RASPORED NASTAVE-STUDIJSKI PROGRAM VASPITAČ PREDŠKOLSKIH USTANOVA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

B/H/S

jezici

Doc. dr Dragana Aleksić

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

Prof. dr Sead Rešić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

10.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:15-15:00h

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Esed Karić

07.03.2024.

21.03.2024.

04.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

Četvrtak

10:00-11:30h

10:00-13:15h

14:30-16:00h

13:00-14:30h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

 

Vokalno-instrumentalna nastava

Dr Anđelka Kovač

23.03.2024.

13.04.2024.

18.05.2024.

Subota

15:00-16:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof. dr Nevenka Nićin

Predavanja su odslušana

 

 

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

Predavanja su odslušana

 

 

 

Sociologija *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

Petak

09:00-11:00h

 

Opšta lingvistika*

Doc. dr Dragana Aleksić

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Opšta psihologija vježbe

Milka Bilić, demonstrator

Predavanja su odslušana

 

 

 

Didaktika

Prof. dr Esed Karić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

IV SEMESTAR

Književnost

Doc. dr Dragana Aleksić

21.03.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:40-16:45h

14:30-16:00h

14:30-16:45h

 

 

Pedagoška psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

22.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

26.04.2024.

10.05.2024.

24.05.2024.

Petak

10:00-12:00h

 

Pedagoška psihologija

Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

16.05.2024.

20.05.2024.

23.05.2024.

Četvrtak

Ponedeljak

Četvrtak

16:30-18:45h

14:00-16:15h

14:00-17:00h

 

Porodična pedagogija

Prof. dr Esed Karić

14.03.2024.

28.03.2024.

11.04.2024.

09.05.2024.

Četvrtak

10:00-11:30h

10:00-11:30h

13:00-14:30h

11:30-13:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Higijena*

Prof. dr Mithat Tabaković

05.03.2024.

19.03.2024.

02.04.2024.

16.04.2024.

30.04.2024.

14.05.2024.

21.05.2024.

Utorak

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

15:00-17:00h

16:00-17:00h

 

Filmska i TV kultura *

Dr Anđelka Kovač

23.03.2024.

13.04.2024.

18.05.2024.

Subota

16:30-17:00h

 

Pedagoška informatika *

Prof. dr Esed Karić

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof. dr Kojo Simić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Književnost za djecu

Doc. dr Dragana Aleksić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

Prof. dr Sead Rešić

Predavanja su odslušana

 

 

 

VI SEMESTAR

Metodika B/H/S jezika i književnosti

Doc. dr Dragana Aleksić

21.03.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16:45-19:00h

16:00-19:00h

16:45-19:00h

 

Metodika nastave fizičke kulture

Prof. dr Izudin Tanović

13.03.2024.

22.04.2024.

15.05.2024.

Srijeda

Ponedeljak

Srijeda

13:00-14:30h

 

Predškolska pedagogija

Doc. dr Perica Ivanek

04.03.2024.

11.03.2024.

25.03.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

27.05.2024.

Ponedeljak

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-18:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Rad u cjelodnevnom produženom boravku *

Prof. dr Refik Ćatić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Metodika početnog čitanja i pisanja *

Prof. dr Kojo Simić

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

Srijeda

12:00-13:00h

 

Kineziologija *

Prof. dr Branimir Mikić

04.03.2024.

18.03.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

29.04.2024.

22.04.2024.

20.05.2024.

Ponedeljak

10:30-12:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture

Dr Anđelka Kovač

Predavanja su odslušana

 

 

 

Metodika razvoja govora

Prof. dr Refik Ćatić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Metodika nastave likovne kulture

Nemanja Smičikilas, predavač

Predavanja su odslušana

 

 

 

VIII SEMESTAR

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

Doc.dr Edisa Šljivić

16.03.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

Subota

10:00-11:30h

 

Metodička praksa

Prof. dr Esed Karić

07.03.2024.

04.04.2024.

09.05.2024.

Četvrtak

11.45-13:45h

13:00-14:30h

11:45-13:15h

 

IZBORNI PREDMETI

Razvojna psihologija *

Prof. dr Refik Ćatić

22.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

26.04.2024.

10.05.2024.

24.05.2024.

Petak

14:00-16:00h

 

Razvojna psihologija *

Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

21.05.2024.

28.05.2024.

Utorak

14:00-17:45h

 

Scenska umjetnost *

Dr Anđelka Kovač

Predavanja su odslušana

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Prof. dr Kojo Simić

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

Srijeda

10:00-11:00h