Rezultati ispita – Homeopatija


 1. 016/14 – RA – 6
 2. 019/14 – S  – 7
 3. 025/14 – RA – 6
 4. 012/14 – S – 7
 5. 117/14 – RA – 6
 6. 038/16 – RA – 8
 7. 128/14 – S – 7
 8. 096/14 – FA – 6
 9. 061/14 – RA – 7
 10. 034/14 – FA – 10
 11. 037/14 – FA – 9
 12. 132/15 – S – 8
 13. 124/15 – RA – 7
 14. 058/14 – FA – 10
 15. 091/14 – RA -8
 16. 020/14 – RA – 7
 17. 087/14 – S – 8
 18. 078/14 – RA – 8
 19. 045/14 – S – 9
 20. 006/14 – S – 8
 21. 031/14 – RA – 7
 22. 005/14 – S – 8
 23. 075/14 – RA – 5
 24. 125/15 – RA -8

Prof. dr Zvezdan Stojanović


 • Prof. dr Zvezdan Stojanović, vanredni profesor
 • Rođen 29.11.1970. Puračić, BiH
 • Završen fakultet : FTN, Novi Sad
 • Magistratura : FTN, Novi SadTema : Prelazak na potpunu IP arhitekturu u mrežama sledeće generacije
 • Doktorat : Slobomir P UniverzitetTema: Dimenzionisanje IP mreže za Internet telefoniju

Biografija

Rođen je u Puračiću, opština Lukavac 29.11.1970. Od svoje sedme godine živi u Tuzli. Završio je srednju elektrotehničku školu, smijer „automatika i računarska tehnika“. Studije počinje na ETF-u Tuzla, nastavlja na FTN-u u Novom Sadu, gdje je završio i osnovne i magistarske studije. Magistrirao je na temu „Prelazak na potpunu IP arhitekturu u mrežama sledeće generacije“. Doktorirao je na Slobomir P Univeritetu u Bijeljini na temu „Dimenzionisanje IP mreže za Internet telefoniju“. Na Slobomir P Univerzitetu je radio od 2005 god. kao asistent, viši asistent i profesor na predmetima „Internet tehnologije“, „Elektronsko poslovanje“ i „Mobilne i bežične komunikacije“. Na Evropskom Univerzitetu radi na predmetima „Internet“, „Uvod u veb“, „Internet tehnologije“, „Informacione tehnologije“, „Elektronsko poslovanje“ i „Nove IKT“.

Bibliografija

Monografije

 • Knjiga: Z.Stojanovic, „Arhitektura, protokoli i servisi Interneta“, Evropski Univerzitet, Brčko distrikt, ISBN: 978-99976-605-9-6, str 222, 2015.

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

 • Knjiga: Z.Stojanović, „Elektronsko poslovanje“, Slobomir P Univerzitet, ISBN:978-99955-54-09-5, str 434, 2014

Naučni radovi

·          Radovi u časopisima:1.        Z.Stojanović, D. Savić, „Aplikacije m-poslovanja“, časopis Tehnika, vol 69, No5, pp 870-879, okobar, 2015, Beograd, Srbija (M52).

2.        Z.Stojanović, „Od e-uprave ka m-upravi“, Evropska Revija, vol, No1, pp 41-54, 2015, Evropski univerzitet Brčko.

3.        Z.Stojanovic, D.Savić, „Broadband in the Access Network: Comparison Situation in the EU and BiH“, International Journal of Soft Computer and Engineering, vol 5, No3, juli 2015, pp 18-23, ISSN 2231-2307 Indija.

4.        Z.Stojanovic, „Formiranje paketa servisa kao način zadržavanja postojećih korisnika i povećanja ARPU-a na tržištu Bosne i Hercegovine“, časopis InfoM, Vol 52, decembar 2014, UDC 621.39:04.738, Beograd, Srbija, (M52)

5.        Z.Stojanovic, “Bundling in the Area of the Telecommunications in Bosnia and Herzegovina”, International Journal of Computer Science and Telecommunications. Septembar, vol 5, No 10, oktobar 2014, pp 15-19, ISSN 2047-3338, London, Engleska.

