Rezultati ispita – Katedra za matematiku


REZULTATI

ANALITIČKA GEOMETRIJA

1. 063/15-mIf 55 B

MATEMATIKA II

1. 004/ 16-GGE 58 B

2. 006/ 16-GHT 49 B

3. 003/16 –GGE 13 B

4. 012/16-GGE 62 B

5. 015/16-GHT 71 B

6. 077/16-MiF 55B

7.  063/15-MIF 55B

USMENI MATEMATIKA II

061/ 16-RNO 0 B

Usmeni dio ispita će se održati u Utorak, 19.9.2017. god u 16 h

Katedra za matematiku//