ODRŽAN PETI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP NA EVROPSKOM UNIVERZITETU


Na Evropskom univerzitetu u Brčkom dana 7.04.2017. godine održan je peti Međunarodni naučni skup pod nazivom Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku. Skup su zajedno organizovali Evropski univerzitet Brčko i Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla. Na skupu su učestvovala 173 naučnika i stručnjaka iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Evrope (Rusija, Bjelorusija, Austrija, Grčka, Srbija, Hrvatska, Crna Gora). Izloženo je ukupno 100 radova koji su objavljeni u zborniku radova i podijeljeni učesnicima.

Učesnike skupa je, u ime Brčko distrikta, pozdravio i obratio se šef Odjeljenja za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta gospodin Senad Osmanović, istakavši da, u mnoštvu loših vijesti danas, ovaj međunarodni naučni skup daje jedan pozitivan primjer. Skupu su prisustvovali i brojni predstavnici vlasti i javnog života Brčko distrikta.

Senad Osmanović, šef Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta

 

Ove godine naučnom skupu prisustvovao je i veliki broj naučnika i stručnjaka iz inostranstva: prof. dr. Vladimir Soltanovič Džatijev, šef katedre za krivično pravo Državnog univerziteta za trgovinu i pravo iz Moskve, prof. dr. Wolfgang Rohrbach, univerzitetski profesor iz Beča i akademik Evropske akademije Salzburg, prof. dr. Kiril Ševčenko, univerzitetski profesor iz Bjelorusije, prof. dr. Viktor Mišenko i prof. dr. Tatjana Mišenko, univerzitetski profesori iz Rusije, prof. dr. Branko Vučković, predsjednik Osnovnog suda u Kotoru i predsjednik Udruženja za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore, prof. dr. Vesna Vučković, sudija Upravnog suda Crne Gore, kao i mnogi drugi. Jednom broju istaknutih naučnika dodijeljena su priznanja ova dva univerziteta za doprinos koji su dali razvoju određenih naučnih oblasti.

Rektor Evropskog univerziteta Brčko akademik prof. dr Zoran Milošević je, u ime organizatora skupa, istakao da je cilja naučnog skupa bio „da napravimo inventar svojevrsni, da vidimo gdje se po tom pitanju nalazimo u odnosu na Evropu i svijet, i da rezultate naših istraživanja predočimo javnosti kroz objavljivanje zbornika, što smo i učinili”.

„Poslije kraha SSSR-a došla je kapitalistička revolucija i nova kultura rada. Mnogi sociolozi i ekonomisti upoređuju situaciju za vrijeme SSSR-a i sada, i smatraju da se nazadovalo”, rekao je prof. dr. Kiril Ševčenko.

Akademik prof. dr. Wolfagang Rohrbach

 

„Za nas je jako važno da ljudi u BiH znaju da nije poklon to što će jednoga dana ući u Evropsku uniju, nego da su važan dio nje. Bavio sam se istorijom, a Bosna je nekada bila dio Austro-Ugarske Monarhije. Kao što je Konfucije rekao Ispričaj mi tvoju istoriju, ja ću tebi tvoju budućnost pokazati. Smatram da je tu BiH na jako dobrom i pozitivnom putu”, dodao je akademik prof. dr. Wolfgang Rohrbach. Rad ovog akademika, koji je objavljen u zborniku radova, pripada oblasti zdravstvene ekonomije i bavi se problematikom većeg ulaganja u zdravstvo s aspekta produženja ljudskog vijeka.

 

 

 

 

Prof. dr. Branko Vučković i prof. dr. Kiril Ševčenko

Prof. dr. Vesna Vučković i akademik prof. dr. Nedeljko Stanković

Akademik prof. dr. Mladen Bodiroža

Prof. dr. Vladimir Soltanovič Džatijev

Doc. dr. Dobrila Regoje

Prof. dr. Izudin Tanović

 

BRČKO: MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP NA EVROPSKOM UNIVERZITETU – RAD I STVARALAŠTVO U XXI VIJEKU


Evropski univerzitet Brčko distrikta i Evropski univerzitet Kallos Tuzla stali su iza organizacije petog Međunarodnog naučnog skupa na temu “Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku”. Na ovom skupu svoje radove su prezentovali stručnjaci iz BiH i inostranstva.

