TEHNIČKI FAKULTET OBLAST GRAĐEVINARSTVA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 (Građevinarstvo,konstrukcije, putevi aerodromi i željeznice,hidrotehnike)

 

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika I

vježbe

*

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Geodezija

Prof. dr Gligorije Perović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

...

03.03.2020.

10.03.2020.

24.03.2020.

31.03.2020.

14.04.2020.

21.04.2020.

05.05.2020.

12.05.2020.

26.05.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-18.15h

16.00-18.15h

 

Matematika II vježbe

*

 

 

 

 

Tehnička mehanika

Doc.dr Budimir Tojagić

07.03.2020.

21.03.2020.

28.03.2020.

11.04.2020.

16.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

 

Građevinski materijali

Prof. dr Lenart Đerđ

10.03.2020.

20.03.2020.

03.04.2020.

16.04.2020.

15.05.2020.

29.05.2020.

Utorak

Petak

Petak

Četvrtak

Petak

Petak

14.00-17.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

12.00-15.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc. dr Almir Šabović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Gradnja objekata *

Doc. dr Budimir Tojagić

07.03.2020.

21.03.2020.

11.04.2020.

25.04.2020.

16.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

09.00-11.00h

13.00-15.00h

 

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

05.03.2020.

12.03.2020.

19.03.2020.

26.03.2020.

02.04.2020.

09.04.2020.

16.04.2020.

23.04.2020.

30.04.2020.

07.05.2020.

14.05.2020.

21.05.2020.

28.05.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika III

vježbe

*

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof. dr Slobodan Manojlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Mehanika tla

Doc. dr Budimir Tojagić

03.04.2020.

25.04.2020.

Petak

Subota

11.00-13.00h

11.00-14.00h

 

Otpornost materijala

Doc. dr Budimir Tojagić

28.03.2020.

03.04.2020.

25.04.2020.

Subota

Petak

Subota

12.00-15.00h

13.00-16.00h

14.00-16.00h

 

Tehnologija betona

Doc. dr Budimir Tojagić

07.03.2020.

21.03.2020.

28.03.2020.

Subota

Subota

Subota

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-12.00h

 

Zgradarstvo

Prof. dr Nusret Mujagić

10.03.2020.

24.03.2020.

07.04.2020.

21.04.2020.

05.05.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Instalacije *

Prof. dr Ivan Hegediš

10.03.2020.

20.03.2020.

03.04.2020.

16.04.2020.

15.05.2020.

29.05.2020.

Utorak

Petak

Petak

Četvrtak

Petak

Petak

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi hidrotehnike *

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

(samo za studente hidrotehnike)

 

 

 

 

 

Zgradarstvo – slušaju  samo studenti studijskog programa Hidrotehnike

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof. dr Lenart Đerđ

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Teorija betonskih konstrukcija

Doc. dr Goran Pejičić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Zgradarstvo

Prof. dr Nusret Mujagić

10.03.2020.

24.03.2020.

07.04.2020.

21.04.2020.

05.05.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I

Prof. dr Lenart Đerđ

10.03.2020.

20.03.2020.

03.04.2020.

16.04.2020.

15.05.2020.

29.05.2020.

Utorak

Petak

Petak

Četvrtak

Petak

Petak

13.00-14.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

 

Osnovi fundiranja

Doc. dr Budimir Tojagić

07.03.2020.

21.03.2020.

28.03.2020.

11.04.2020.

16.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Teorija ploča i ljuski *

Prof. dr Slobodan Manojlović

14.03.2020.

16.03.2020.

04.04.2020.

06.04.2020.

09.05.2020.

11.05.2020.

Subota

Ponedeljak

Subota

Ponedeljak

Subota

Ponedeljak

14.30-15.30h

10.00-11.00h

14.30-15.30h

10.00-11.00h

14.30-15.30h

10.00-11.00h

 

Menadžment građevinskih preduzeća*

Doc. dr Goran Pejičić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Tehnička fizika

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

HIDROTEHNIKA

 

V SEMESTAR

Hidrologija

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Hidraulika I

Prof. dr Slobodan Manojlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Vodoprivredni sistemi

Prof. dr Slobodan Manojlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Hidraulika II

Prof. dr Slobodan Manojlović

14.03.2020.

16.03.2020.

04.04.2020.

06.04.2020.

09.05.2020.

11.05.2020.

Subota

Ponedeljak

Subota

Ponedeljak

Subota

Ponedeljak

15.30-16.30h

12.00-13.00h

15.30-16.30h

12.00-13.00h

15.30-16.30h

12.00-13.00h

 

Komunalna hidrotehnika I

Prof. dr Slobodan Manojlović

14.03.2020.

16.03.2020.

04.04.2020.

06.04.2020.

09.05.2020.

11.05.2020.

Subota

Ponedeljak

Subota

Ponedeljak

Subota

Ponedeljak

16.30-17.30h

13.00-14.00h

16.30-17.30h

13.00-14.00h

16.30-17.30h

13.00-14.00h

 

Osnovi fundiranja

Doc. dr Budimir Tojagić

07.03.2020.

21.03.2020.

28.03.2020.

11.04.2020.

16.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Drenažni sistemi *

Prof. dr Slobodan Manojlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Hidrotehničke građevine *

Prof. dr Slobodan Manojlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Menadžment građevinskih preduzeća *

Doc. dr Goran Pejičić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 (IV godina – studijski program građevinarstvo)

 

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof. dr Lenart Đerđ

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

Prof. dr Lenart Đerđ

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Stabilnost konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora

Prof. dr Nusret Mujagić

10.03.2020.

24.03.2020.

07.04.2020.

21.04.2020.

05.05.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigć

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Metoda konačnih elemenata *

Prof. dr Lenart Đerđ

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Održavanje objekata*

Prof. dr Goran Pejičić

05.03.2020.

09.04.2020.

14.05.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

 

(IV godina – studijski program hidrotehnika)

 

VII SEMESTAR

Regulacija rijeka

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Navodnjavanje

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Kartografija

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Komunalna hidrotehnika II

Prof. dr Slobodan Manojlović

14.03.2020.

16.03.2020.

04.04.2020.

06.04.2020.

09.05.2020.

11.05.2020.

Subota

Ponedeljak

Subota

Ponedeljak

Subota

Ponedeljak

13.30-14.30h

11.00-12.00h

13.30-14.30h

11.00-12.00h

13.30-14.30h

11.00-12.00h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigć

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije *

Prof. dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Geoekologija *

Doc.dr Almir Šabović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Građansko pravo *

Prof. dr Brana Komljenović

Predavanja su održana u zimskom semestru