитета.

Члан редакције Речи – часописа за језик, књижевност и културу од 2016.године.

Рецензент радова у публикацијама: [sic] – часопис за књижевност, културу и књижевно превођење, бр. 2, година 7, 06/2017; Речи – часопис за језик, књижевност и културу, година VIII, бр.1, 2016.и година IX, бр. 1, 2017; ЕLTA Journal, Volume 5, Issue 5 (2017).

Менторствo и учешће у комисијама за одбрану мастер радова од 2015. године.

Учешће у комисијама за изборе у звања на Факултету за стране језике Алфа БК универзитета.

Члан комисије за еквиваленције на Факултету за стране језике од 2015. године.

Члан комисије за упис у академској 2016/17. и 2017/18. годинина Алфа БК универзитету.

 

 

 

 

УЧЕШЋЕ НА НАУЧНИМ СКУПОВИМА

 

18-19. 5. 2018. В. Будинчић, А. Глођовић, Језик, књижевност и емоције, Факултет за стране језике, Алфа БК Универзитет, Београд. Усмено излагање: Персоналне пословне вештине у настави пословног енглеског језика.

 

27-28. 4. 2018. В. Будинчић, Језик, књижевност, теорија, Филозофски факултет у Нишу, Усмено излагање: Између теорије и праксе у области стандардизације одређених назива спортских дисциплина у српском језику.

 

8-11.6. 2017. V. Budinčić, 19th Annual International Conference of the English Department University of Bucharest, Букурешт, Румунија. Усмено излагање: Teaching English in the Era of Modern Technology: Internet Resources for Sports English.

 

25.5. 2017. В. Будинчић, Спорт у транзицији,  Факултет за менаџмент у спорту, Алфа БК универзитет, Београд. Усмено излагање: Спорт у транзицији и формирање спортске терминологије у српском језику.

 

19-20.5. 2017. A. Ђордан, В. Будинчић, Језик, књижевност и технологија. Факултет за стране језике, Aлфа БK Универзитет, Beоград. Усмено излагање: Језичка политика и језик струке: стварање и стандардизација IТ терминологије у српском језику.

 

30-31.3.2017. V. Budinčić, 10th International Conference on Professional Communication and Translation Studies: Language and Communication – the Digital Challenge. Темишвар, Румунија.Усмено излагање:Web-based Teaching Resources for Business English Classes.

 

30.9.-1.10.2016. В. Будинчић, A. Ђордан, Језик, књижевност и популарна култура.  Факултет за стране језике, Aлфа БK Универзитет, Бeоград. Усмено излагање: Anglo-globalization and Popular Language Culture.

 

12-15.5. 2016. V. Budinčić, T. Dabić, Currents in Language Education, Global Learning, and Intercultural Competence: Envisioning New Paradigms, 6TH International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, Burch University, Sarajevo. Усмено излагање: Insights into Terminological Anglicisms in ESP Teaching.

 

12-15.5. 2016. T. Dabić, V. Budinčić, Currents in Language Education, Global Learning, and Intercultural Competence: Envisioning New Paradigms, 6TH International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, Sarajevo. Усмено излагање: Developing an Online Beginner Course with a Powerful Language Learning Software.

 

21.1. 2016. M. Срндовић, В. Будинчић, Иновације у настави страних језика.Факултет за стране језике, Алфа БК универзитет, Београд. Усмено излагање: Афективни филтери у учењу страног језика код ученика високих струковних школа.

 

31.10.2015. В. Будинчић. Спорт, здравље, животна средина. Факултет за спорт, Београд. Усмено излагање: Савремене спортске тенденције и нови језички изазови.

 

22.-24.4.2015. T. Dabić, V. Budinčić, 22nd International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics (ISTAL22), Department of Theoretical and Applied Linguistics, School of English, Aristotle University of Thessaloniki. Солун, Грчка. Усмено излагање: The  Properties Defining Teaching Materials for English Language Courses for IT Students in Serbia.

 

22.-24.4.2015. V. Budinčić, T. Dabić, 22nd International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics (ISTAL22), Department of Theoretical and Applied Linguistics, School of English, Aristotle University of Thessaloniki. Солун, Грчка. Усмено излагање: Sports English and global sociolinguistic changes.

 

26-27.3. 2015. T. Dabić, V. Budinčić, Professional Communication and Translation Studies (PCTS 9), Department of Communication and Foreign Languages at Politechnica University of Timisoara, Темишвар, Румунија. Усмено излагање: The Essence of Teaching Business Communication Skills to IT Students in ELT in Serbia.

 

26-27.3. 2015. V. Budinčić, T. Dabić, Professional Communication and Translation Studies (PCTS 9), Department of Communication and Foreign Languages at Politechnica University of Timisoara, Темишвар, Румунија. Усмено излагање: Sports vocabulary in English and Serbian in the light of translation challеnges.

