Rezultati ispita – Farmakologija sa toksikologijom


Ime i prezime Prisustvo nastavi Seminarski ispit Ukupan broj bodova
148/15-S 7 20 39 66
099/15-FA 10 20 46 76
112/15-FA 3 5 21 29
045/15-ST 10 7 0 17
046/15-ST 10 7 47 64
042/15-FA 10 7 58 75
119/15-FA 10 7 14 17
052/15-RA 10 7 7 17
135/15-RA 5 20 42 67
150/15-RA 7 20 27
006/15-FA 7 10 48 65
041/15-ST 7 20 28 55
052/16-SI 9 0 20 29
007/15-ST 10 9 24 33
016/15-ST 8 9 9 17
057/15-ST 10 20 37 67
001/15-ST 8 20 28
018/15-ST 10 10 36 56
078/15-RA 8 17 0 25
107/15-SI 6 16 34 56
056/15-RA 7 19 26
062/15-FT 10 18 66 94
082/15-RA 10 18 38 66
088/15-FT 6 7 42 55
092/15-ST 8 7 64 69
011/15-SI 6 16 47 69
094/15-SI 10 11 38 59
026/15-RA 7 10 47 64
109/15-FT 6 4 21 31
019/15-FT 5 4 21 30
059/16-S 6 4 2 10
058/16-S 7 4 10 11
012/15-RA 8 7 4 15
010/15-FT 6 7 20 33
031/15-RA 7 7 41 55
022/15-FA 5 7 28 40u
009/15-FA 4 3 60 67
016/16-S 6 7 15 13
012/16-RA 0 7 7
040/16-RA 2 7 23 32
060/16-S 5 3 0 8
090/16-FT 3 0 27 30
071/15-ST 6 8 15 14
008/15-FT 3 4 20 27
113/15-FT 5 0 5
009/16-ST 3 7 9 10
064/15-FT 3 0 63 66
066/16-FT 5 5 45 55
069/15-RA 10 6 27 43u
108/15-FT 0 0 4 0
074/16-S 10 6 39 55

u- usmeno

REZULTATI ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE SA TOKSIKOLOGIJOM ODRŽANOG 13.07.2017.G.

  Upis ocjena 21.07.2017. g. u 11h

                                                                       Predmetni nastavnik:

                                                                Dr.sc. Jasminka Sadadinović, red. prof.