6.        Z.Stojanovic and Đ.Babić, „Bandwidth Calculation for VoIP Network Based on PSTN Statistical Model“, Facta Universitatis, vol 23, No 21, april 2010, pp 73-88, ISSN 0353-3670, Niš, Srbija, (M24)

7.        Z.Stojanović, “Perspective of e-business in Bosnia and Herzegovina”, International Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, vol 5, No8, avgust 2014, pp 596-602, ISSN 2079-8407 Kanada.

8.        Z.Stojanovic, “Forming Packages of the Services as a Way for Keeping Existing Users and for Increasing ARPU”, International Journal of Computer Science&Engineering Technology, vol 5 No9, septembar 2014, pp 918-923, ISSN: 2229-3345Indija.

9.        Z.Stojanović, „Mobilno poslovanje kao globalni trend“, sekcija Informaciono društvo, Megatrend revija vol 11, No2, pp 235-254 2014 god, Beograd, Srbija, (M51)

10.     Z.Stojanović, „Od klasičnog ka elektronskom poslovanju, časopis Tehnika vol. 68, No4, avgust 2014, pp 694-698, ISSN 1820-3159, Beograd, Srbija, (M52)

11.     Z.Stojanović i B.Jokić, „Arhitektura mreže za realizaciju triple play-a“, Tehnika, vol. 67, No1, februar 2013, pp 103-110, Beograd, Srbija, (M52)

12.     Z.Stojanović, „Osnovni elementi arhitekture televizije zasnovane na Internet protokolu (IPTV), Tehnika, vol 66, No 3, jun 2012, pp 426-431, Beograd, Srbija, (M52)

13.     Z.Stojanović, „TRIP, CTRIP i ENUM protokoli“, Telekomunikacije, vol 50, No 2, decembar 2005, pp 34-44, Beograd, Srbija, (M52)

14.     Z.Stojanović, „Mjesto VoIP-a u UMTS-release 5 mobilnoj mreži“, Telekomunikacije, vol 49, No2, decembar 2004, pp 61-72, Beograd, Srbija (M52)

Naučni skupovi, konferencije

  • Konferencije:
  1. Stojanovic, „Modelling Internet traffic in Access and Backbone Network“, XVI International Scientific Conference UNITECH’2016, Gabrovo, Bulgaria, November 2016, vol 1, pp 57-64 (M33).
  2. Kurtović, Z.Stojanovic, „Impact of Social Media“, XVI International Scientific Conference UNITECH’2016, Gabrovo, Bulgaria, November 2016, vol2, pp 81-85 (M33).
  3. Stojanović i B.Jokić, „Kvalitet servisa kod mreže za realizaciju triple play-a“, 20ti Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, Srbija, 2012, pp 269-272, (M33).
  4. Stojanovic and S Jovanović, „IPTV in the M:TEL network“, 19ti Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, Srbija, 2011 pp. 250-253, (M33).
  5. Stojanović and Đ. Babić, „Traffic engineering for VoIP network based on PSTN statistical models“, 9th IEEE International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services, TELSIKS, Niš, Srbija, 2009., pp. 564-568, (M33).
  6. Stojanović, B.Jokić, „Uvođenje QoS-a u integrisano mrežno okruženje operatera“, 12ti međunarodni stručni Simpozijum INFOTEH, Jahorina, 2012, (M33).
  7. Stojanovic, B.Jokić i S.Jovanović, „Triple Play u mreži M:TEL-a“, 56 konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu fiziku, ETRAN, 2012, pp TE2.6-1-5.
  8. Jovanović i Z.Stojanović, „Faktori koji utiču na performanse IPTV-a kao i načini za otklanjanje njihovog neželjenog uticaja“, 11ti međunarodni stručni Simpozijum INFOTEH, Jahorina, 2012, pp 307-310.
  9. Milošević, S.Jovanović i Z.Stojanović, „IPTV na tržištu Bosne i Hercegovine“, međunarodni stručni Simpozijum INFOTEH, Jahorina, 2012pp 311-314.
  10. Stojanovic i D.Tošić, „Kalkulator propusnog opsega za VoIP“, 18ti Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, Srbija, 2010 pp. 126-129, (M33)
  11. Stojanovic i D.Tošić, „Pojava sebi sličnosti saobraćaja u pristupnoj mreži telekoma Srpske“, 18ti Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, Srbija, 2010 pp. 254-257, (M33)
  12. Stojanović i Đ.Babić, „Analiza ADSL i dial-up saobraćaja u segmentu mreže Telekoma Srpske“, 17ti Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, Srbija, 2009 pp. 126-129.
  13. Stojanovic i D.Tošić, „Proračun potrebnog propusnog opsega za VoIP poziv“, 17ti Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, Srbija, novembar 2009, pp 447-450.
  14. Stojanović, „Distribucija numeracionih informacija u međusobno povezanim mrežama sa komutacijom kola i paketa“, 12ti Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, Srbija, novembar 2004
  15. Stojanović, „Mjesto VoIP-a u UMTS Release 5“, 12ti Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, Srbija, novembar 2004.
  16. Stojanović i A.Beganlić, „Uticaj elementarnih nepogoda na optičku mrežnu infrastrukturu“, Katastrofa, prevencije i saniranje, Evropski univerzitet, 2015
  17. Beganlić, Zvezdan Stojanović, Mehrudina Musič, „Uticaj primjene mobilnih tehnologija pri migracionim kretanjima stanovništva“, Migracije u XXI vijeku, , Evropski univerzitet, 2016.

