Rezultati ispita – Farmakologija sa toksikologijom


Redni broj Broj indeksa Predispitne aktivnosti ispit Ukupan broj bodova
1. 071/15-ST 14 44 58
2. 079/13-RA 0 30+8 30
3. 059/16-S 10 46 56
4. 012/16-S 7 48 55
5. 060/15-FT 5 30+20 55
6. 035/16-S 7 48 55
7. 113/15-FT 5 51 56
8. 047/15-S 8 50 58
9. 040/16-RA 7 25 25

REZULTATI ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE SA TOKSIKOLOGIJOM ODRŽANOG 24.10.2017.G.

 

 

Datum upisa ocjena biće naknadno utvrđen 

 

 

                                                                   Predmetni nastavnik:

                                                                Dr.sc. Jasminka Sadadinović, red. prof.

 

Brčko 14.10.2017.g