TEHNIČKI FAKULTET OBLAST SAOBRAĆAJA

DRUMSKI SAOBRAĆAJ; BEZBJEDNOST U SAOBRAĆAJU I  MENADŽMENT  U SAOBRAĆAJU

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

*Izborni predmeti

 

I i II SEMESTAR

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

I SEMESTAR

Matematika I

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja su odslušana

 

 

Matematika

vježbe

Mr Mirsad Trumić

Predavanja su odslušana

 

 

Osnove saobraćaja i transporta

Prof. dr Mile Milekić

Predavanja su odslušana

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

10.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:15-15:00h

Tehnička mehanika

Doc. dr Srđan Marinković

26.04.2024.

27.04.2024.

10.05.2024.

11.05.2024.

24.05.2024.

25.05.2024.

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

15:00-19:00h

09:00-13:00h

15:00-19:00h

10:00-14:00h

15:00-18:00h

10:00-13:00h

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

25.04.2024.

10.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15:00-16:30h

15:00-16:30h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu *

Prof. dr Mile Milekić

09.03.2024.

16.03.2024.

20.04.2024.

27.04.2024.

11.05.2024.

25.05.2024.

Subota

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

09:00-11:00h

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su odslušana

 

 

Sociologija *

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

Petak

09:00-11:00h

 

III i IV SEMESTAR

 

 

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje

Prof.dr Nenad Kapor

Predavanja su odslušana

 

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su odslušana

 

 

Marketing saobraćaja

Prof. dr Miodrag Tojagić

Predavanja su odslušana

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

IV SEMESTAR

Statističke metode

Doc. dr Dario Galić

07.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

Četvrtak

10:00-13:00h

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof. dr Mladen Dobrić

14.03.2024.

28.03.2024.

11.04.2024.

09.05.2024.

Četvrtak

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

17:00-18:00h

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

14.03.2024.

28.03.2024.

11.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

10.05.2024.

23.05.2024.

24.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

09:00-11:00h

10:00-12:00h

09:00-11:00h

Ekonomika preduzeća

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnove logistike *

Doc. dr Marko Amidžić

30.03.2024.

06.04.2024.

27.04.2024.

11.05.2024.

Subota

11:00-13:00h

11:00-13:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

Osnove drumskih saobraćajnica *

Prof.dr Mladen Dobrić

Predavanja su odslušana

 

 

Saobraćajna psihologija *

Prof.dr Refik Ćatić

Predavanja su odslušana

 

 

Marketing saobraćaja I Ekonomika preduzeća - ispit polažu studenti Menadžment saobraćaja

 

V i VI SEMESTAR

(III godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

 

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja su odslušana

 

 

Osnove drumskog transporta robe

Prof.dr Mladen Dobrić

Predavanja su odslušana

 

 

Motorna vozila

Prof.dr Nenad Kapor

Predavanja su odslušana

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

14.03.2024.

28.03.2024.

11.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

10.05.2024.

23.05.2024.

24.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

11:00-13:00h

12:00-14:00h

11:00-13:00h

Osnove javnog gradskog transporta putnika

Prof.dr Mladen Dobrić

14.03.2024.

28.03.2024.

11.04.2024.

09.05.2024.

Četvrtak

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

16:00-17:00h

Eksploatacija i upravljanje putevima

Prof.dr Mladen Dobrić

15.03.2024.

29.03.2024.

12.04.2024.

09.05.2024.

Petak

Petak

Petak

Četvrtak

09:00-12:00h

09:00-12:00h

09:00-12:00h

15:00-16:00h

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Edis Mekić

09.03.2024.

26.04.2024.

25.05.2024.

Subota

Petak

Subota

08:30-12:30h

08:30-12:30h

09:30h

Osnovi mehanizacije pretovara *

Doc. dr Zlatko Kovačević

Predavanja su odslušana

 

 

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

Predavanja su odslušana

 

 

 

(III godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

 

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja su odslušana

 

 

Analiza bezbjednosti saobraćaja

Doc. dr Zlatko Kovačević

Predavanja su odslušana

 

 

Motorna vozila

Prof.dr Nenad Kapor

Predavanja su odslušana

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

14.03.2024.

28.03.2024.

11.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

10.05.2024.

23.05.2024.

24.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

11:00-13:00h

12:00-14:00h

11:00-13:00h

Bezbjednost saobraćaja-kampanje

Prof. dr Zijad Jagodić

09.03.2024.

23.03.2024.

20.04.2024.

18.05.2024.