Projekti

 • Više projekata vezano za puštanje RR linkova i optičkih STM1 linkova, kao i bakarnih i optičkih pristupnih mreža.

Ostalo

Položen Stručni ispit u Beogradu u ZJPTT, 2002 god:

Posjeduje licence za:

 1. Licenca za izradu tehničke dokumentacije, dijela elektro-faze-instalacije slabe struje, telekomunikacija, automatike i nadzor.
 2. Licenca za izvođenje dijela elektro faze-instalacije slabe struje, telekomunikacija, automatike i nadzor.
 • Posjeduje brojne sertifikate za rad sa više generacija optičke i RR opreme, kao što su: Alcatel sertifikati za rad sa SDH (2008, Milano/Italija) i DWDM opremom, (2014,Štutgart/Njemačka); SAGEM sertifikati (Beograd/Srbija) itd

Doc. dr Slobodan Manojlović


 • Doc. dr Slobodan Manojlović, docent
 • Rođen 08.05.1961. Vukovar, Republika Hrvatska
 • Završen fakultet : Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Magistratura : Mašinski fakultet Univerziteta u BeograduTema : Matematičko modeliranje i identifikacija jednog rekuperativnog razmenjivača toplote kao procesa sa raspodeljenim parametrima
 • Doktorat : Mašinski fakultet Univerziteta u BeograduTema: Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu,5. 3. 2008., Istraživanje i razvoj rotorno-bregastih zapreminskih pumpi na osnovu poboljšanja konstrukcije Roots-ove duvaljke

Biografija

Rođen 08. 05. 1961. u Vukovaru (Republika Hrvatska). Otac Mirko–profesor filozofije, majka Jovanka–nastavnica matematike. Osnovnu i srednju školu usmerenog obrazovanja matematičko-informatičkog smera završio u Vukovaru sa odličnim uspehom. Oženjen, otac jednog sina, aktivno govori, čita i piše engleski jezik, služi se ruskim jezikom. Kao student generacije bio je na stručnoj praksi na Mehanomašinostroiteljnom fakultetu u Tbilisiju, Gruzija. Diplomirao je pre roka na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Godine 2009. američka vlada je finansirala primenu jednog od njegovih patenata.

Bibliografija

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

1. S. Manojlović, Logistika, skripta, Fakultet za preduzetni menadžment Novi Sad, Univerzitet ALFA Beograd, Novi Sad, 2009.

2. I. Bagarić, S. Manojlović, Tehnološki menadžment, skripta, Fakultet za preduzetni menadžment Novi Sad, Univerzitet ALFA Beograd, Novi Sad, 2009. 3. S. Manojlović, S. Hilčenko, Informatika i računarstvo, skripta, Visoka škola strukovnih studija u Subotici, Subotica, 2012.

4. S. Manojlović, Menadžment logistike, skripta, Visoka poslovno tehnička škola Doboj, Doboj, 2013.

5. S. Manojlović, Mehanika sa otpornošću materijala, skripta, Visoka poslovno tehnička škola Doboj, Doboj, 2013.

6. S. Manojlović, Inženjerska grafika, skripta, Visoka poslovno tehnička škola Doboj, Doboj, 2013.

7. S. Manojlović, Projektovanje komponenti sklopova i mehanizama (odabrana poglavlja iz mašinskih sistema i elemenata mašinskih konstrukcija), skripta, Visoka poslovno tehnička škola Doboj, Doboj, 2013.