 

16-18.5. 2014. В. Будинчић, Наука и слобода, Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву. Усмено излагање: О слободи језичког израза у спортском новинарству.

 

9-10.5. 2014.V. Budinčić, Linguistics,Culture and Identity in Foreign Language Teaching, 4TH International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, Burch University, Sarajevo.Усмено излагање: Оn Loan Words in English Sports Terminology.

 

14.3.2012. В. Будинчић, Четврти научни скуп младих филолога Србије, Филолошко-умeтнички факултет Универзитета у Крагујевцу. Усмено излагање: О новијим англицизмима у спортском терминосистему.

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЈА         

 

 

В. Будинчић, Англицизми у спортској терминологији, Београд: Алфа БК универзитет, 2018. (Mонографија)

 

А. Панајотовић, В. Будинчић, М. Ћук, Језик, књижевност и технологија, Алфа БК универзитет 2018. Зборник радова са Шесте међународне конференције Језик, књижевност и технологија. Београд: Факултет за стране језике, 2018.

 

 1. Budinčić,Web-based Teaching Resources for Business English Classes, Professional Communication and Translation Studies’ (PCTS 10). Vol. 10, pp. 165-172. Romania: Department of Communication and Foreign Languages at Politechnica University of Timisoara, 2017.

 

 1. Budinčić, T. Dabić, Insights into Terminological Anglicisms in ESP Teaching, Scientific Bulletin of the Politechnica University of Timisoara, Transactions on Modern Languages, Volume 16, Issue 1, pp.69-78. Тimisoara: Politechnica University of Timisoara, 2017.

 

Т. Парезановић, В. Будинчић, Д. Карић, Језик, књижевност и популарна култура, Алфа БК универзитет 2017. Зборник радова са Пете међународне конференције Језик, књижевност и популарна култура. Београд: Факултет за стране језике, 2017.

 

В. Будинчић, Савремене спортске тенденције и нови језички изазови, Спорт и бизнис, број 2, стр. 81-86. Београд: Факултет за спорт, 2016.

 

 1. Dabić, V. Budinčić, Developing an Online Beginner Course with a Powerful Language Learning Software, Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL), Volume 3. Number 3, pp. 171-178. Сарајево: Burch University, 2016.

 

 1. Dabić, V. Budinčić, The Essence of Teaching Business Communication Skills to IT Students in ELT in Serbia, Scientific Bulletin of Politechnica University of Timisoara, Transactions on Modern Languages, Volume 15, Number 1, pp. 71-80. Тimisoara: Politechnica University of Timisoara, 2016.

 

 1. Срндовић, В. Будинчић, Афективни филтери у учењу страног језика код студената високих струковних школа, Иновације у настави страних језика: зборник радова научног тематског скупа, стр. 115-126. Београд: Алфа БK универзитет, Факултет за стране језике, 2016.

 

 1. Budinčić, T. Dabić, Sports vocabulary in English and Serbian in the light of translation challеnges, Professional Communication and Translation Studies’(PCTS 9).Volume 8, pp.103-112. Romania: Department of Communication and Foreign Languages at Politechnica University of Timisoara, 2015.

 

 1. Budinčić, On Loan Words in English Sports Terminology, The Practice of Foreign Language Teaching, Theories and Applications, pp. 528-538. England: Cambridge Scholars Publishing, 2015.

 

В. Будинчић, O слободи језичког израза у спортском новинарству, Наука и слобода: зборник радова, број 9, свеска 1, стр. 17-31. Пале: Филозофски факултет, 2015.

 

В. Будинчић, Енглески као интернационални језик спорта у времену (англо-)глобализације, Српски језик, број XX, стр. 551-560.Београд, 2015.

 

В. Будинчић,Енглески и српски у контакту кроз призму анализе одређених примјера спортске лексике, Радови Филозофског факултета, број 16, свеска1, Филолошке науке, стр. 435-444. Пале: Филозофски факултет, 2014.

 

В. Будинчић, Описно превођење као један од начина адаптације енглеских термина у српском језику, Радови Филозофског факултета, број 15, свеска 1, Филолошке науке, стр. 213-224. Пале: Филозофски факултет, 2013.

 

В. Будинчић, О новијим англицизмима у спортском терминосистему, Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са четвртог научног скупа младих филолога Србије, број 4, свеска 1, стр. 229-240. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012.

 

В. Будинчић, О синонимима, псеудоанглицизмима и енглеским језичким моделима у спортској терминологији, Узданица, број 8, свеска 2,стр. 83-94. Јагодина: Педагошки факултет, 2011.

 

В. Будинчић, Промјене у семантичкој екстензији у спортској лексици, Радови Филозофског факултета, број 13, свеска 1, Филолошке науке, стр. 431-441. Пале: Филозофски факултет, 2011.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

Translate »