Rezultati ispita – Farmakologija sa toksikologijom14.09.2017.G.


Redni broj Broj indeksa Predispitne aktivnosti ispit Ukupan broj bodova
1. 112/15-FA 29 33 62
2. 045/15-ST 17 38 55
3. 119/15-FA 17 20 37
4. 052/15-RA 17 20 35
5. 001/15-ST 28 60 88
6. 078/15-RA 25 15 25
7. 056/15-RA 26 30 56
8. 019/15-FT 30 58 88
9. 059/16-S 10 16 10
10. 058/16-S         11 44 55
11. 012/15-RA 15 16 15
12. 016/16-S 13 43 56
13. 012/16-S 7 9 7
14. 057/14-RA 8 32 40u
15. 060/16-S 8 48 56
16. 090/15-RA 30 45 75
17. 071)15-ST 14 14 14
18. 059/15-RA s 37 37
19. 113/15-FT 5 s 12 5
20. 067/15-FT s 18 0
21. 108/15-FT s 37 37
22. 047/15-S s 12 0
23. 109/15-FT 31 25 56
24. 008/15-FT 27 11 27

u- usmeno s-seminarski

studenti koji su naznačeni za izradu seminarskog rada treba da se jave profesorici

REZULTATI ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE SA TOKSIKOLOGIJOM ODRŽANOG 14.09.2017.G.

 

 

Datum upisa ocjena biće naknadno utvrđen

 

 

                                                                   Predmetni nastavnik:

                                                                Dr.sc. Jasminka Sadadinović, red. prof.

 

Brčko 19.09.2017.g