Organizatori su istakli da tema koja je obrađena na ovom skupu nije bila naučni problem od raspada Jugoslavije. Rad i stvaralaštvo su postali marginalna tema te je njihov stav da je krajnje vrijeme da se ovakva situacija krene mijenjati.

“Da napravimo inventar svojevrsni, da vidimo gdje se po tom pitanju nalazimo u odnosu na Evropu i svijet i da rezultate naših istraživanja predočimo javnosti kroz objavljivanje zbornika, što smo i učinili”, rekao je prof. dr Zoran Milošević, rektor Evropskog univerziteta Brčko distrikta BiH.

Učešće na ovom naučnom skupu uzeli su stručnjaci iz BiH, Rusije, Bjelorusije, Grčke, Austrije, Srbije, Hrvatske, Crne Gore. Njihovi radovi su stub zbornika koji je objavljen, a svaki od njih tretira pomenutu temu iz svog ugla djelovanja.

“Poslije kraha SSSR-a došla je kapitalistička revolucija i nova kultura rada. Mnogi sociolozi i ekonomisti upoređuju situaciju za vrijeme SSSR-a i sada i smatraju da se nazadovalo”, rekao je prof. dr Kiril Ševčenko, Minsk, Bjelorusija.

“Za nas je jako važno da ljudi u BiH znaju da nije poklon to što će jednoga dana ući u Evropsku uniju, nego da su važan dio nje. Bavio sam se istorijom, a Bosna je nekada bila dio Austro-Ugarske monarhije. Kao što je Konfucije rekao Ispričaj mi tvoju istoriju, ja ću tebi tvoju budućnost pokazati. Smatram da je tu BiH na jako dobrom i pozitivnom putu”, dodao je Volfgang Rorbah, akademik Evropske akademije Salzburg.

Rad ovog akademika, usmjeren na zdravstvenu ekonomiju, a tretira veće ulaganje u zdravstvo s aspekta produženja ljudskog vijeka, samo je jedan u nizu objavljenih u zborniku i jedan u nizu prezentovanih na ovom međunarodnom naučnom skupu.

Izvor: BDC TV
Foto: BDC TV

Naučni skup na temu “Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku”


Evropski univerzitet Brčko distrikta i Evropski univerzitet Kallos Tuzla stali su iza organizacije petog Međunarodnog naučnog skupa na temu “Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku”. Na ovom skupu svoje radove su prezentovali stručnjaci iz BiH i inostranstva.

Organizatori su istakli da tema koja je obrađena na ovom skupu nije bila naučni problem od raspada Jugoslavije. Rad i stvaralaštvo su  postali marginalna tema  te je njihov stav da je krajnje vrijeme da se ovakva situacija krene mijenjati.

“Da napravimo inventar svojevrsni, da vidimo gdje se po tom pitanju nalazimo u odnosu na Evropu i svijet i da rezultate naših istraživanja predočimo javnosti kroz objavljivanje zbornika što smo i učinili” rekoa je prof.dr. Zoran Milošević, rektor Evropskog univerziteta Brčko distrikta BiH.

Učešće na ovom naučnom skupu uzeli su stručnjaci iz BiH, Rusije, Bjelorusije, Grčke, Austrije, Srbije, Hrvatske, Crne Gore. Njihovi radovi su stub zbornika koji je objavljen, a svaki od njih tretira pomenutu temu iz svog ugla djelovanja.

“Poslije kraha SSSR-a došla je kapitalistička revolucija i nova kultura rada. Mnogi sociolozi i ekonomisti upoređuju situaciju za vrijeme SSSR-a i sada i smatraju da se nazadovalo” rekoa je prof.dr. Kiril Ševčenko, Minsk, Bjelorusija.

“Za nas je jako važno da ljudi u BiH znaju da nije poklon to što će jednoga dana ući  u Evropsku uniju nego da su važan dio nje. Bavio sam se istorijom a Bosna je nekada bila dio Austro-ugarske monarhije. Kao što je Konfucije rekao “Ispričaj mi tvoju istoriju, ja ću tebi tvoju budućnost pokazati”. Smatram da je tu BiH na jako dobrom i pozitivnom putu” dodao je Volgang Rorbah, akademik Evropske akademije Salzburg.