8. S. Manojlović, Statistika, skripta, Fakultet za sport Beograd, Univerzitet Union-Nikola Tesla Beograd, 2014.

Naučni radovi

1. S. Manojlović, Ekspertni sistem razmenjivača toplote, Procesna tehnika, br 3-4, SMEITS, Beograd, 1998.

2. S. Manojlović, M. Peruničić, A. Sadibašić, Regulacija razmenjivača toplote na osnovu eksperimentalne identifikacije dinamičkih parametara njegovog matematičkog modela metodom Marquardt-a, Procesna tehnika, br. 1, SMEITS, Beograd, 1998.

3. S. Manojlović, M. Peruničić, Dinamička analiza razmenjivača toplote sa unakrsnim tokom kao aparata solarnog postrojenja, Procesna tehnika, br. 3-4, SMEITS, Beograd, 1997.

4. S. Manojlović, Optimizacija analize i izbora konstrukcije aparata za procesnu industriju, Zbornik radova Poljoprivrednog i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku,
Osijek, 1990.
5. S. Manojlović, Identifikacija projektnih i konstruktivnih parametara jednog rekuperativnog grafitnog razmenjivača toplote, Zbornik radova Poljoprivrednog i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Osijek, 1989.
6. S. Manojlović, Matematički model dvofaznog strujanja u jednocevnom parnom kotlu s prinudnim prostrujavanjem, Energetičar br. 2, Zagreb, 1988.
7. S. Manojlović, Primena stacionarnih stohastičkih linearnih sistema u hidroenergetskim procesima, Energetičar br. 3, Zagreb, 1987.
8. S. Manojlović, Matematički model dugačkog cevovoda, Energetičar br. 2, Zagreb, 1986.

Naučni skupovi, konferencije

1. S. Manojlović, Akvizicija i sistematizacija podataka o pouzdanosti rada računara, 5.Međunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija “Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti”, Subotica, 11-12. maj 2012.
2. S. Manojlović, An Analitic Solution For The Transient Performance Problem For Two-Dimensional Crossflow Heat Exchanger With Neither Fluid Mixed, 13. kongres o opremi u procesnoj industriji-PROCESING 99, Bečići, 14-17. septembra 1999.
3. J. Filipović, A. Petrović, S. Manojlović, Contact Resistance of Bolted Joints, INGMEC 98 Conference, University of Craiova, Faculty of Mechanics Craiova, Romania, October 1998.
4. S. Manojlović, Analiza hidromehaničkog ponašanja i regulacije strujnih
procesa, Simpozijum HEP-a, Zagreb, 1991.

Projekti

1. *Hlađenje elektromotora velike snage pomoću termosifonskih cevi, SEVER holding
International a. d., Subotica i Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 1997.
2. *Razvoj hidropogonskog strujnog kompresora, SEVER holding International a. d., Subotica i
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1998.
3. *Istraživanje, projektovanje i razvoj reda rotorno-bregastih zapreminskih pumpi, SEVER
holding International a. d., Subotica i Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1999.
4. **Istraživanje, primena i poboljšanje Roots-ove duvaljke, STROJNA d.o.o. Maribor,
Slovenija i mr Slobodan Manojlović, dipl. inž. maš., 2002.
*Projekti su finansirani od strane Ministarstva za nauku, razvoj i tehnologije SR Jugoslavije.
**Projekt je finansiran od strane Ministarstva znanosti in tehnologije Republike Slovenije.

Ostalo

1. Strujna crpka-kompresor za transport i raspršivanje smjesa tekućina i plinova, br. P20080506A, Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Sektor za patente, Zagreb 14. 10. 2008, Republika Hrvatska.
2. Rotorno krilna crpka za transport nisko i srednje viskoznih fluida, br. P20070305A, Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Sektor za patente, Zagreb 09. 07. 2007, Republika Hrvatska.
3. Rotorno-bregasta pumpa za transport gustih, nisko, srednje i visoko viskoznih fluida, br. P- 295/98, Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu, Savezni zavod za intelektualnu svojinu Beograd.