PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM OPŠTI SMJER I BEZBJEDNOST

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

ISPITI

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Abidović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Rimsko pravo

Prof.dr Edin Ramić

15.03.2018.

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

26.04.2018.

10.05.2018.

17.05.2018.

24.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:30-12:00h

10:30-12:00h

10:30-12:00h

10:30-12:00h

10:30-12:00h

10:30-12:00h

10:30-12:00h

10:30-12:00h

10:30-12:00h

10:30-12:00h

 

Pravna istorija

Prof.dr Edin Ramić

15.03.2018.

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

26.04.2018.

10.05.2018.

17.05.2018.

24.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

09:00-10:30h

09:00-10:30h

09:00-10:30h

09:00-10:30h

09:00-10:30h

09:00-10:30h

09:00-10:30h

09:00-10:30h

09:00-10:30h

09:00-10:30h

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

09.03.2018.

16.03.2018.

23.03.2018.

30.03.2018.

06.04.2018.

13.04.2018.

20.04.2018.

27.04.2018.

04.05.2018.

11.05.2018.

18.05.2018.

25.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

01.03.2018.

15.03.2018.

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

26.04.2018.

03.05.2018.

10.05.2018.

17.05.2018.

24.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Pravna etika*

Prof.dr Brano Miljuš

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Kancelarijsko poslovanje*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Abidović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

19.04.2018.

26.04.2018.

03.05.2018.

10.05.2018.

24.05.2018.

31.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

 

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

06.03.2018.

20.03.2018.

27.03.2018.

03.04.2018.

10.04.2018.

17.04.2018.

24.04.2018.

08.05.2018.

15.05.2018.

22.05.2018.

29.05.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16:30-18:00h

16:30-18:00h

16:30-18:00h

16:30-18:00h

16:30-18:00h

16:30-18:00h

16:30-18:00h

16:30-18:00h

16:30-18:00h

16:30-18:00h

16:30-18:00h

 

Porodično pravo

Doc. dr Blanka Oršolić

01.03.2018.

16.03.2018.

27.03.2018.

06.04.2018.

13.04.2018.

20.04.2018.

24.04.2018.

04.05.2018.

15.05.2018.

24.05.2018.

Četvrtak

Petak

Utorak

Petak

Petak

Petak

Utorak

Petak

Utorak

Četvrtak

14:00-17:00h

16:30-18:30h

16:30-18:30h

17:00-18:00h

16:00-17:30h

16:30-18:30h

10:00-13:00h

16:30-18:30h

10:00-13:00h

17:00-18:30h

 

Izborni predmeti

Međunarodno krivično pravo*

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

31.05.2018.

Četvrtak

14:00h

 

Ekološko pravo *

Prof.dr Kemal Brkić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ljudska prava*

Prof. dr Kemal Brkić

12.03.2018.

02.04.2018.

23.04.2018.

07.05.2018.

14.05.2018.

21.05.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Doc. dr Albina Abidović

05.03.2018.

12.03.2018.

19.03.2018.

26.03.2018.

05.04.2018.

12.04.2018.

16.04.2018.

23.04.2018.

07.05.2018.

14.05.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

 

Obligaciono pravo

Prof.dr Brana Komljenović

21.03.2018.

05.04.2018.

19.04.2018.

03.05.2018.

17.05.2018.

31.05.2018.

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-12:00h

09:00-12:00h

09:00-12:00h

09:00-12:00h

 

Ekonomska politika

Prof.dr Nevenka Nićin

09.03.2018.

06.04.2018.

11.05.2018.

25.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Kriminalistika

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

22.03.2018.

10.05.2018.

24.05.2018.

31.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

15:00-16:00h

13:00-14:00h

 

Izborni predmeti

Kriminologija *

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

29.03.2018.

11.05.2018.

18.05.2018.

24.05.2018.

31.05.2018.

Četvrtak

Petak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

13:00-14:00h

 

Pravo osiguranja *

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Retorika *

Prof.dr Brano Miljuš

03.03.2018.

24.03.2018.

14.04.2018.

05.05.2018.

26.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12:00-16:00h

12:00-16:00h

12:00-16:00h

12:00-16:00h

12:00-16:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

Ekonomska poltika – ispit polažu studenti Opšteg prava

Kriminalistika – ispit polažu studenti Bezbjednosti

Izborni predmeti za studente studijskog programa Bezbjednost

Kriminologija *

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

29.03.2018.

11.05.2018.

18.05.2018.

24.05.2018.

31.05.2018.

Četvrtak

Petak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

13:00-14:00h

 

Ekološka bezbjednost *

Prof.dr Kemal Brkić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Korporativna bezbjednost *

Prof.dr Kemal Brkić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Pravo EU – polažu samo studenti studijskog programa Opšteg smjera

Savremeni sistemi bezbjednosti – polažu samo studenti studijskog programa Bezbjednost

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc. dr Milomir Čodo

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Pravo EU

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Savremeni sistemi bezbjednosti

Prof. dr Dragan N. Stančić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

09.03.2018.

23.03.2018.

06.04.2018.

20.04.2018.

04.05.2018.

18.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

 

Radno pravo

Prof. dr Brana Komljenović

21.03.2018.

05.04.2018.

19.04.2018.

03.05.2018.

17.05.2018.

31.05.2018.

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

11:00-13:00h

11:00-13:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

 

Izborni predmeti

Kriminalistika *

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

22.03.2018.

10.05.2018.

24.05.2018.

31.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

15:00-16:00h

13:00-14:00h

 

Nomotehnika *

Prof. dr Brana Komljenović

21.03.2018.

05.04.2018.

19.04.2018.

03.05.2018.

17.05.2018.

31.05.2018.

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:00-14:00h

13:00-14:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

 

Pravo intelektualne svojine *

Prof.dr Brana Komljenović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

Izborni predmeti za studente studijskog programa Bezbjednost

Međunarodno humanitarno pravo *

Prof.dr Brano Miljuš

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Pravo EU *

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Međunarodne bezbjedonosne organizacije *

Doc.dr Dragan N. Stančić

Predavanja su održana u zimskom semestru