PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM OPŠTI SMJER I BEZBJEDNOST

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Prof. dr Albina Fazlović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Osnovi ekonomije

Prof. dr Nevenka Nićin

Predavanja su odslušana

 

 

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

II SEMESTAR

Rimsko pravo

 Prof. dr Jovan Stojanović

12.03.2024.

11.04.2024.

14.05.2024.

Utorak

Četvrtak

Utorak

16:00h

 

Pravna istorija

 Prof. dr Jovan Stojanović

13.03.2024.

12.04.2024.

15.05.2024.

Srijeda

Petak

Srijeda

16:00h

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

Petak

09:00-11:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

10.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:15-15:00h

 

Pravna etika *

Prof. dr Kemal Brkić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Prof. dr Albina Fazlović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Građansko pravo

Prof. dr Brana Komljenović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

07.03.2024.

21.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

12:00h

 

Krivično pravo – vježbe

Mr Merima Gigović, viši asistent

13.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

Četvrtak

15:00-16:30h

 

Nasljedno pravo

Doc. dr Jovan Stojanović

14.03.2024.

16.04.2024.

16.05.2024.

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

16:00h

 

Porodično pravo

Doc. dr Jovan Stojanović

15.03.2024.

17.04.2024.

17.05.2024.

Petak

Srijeda

Petak

16:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo *

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Doc. Dr Milanko Aladžić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Pravo intelektualne svojine *

Prof. dr Brana Komljenović

23.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

Subota

10:30-12:00h

 

Ljudska prava *

Prof.dr Kemal Brkić

05.03.2024.

18.03.2024.

08.04.2024.

22.04.2024.

13.05.2024.

27.05.2024.

Utorak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

11:00-12:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

Predavanja su odslušana

 

 

 

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

Predavanja su odslušana

 

 

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Prof. dr Albina Fazlović

05.03.2024.

12.03.2024.

19.03.2024.

26.03.2024.

02.04.2024.

09.04.2024.

16.04.2024.

23.04.2024.

30.04.2024.

07.05.2024.

Utorak

13:00-15:00h

 

Obligaciono pravo

Prof. dr Brana Komljenović

23.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

Subota

09:00-10:30h

 

Ekonomska politika

Prof.dr Nevenka Nićin

29.03.2024.

19.04.2024.

Petak

10:00-13:00h

13:00-16:00h

 

Kriminalistika

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

07.03.2024.

21.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

13:00h

 

Kriminalistika – vježbe

Mr Merima Gigović, viši asistent

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

16:30-18:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminologija *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

07.03.2024.

21.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

14:00h

 

Kriminologija – vježbe

Mr Merima Gigović, viši asistent

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

15:00-16:30h

 

Pravo osiguranja *

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Komunikacijske vještine *

Prof. dr Kemal Brkić

05.03.2024.

18.03.2024.

08.04.2024.

22.04.2024.

13.05.2024.

27.05.2024.

Utorak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00-13:00h

 

Ekonomska poltika – ispit polažu studenti Opšteg prava

Kriminalistika – ispit polažu studenti Bezbjednosti

Izborni predmeti za studente studijskog programa Bezbjednost

 

Kriminologija *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

07.03.2024.

21.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

14:00h

 

Kriminologija – vježbe

Mr Merima Gigović, viši asistent

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

15:00-16:30h

 

Ekološka bezbjednost *

Prof. dr Kemal Brkić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Korporativna bezbjednost *

Prof. dr Kemal Brkić

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Forenzika u krivičnom postupku – polažu samo studenti studijskog programa Opšteg smjera

Savremeni sistemi bezbjednosti – polažu samo studenti studijskog programa Bezbjednost

 

 

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc. Dr Danka Radivojević

Predavanja su odslušana

 

 

 

Poslovno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Forenzika u krivičnom postupku

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Doc. Dr Milanko Aladžić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Forenzika u krivičnom postupku

Vježbe

Mr Merima Gigović, viši asistent

Predavanja su odslušana

 

 

 

Savremeni sistemi bezbjednosti

Doc. Dr Milanko Aladžić

Predavanja su odslušana

 

 

 

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

25.03.2024.

08.04.2024.

22.04.2024.

10.05.2024.

20.05.2024.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

14:00-15:30h

 

Radno i socijalno pravo

Prof. dr Faruk Sinanović

12.03.2024.

11.04.2024.

17.05.2024.

Utorak

Četvrtak

Petak

16:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistika *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

07.03.2024.

21.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

13:00h

 

Kriminalistika – vježbe

Mr Merima Gigović, viši asistent

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

16:30-18:00h

 

Nomotehnika *

Prof. dr Brana Komljenović

23.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

Subota

12:00-13:30h

 

Pravo EU *

Prof. dr Nenad Avramović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Izborni predmeti za studente studijskog programa Bezbjednost

Međunarodno humanitarno pravo *

Prof. dr Nenad Avramović

10.05.2024.

20.05.2024.

Petak

Ponedeljak

15:40-17:10h

 

Pravo EU *

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Međunarodne bezbjedonosne organizacije *

Doc.dr Milanko Aladžić

Predavanja su odslušana