Dr Slavoljub Štrbo

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”12804″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

  • Dr Slavoljub Štrbo
  • Rođen 10.01.1959. Sombor, Srbija
  • Završen fakultet : Ekonomski fakultet Subotica – Univerzitet u Novom SaduTema : Ekonomski razvoj Vojvodine između dva svetska rata i posle drugog svetskog rata.
  • Magistratura : Ekonomski fakultet, Evropski univerzitet BrčkoTema : Strategija razvoja poslovnih banaka i bankarskih poslova u zemljama u tranziciji
  • Doktorat :Ekonomski fakultet, Evropski univerzitet BrčkoTema: Strategija dugoročnog finansiranja privrednih subjekata.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Rođen u Somboru, 10. januara 1959. godine. Živeo u četvoročlanoj porodici u selu Gakovo, opština Sombor. Osnovnu školu završio u Gakovu, srednju ekonomsku školu u Somboru 1977. godine, Ekonomski fakultet u Subotici 1983. godine, a magistarske studije na Evropskom univezitetu u Brčkom 2013. godine. Po završetku magistarskih studija stekao zvanje magistra ekonomije i naučnonastavno zvanje asistenta za naučnu oblast društvenih nauka, naučno polje Ekonomija, uža naučna oblast Finansije, bankarstvo i osiguranje. Po završetku osnovnih studija (1983), kao stipendista Rudnika bakra Majdanpek, zaposlio se u Jugobanci Bor, Filijali Majdanpek, gde radi na poslovima referenta ino-kredita i ino-garancija, višeg referenta obrade kreditnih zahteva, šefa Odeljenja poslova sa gradjanima i od 1987-1990. godine na poslovima direktora filijale Majdanpek. Pored rada u banci, bio je angažovan kao profesor u Srednjoj ekonomskoj školi u Majdanpeku. Od 1990. godine kada se vraća u svoj rodni grad pa do 2007. godine obavlja poslove direktora u poslovnim bankama: 1990-1998. g. Jugobanka-Continental banka a.d. Novi Sad (direktor Filijale Sombor), 1998-2003. g. Kapital banka a.d. Beograd (direktor Glavne filijale Sombor), 2003-2007. g. Panonska banka a.d. Novi Sad (direktor Filijale Sombor). U privatnom sektoru od 2008-2012. godine obavlja poslove finansijskog direktora u firmi Kallos d.o.o. Sombor, a od 2012. god. do danas obavlja poslove direktora u sopstvenoj firmi Štrbo Promet d.o.o. Od 2014. godine do danas angaţovan je kao asistent na Ekonomskom fakultetu Evropskog univerziteta Brčko Distrikt, a od 2015. godine angažovan je od strane Ministarstva za privredu Republike Srbije kao predsednik Odbora direktora u firmi Severtrans a.d. Sombor.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Bibliografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Naučni radovi

  • Doktorska disertacija STRATEGIJA DUGOROČNOG FINANSIRANJA PRIVREDNIH SUBJEKATA

Naučni skupovi, konferencije

  • Objavio je sledeće radove: – stručni rad „Bankarski poslovi sa posebnim osvrtom na obezbedjenje kredita“ prezentovan na Medjunarodnom naučnom skupu „Pravo i izazovi XXI vijeka“ odrţanom februara 2013. g. u Brčko Distrikt. – stručni rad „Rizici u bankarskom poslovanju“ Prof. dr Nevenka Nićin, Mr Slavoljub Štrbo objavljen na VII Medjunarodnoj multidisciplinarnoj naučnoj konferenciji EUROBRAND – TQM CENTAR Zrenjanin, decembar 2013. godine, – stručni rad „Korupcija u bankama“ prezentovan marta 2014. godine, na Drugom medjunarodnom naučnom skupu „Pravo i izazovi dvadesetprvog vijeka“ na temu Korupcija. – stručni rad „Ekonomske i socijalne posledice loše privatizacije u Srbiji“ prezentovan na trećem medjunarodnom skupu „Katastrofe – prevencija i saniranje posljedica“ održanog marta 2015. godine.

Projekti

Ostalo

U toku svog rada odrţavao je predavanja u srednjim ekonomskim školama u Majdanpeku i Somboru i na Ekonomskom fakultetu Evropskog univerziteta Brčko Distrikt. Učestvovao je i imao brojne javne nastupe na radio stanicima u Majdanpeku i Somboru, kao i učešća u TV emisijama na K-54 i TV Spektar iz oblasti bankarstva i preduzetništva[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Translate »