Subota

10:00-11:30h

10:00-11:30h

10:00-10:45h

10:00-10:45h

Prevencije saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

14.03.2024.

11.04.2024.

09.05.2024.

23.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-15:00h

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Edis Mekić

09.03.2024.

26.04.2024.

25.05.2024.

Subota

Petak

Subota

08:30-12:30h

08:30-12:30h

09:30h

Kvalitet usluga u saobraćaju *

Doc. dr Marko Amidžić

30.03.2024.

06.04.2024.

27.04.2024.

11.05.2024.

Subota

13:00-15:00h

13:00-15:00h

11:00-13:00h

13:00-15:00h

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

Predavanja su odslušana

 

 

 

(III godina studijskog programa Menadžment u saobraćaju)

 

V SEMESTAR

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

Prof. dr Nenad Kapor

Predavanja su odslušana

 

 

Motorna vozila

Prof.dr Nenad Kapor

Predavanja su odslušana

 

 

Korporativno upravljanje

Prof. dr Hariz Agić

Predavanja su odslušana

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

14.03.2024.

28.03.2024.

11.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

10.05.2024.

23.05.2024.

24.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

11:00-13:00h

12:00-14:00h

11:00-13:00h

Projektni menadžment

Prof. dr Izet Banda

13.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

Ponedeljak

13:00-15:00h

13:00-15:00h

10:00-12:00h

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc. dr Stevo Stević

09.03.2024.

27.04.2024.

24.05.2024.

Subota

Subota

Petak

09:00-11:00h

09:00-11:00h

17:00-19:00h

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Edis Mekić

09.03.2024.

26.04.2024.

25.05.2024.

Subota

Petak

Subota

08:30-12:30h

08:30-12:30h

09:30h

Kvalitet usluga u saobraćaju *

Doc. dr Marko Amidžić

30.03.2024.

06.04.2024.

27.04.2024.

11.05.2024.

Subota

13:00-15:00h

13:00-15:00h

11:00-13:00h

13:00-15:00h

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

Predavanja su odslušana

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

 

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja su odslušana

 

 

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža)

Prof.dr Mladen Dobrić

Predavanja su odslušana

 

 

Terminali u drumskom saobraćaju

Prof. dr Zijad Jagodić

Predavanja su odslušana

 

 

VIII SEMESTAR

Parkiranje i parkirališta

Doc. dr Vesna Novak

19.04.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

Petak

Subota

Subota

13:00-16:00h

09:00-12:00h

09:00-11:00h

Špedicija i agencijsko poslovanje

Doc. dr Marko Amidžić

30.03.2024.

06.04.2024.

11.05.2024.

Subota

11:00-13:00h

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja su odslušana

 

 

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

26.04.2024.

03.05.2024.

09.05.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

31.05.2024.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

13:15-14:45h

13:15-14:45h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

25.03.2024.

08.04.2024.

22.04.2024.

10.05.2024.

20.05.2024.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

15:40-17:10h

 

 (IV godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

 

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja su odslušana

 

 

Bezbjednost saobraćaja – uviđaji saobraćajnih nezgoda

Prof. dr Zijad Jagodić

Predavanja su odslušana

 

 

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju

Prof. dr Zijad Jagodić

Predavanja su odslušana

 

 

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

Prof.dr Mile Milekić

27.04.2024.

11.05.2024.

25.05.2024.

Subota

10:00-11:00h

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

28.03.2024.

25.04.2024.

10.05.2024.

24.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Petak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja su odslušana

 

 

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

26.04.2024.

03.05.2024.

09.05.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

31.05.2024.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

13:15-14:45h

13:15-14:45h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

25.03.2024.

08.04.2024.

22.04.2024.

10.05.2024.

20.05.2024.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

15:40-17:10h

 

(IV godina studijskog programa Menadžment u saobraćaju)

 

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja su odslušana

 

 

Strategijski menadžment

Prof. dr Darko Pašalić

Predavanja su odslušana

 

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su odslušana

 

 

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

Prof.dr Mile Milekić

27.04.2024.

11.05.2024.

25.05.2024.

Subota

10:00-11:00h

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja su odslušana

 

 

Aplikativni softver

Prof.dr Halid Žigić

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

26.04.2024.

03.05.2024.

09.05.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

31.05.2024.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

13:15-14:45h

13:15-14:45h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

Saobraćajno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

25.03.2024.

08.04.2024.

22.04.2024.

10.05.2024.

20.05.2024.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

15:40-17:10h