TEHNIČKI FAKULTET OBLAST GRAĐEVINARSTVA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 (Građevinarstvo,konstrukcije, putevi aerodromi i željeznice,hidrotehnike)

 

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Matematika I

vježbe

Mr Mirsad Trumić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Geodezija

Prof. dr Gligorije Perović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Sead Rešić

05.03.2024.

12.03.2024.

26.03.2024.

02.04.2024.

09.04.2024.

23.04.2024.

30.04.2024.

07.05.2024.

14.05.2024.

28.05.2024.

Utorak

10:00-11:30h

 

Matematika II vježbe

Mr Mirsad Trumić

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

12:30-14:45h

12:30-14:45h

12:30-14:00h

12:30-14:00h

 

Tehnička mehanika

Doc. dr Srđan Marinković

26.04.2024.

27.04.2024.

10.05.2024.

11.05.2024.

24.05.2024.

25.05.2024.

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

15:00-19:00h

09:00-13:00h

15:00-19:00h

10:00-14:00h

15:00-18:00h

10:00-13:00h

 

Građevinski materijali

Prof. dr Lenart Đerđ

13.03.2024.

28.03.2024.

12.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

22.05.2024.

Srijeda

Četvrtak

Petak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00-10:45h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Prof. dr Darko

Manjenčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Gradnja objekata *

Prof. dr Lenart Đerđ

13.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

23.05.2024.

Četvrtak

12:00-12:45h

 

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

10.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:15-15:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Matematika III

vježbe

Mr Mirsad Trumić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof. dr Slobodan Manojlović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

IV SEMESTAR

Mehanika tla

Prof. dr Lenart Đerđ

13.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

23.05.2024.

Četvrtak

13:00-13:45h

 

Otpornost materijala

Doc. dr. Zdravko Vučičević

30.05.2024.

31.05.2024.

Četvrtak

Petak

10:00-13:00h

 

Tehnologija betona

Prof. dr Lenart Đerđ

13.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

23.05.2024.

Četvrtak

14:00-14:45h

 

Zgradarstvo

Prof. dr Lenart Đerđ

13.03.2024.

28.03.2024.

12.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

22.05.2024.

Srijeda

Četvrtak

Petak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13:00-13:45h

 

IZBORNI PREDMETI

Instalacije *

 Doc. dr Milorad Živković

10.05.2024.

Petak

10:00:12:00h

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Osnovi hidrotehnike *

Predavanja su odslušana

 

 

 

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

(samo za studente hidrotehnike)

Prof. dr Nenad Kapor

Predavanja su odslušana

 

 

 

Inženjerska ekonomija u građevinarstvu

(samo za studente Puteva, željeznice i aerodroma)

 

 

 

 

 

Zgradarstvo – slušaju  samo studenti studijskih programa Hidrotehnike i Putevi, željeznice i aerodromi

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Predavanja su odslušana

 

 

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof. dr Lenart Đerđ

Predavanja su odslušana

 

 

 

Teorija betonskih konstrukcija

 Doc. dr Milorad Živković

Predavanja su odslušana

 

 

 

VI SEMESTAR

Zgradarstvo

Prof. dr Lenart Đerđ

13.03.2024.

28.03.2024.

12.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

22.05.2024.

Srijeda

Četvrtak

Petak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13:00-13:45h

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I

Prof. dr Lenart Đerđ

13.03.2024.

28.03.2024.

12.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

22.05.2024.

Srijeda

Četvrtak

Petak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00-11:45h

 

Osnovi fundiranja

Prof. dr Lenart Đerđ

13.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

23.05.2024.

Četvrtak

11:00-11:45h

 

IZBORNI PREDMETI

Teorija ploča i ljuski *

Prof. dr Slobodan Manojlović

13.03.2024.

15.03.2024.

09.04.2024.

12.04.2024.

15.05.2024.

17.05.2024.

Srijeda

Petak

Utorak

Petak

Srijeda

Petak

09:00h

 

Organizacija građenja *

Prof.dr Lenart Đerđ

13.03.2024.

28.03.2024.

12.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

22.05.2024.

Srijeda

Četvrtak

Petak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

14:00-14:45h

 

Tehnička fizika *

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

HIDROTEHNIKA

 

V SEMESTAR

Hidrologija

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Hidraulika I

Prof. dr Slobodan Manojlović

 

 

 

 

Vodoprivredni sistemi

Prof. dr Slobodan Manojlović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Hidraulika II

Prof. dr Slobodan Manojlović

15.03.2024.

17.05.2024.

Petak

Petak

13:00-15:00h

 

Komunalna hidrotehnika I

Prof. dr Slobodan Manojlović

15.03.2024.

17.05.2024.

Petak

Petak

15:00-17:00h

 

Osnovi fundiranja

Prof. dr Lenart Đerđ

13.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

23.05.2024.

Četvrtak

11:00-11:45h

 

IZBORNI PREDMETI

Drenažni sistemi *

Prof. dr Slobodan Manojlović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Hidrotehničke građevine *

Prof. dr Slobodan Manojlović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Organizacija građenja *

Prof.dr Lenart Đerđ

13.03.2024.

28.03.2024.

12.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

22.05.2024.

