Izvor: tip.ba – Foto: Održan peti Međunarodni naučni skup na Evropskom univerzitetu


Na Evropskom univerzitetu u Brčkom dana 7.04.2017. godine održan je peti Međunarodni naučni skup pod nazivom Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku. Skup su zajedno organizovali Evropski univerzitet Brčko i Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla. Na skupu su učestvovala 173 naučnika i stručnjaka iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Evrope (Rusija, Bjelorusija, Austrija, Grčka, Srbija, Hrvatska, Crna Gora). Izloženo je ukupno 100 radova koji su objavljeni u zborniku radova i podijeljeni učesnicima.

Učesnike skupa je, u ime Brčko distrikta, pozdravio i obratio se šef Odjeljenja za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta gospodin Senad Osmanović, istakavši da, u mnoštvu loših vijesti danas, ovaj međunarodni naučni skup daje jedan pozitivan primjer. Skupu su prisustvovali i brojni predstavnici vlasti i javnog života Brčko distrikta.

Ove godine naučnom skupu prisustvovao je i veliki broj naučnika i stručnjaka iz inostranstva: prof. dr. Vladimir Soltanovič Džatijev, šef katedre za krivično pravo Državnog univerziteta za trgovinu i pravo iz Moskve, prof. dr. Wolfgang Rohrbach, univerzitetski profesor iz Beča i akademik Evropske akademije Salzburg, prof. dr. Kiril Ševčenko, univerzitetski profesor iz Bjelorusije, prof. dr. Viktor Mišenko i prof. dr. Tatjana Mišenko, univerzitetski profesori iz Rusije, prof. dr. Branko Vučković, predsjednik Osnovnog suda u Kotoru i predsjednik Udruženja za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore, prof. dr. Vesna Vučković, sudija Upravnog suda Crne Gore, kao i mnogi drugi. Jednom broju istaknutih naučnika dodijeljena su priznanja ova dva univerziteta za doprinos koji su dali razvoju određenih naučnih oblasti.

Rektor Evropskog univerziteta Brčko akademik prof. dr Zoran Milošević je, u ime organizatora skupa, istakao da je cilja naučnog skupa bio „da napravimo inventar svojevrsni, da vidimo gdje se po tom pitanju nalazimo u odnosu na Evropu i svijet, i da rezultate naših istraživanja predočimo javnosti kroz objavljivanje zbornika, što smo i učinili”.

„Poslije kraha SSSR-a došla je kapitalistička revolucija i nova kultura rada. Mnogi sociolozi i ekonomisti upoređuju situaciju za vrijeme SSSR-a i sada, i smatraju da se nazadovalo”, rekao je prof. dr. Kiril Ševčenko.

„Za nas je jako važno da ljudi u BiH znaju da nije poklon to što će jednoga dana ući u Evropsku uniju, nego da su važan dio nje. Bavio sam se istorijom, a Bosna je nekada bila dio Austro-Ugarske Monarhije. Kao što je Konfucije rekao Ispričaj mi tvoju istoriju, ja ću tebi tvoju budućnost pokazati. Smatram da je tu BiH na jako dobrom i pozitivnom putu”, dodao je akademik prof. dr. Wolfgang Rohrbach. Rad ovog akademika, koji je objavljen u zborniku radova, pripada oblasti zdravstvene ekonomije i bavi se problematikom većeg ulaganja u zdravstvo s aspekta produženja ljudskog vijeka.

(TIP)