Rezultati kolokvijuma iz Računarskih mreža


2. test
056/15-INI 28
026/15-INI 28
021/15-INI 27
024/15-INI 25
037/15-INI 25
058/15-INI 25
039/15-INI
022/15-INI 15
012/15-INT 20
001/15-INT 20
010/15-INT 25
044/15-INI
018/15-INI 28
014/15-INI
065/15-INI 12

 

 

Konačni rezultati

 

 

Mikroprojekata K1+K2 Predložena ocena
056/15-INI 3 91.67% 10
026/15-INI 2 88.33% 10
021/15-INI 3 81.67% 10
024/15-INI 3 76.67% 9
037/15-INI 1 75.00% 9
058/15-INI 1 75.00% 9
039/15-INI 26.67%
022/15-INI 1 50.00% 6
012/15-INT 2 58.33% 7
001/15-INT 58.33% 6
010/15-INT 71.67% 7
044/15-INI 2 0.00%
018/15-INI 80.00% 8
014/15-INI 31.67%
065/15-INI 36.67%