Rad ovog akademika, usmjeren  na zdravstvenu ekonomiju a tretira veće ulaganje u zdravstvo s aspekta produženja ljudskog vijeka,  samo je jedan u nizu objavljenih u zborniku i jedan u nizu prezentovanih na ovom Međunarodnom naučnom skupu.

Evropski univerzitet : Održan peti Međunarodni naučni skup na temu “Rad i stvaralaštvo u 21. vijeku”


Peti Međunarodni naučni skup na temu “Rad i stvaralaštvo u 21. vijeku” održan je danas u Brčkom u organizaciji Evropskog univerziteta u Brčkom i Evropskog univerziteta “Kallos” iz Tuzle.

Skupu je prisustvovalo više od stotinu stručnjaka iz BiH i inostranstva, koji su predstavili svoja naučna dostignuća iz oblasti rada i stvaralaštva.

Profesori sa Evropskog univeziteta smatraju da tema ovog naučnog skupa,  nije bila naučni problem  još od raspada Jugoslavije, zbog čega je osnovni cilj ovog skupa analiza te problematike, kao i poređenje Bosne i Hercegovine sa zemljama regiona i Evrope.

“Odlučili smo da napravimo svojevrsnu analizu, da vidimo gdje se po tom pitanju nalazimo u odnosu na Evropu i svijet i da rezultate naših istraživanja predočimo javnosti kroz objavljivanje zbornika što smo i učinili” rekao je prof. dr Zoran Milošević, rektor Evropskog univerziteta Brčko distrikta.

Objavljeni zbornik Evropskog univerziteta baziran je, između ostalog i na naučnim radovima koji su današnji gosti predstavili.

Okupljeni su stručnjaci iz Rusije, Grčke, Bjelorusije, Austrije, Srbije, Hrvatske i Crne Gore.

Među prisutnima je bio i prof. dr Volfgang Rorbah iz Austrije. On ističe da jedino  saradnja između zemalja Evropskog kontitenta može doprinijeti boljoj budućnosti nauke na ovim prostorima.

Skupu su pristustvovali i zvaničnici iz Vlade Brčko distrikta, kao i studenti ovog fakultetu.

rtvhit/dk

Evropski univerzitet : Održan peti Međunarodni naučni skup na temu "Rad i stvaralaštvo u 21. vijeku"


Peti Međunarodni naučni skup na temu “Rad i stvaralaštvo u 21. vijeku” održan je danas u Brčkom u organizaciji Evropskog univerziteta u Brčkom i Evropskog univerziteta “Kallos” iz Tuzle.

Skupu je prisustvovalo više od stotinu stručnjaka iz BiH i inostranstva, koji su predstavili svoja naučna dostignuća iz oblasti rada i stvaralaštva.

Profesori sa Evropskog univeziteta smatraju da tema ovog naučnog skupa,  nije bila naučni problem  još od raspada Jugoslavije, zbog čega je osnovni cilj ovog skupa analiza te problematike, kao i poređenje Bosne i Hercegovine sa zemljama regiona i Evrope.

“Odlučili smo da napravimo svojevrsnu analizu, da vidimo gdje se po tom pitanju nalazimo u odnosu na Evropu i svijet i da rezultate naših istraživanja predočimo javnosti kroz objavljivanje zbornika što smo i učinili” rekao je prof. dr Zoran Milošević, rektor Evropskog univerziteta Brčko distrikta.

Objavljeni zbornik Evropskog univerziteta baziran je, između ostalog i na naučnim radovima koji su današnji gosti predstavili.

Okupljeni su stručnjaci iz Rusije, Grčke, Bjelorusije, Austrije, Srbije, Hrvatske i Crne Gore.

Među prisutnima je bio i prof. dr Volfgang Rorbah iz Austrije. On ističe da jedino  saradnja između zemalja Evropskog kontitenta može doprinijeti boljoj budućnosti nauke na ovim prostorima.

Skupu su pristustvovali i zvaničnici iz Vlade Brčko distrikta, kao i studenti ovog fakultetu.

rtvhit/dk