Srijeda

Četvrtak

Petak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

14:00-14:45h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSTRUKCIJE

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

 

 

Predavanja će se održati u ljetnom semestru 

 

 

 

 

 

Predavanja će se održati u ljetnom semestru 

 

 

 

 

 

Predavanja će se održati u ljetnom semestru 

 

 

 

 

 

Predavanja će se održati u ljetnom semestru 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

*Organizacija građenja

Prof. dr

Lenart Đerđ

13.03.2024.

28.03.2024.

12.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

22.05.2024.

Srijeda

Četvrtak

Petak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

14:00-14:45h

 

*Metalne konstrukcije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

 

Metoda konačnih elemenata

Prof. dr Lenart Đerđ

Predavanja su odslušana

 

 

 

Matrična analiza konstrukcija

 Prof. dr Nenad Kapor

Predavanja su odslušana

 

 

 

Prethodno napregnuti beton

 Doc. dr Milorad Živković

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

 Teorija ploča i ljuski

Prof. dr Slobodan Manojlović 

13.03.2024.

15.03.2024.

09.04.2024.

12.04.2024.

15.05.2024.

17.05.2024.

Srijeda

Petak

Utorak

Petak

Srijeda

Petak

09:00h

 

Stručna praksa

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

* Menadžment tehnologija građenja

Prof. dr Lenart Đerđ

Predavanja su odslušana

 

 

 

* Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof. dr Lenart Đerđ

Predavanja su odslušana

 

 

 

* Održavanje objekata

Prof. dr Lenart Đerđ

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

 

 

 

 (IV godina – studijski program građevinarstvo)

 

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof. dr Lenart Đerđ

Predavanja su odslušana

 

 

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

Prof. dr Lenart Đerđ

Predavanja su odslušana

 

 

 

Stabilnost konstrukcija

Predavanja su odslušana

 

 

 

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora

Doc. dr Dragica Aksić-Arnautović

22.03.2024.

05.04.2024.

20.04.2024.

10.05.2024.

18.05.2024.

31.05.2024.

Petak

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

16:30-17:15h

16:30-17:15h

13:30-14:15h

13:30-14:15h

13:30-14:15h

13:30-14:15h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Prof. dr Lenart Đerđ

Predavanja su odslušana

 

 

 

Metoda konačnih elemenata *

Prof. dr Lenart Đerđ

Predavanja su odslušana

 

 

 

Održavanje objekata*

Prof. dr Lenart Đerđ

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

(IV godina – studijski program hidrotehnika)

 

VII SEMESTAR

Regulacija rijeka

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Navodnjavanje

Doc. dr Petar Stevanović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Kartografija

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su odslušana

 

 

 

VIII SEMESTAR

Komunalna hidrotehnika II

Prof. dr Slobodan Manojlović

13.03.2024.

15.03.2024.

09.04.2024.

12.04.2024.

15.05.2024.

17.05.2024.

Srijeda

Petak

Utorak

Petak

Srijeda

Petak

13:00-14:00h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigć

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije *

Prof. dr Nevenka Nićin

Predavanja su odslušana

 

 

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

Predavanja su odslušana

 

 

 

Geoekologija *

 Prof. dr Stevo Pašalić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Građansko pravo *

Prof. dr Brana Komljenović

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

PUTEVI, ŽELJEZNICE I AERODROMI

 

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Predavanja su odslušana

 

 

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof. dr Lenart Đerđ

Predavanja su odslušana

 

 

 

Tehnička fizika

Predavanja su odslušana

 

 

 

VI SEMESTAR

Inženjerska geologija

Prof. dr

 

 

 

 

Mehanika fluida

Prof. dr Nenad Kapor

29.03.2024.

12.04.2024.

26.04.2024.

17.05.2024.

Petak

16:00-17:30h

 

Planiranje i projektovanje puteva

Prof. dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija građenja *

Prof.dr Lenart Đerđ

13.03.2024.

28.03.2024.

12.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

22.05.2024.

Srijeda

Četvrtak

Petak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

14:00-14:45h

 

Gornji sloj željeznica *

Prof. dr Nenad Kapor

29.03.2024.

12.04.2024.

26.04.2024.

17.05.2024.

Petak

17:30-19:00h

 

Mostovi *

Prof. dr Nenad Kapor

30.03.2024.

13.04.2024.

27.04.2024.

18.05.2024.

Subota

11:00-12:30h

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

PUTEVI, ŽELJEZNICE I AERODORMI

 

VII SEMESTAR

Mehanika vožnje

Doc. Dr Marko Amidžić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Geotehnika saobraćajnica

Doc. Dr Almir Šabović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Osnovi hidrotehnike

Predavanja su odslušana

 

 

 

VIII SEMESTAR

Osnovi fundiranja

Prof. dr Lenart Đerđ

13.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

23.05.2024.

Subota

11:00-11:45h

 

*

 

 

 

 

 

Stručna praksa

 

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

IZBORNI PREDMETI

Kolovozne konstrukcije *

Doc. Dr Almir Šabović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Saobraćajni tuneli*

Doc. Dr Almir Šabović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Planiranje i projektovanje željeznica *

Doc. Dr Almir Šabović

Predavanja su odslušana